Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Redovisning | Lön & HR | 20.07.2022

av Azets Sverige

Ytterligare åtgärder har trätt i kraft den 1 juni i syfte att minska smittspridningen av coronaviruset och öka konsumtionen för minskad ekonomisk skada för företagen. Det gäller tillfällig skattefrihet för vissa förmåner som anställda kan få av sin arbetsgivare.


Skattefri parkering

Att erbjuda fri parkering är normalt sett en skattepliktig förmån som ska beskattas utifrån marknadsvärdet. Regeringen presenterade den 5 maj ett förslag, som nu antagits av riksdagen, om slopad beskattning av denna förmån under perioden 1 april till årets utgång. Syftet med åtgärden är att hålla nere smittspridningen i samhället genom att minska resandet i kollektivtrafik för de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån och därför fortsatt behöver ta sig till och från arbetsplatsen. 

Lästips: Skatteeffekter vid hemarbete under coronapandemin

Arbetsgivare som under denna period erbjuder medarbetare parkering i anslutning till tjänstestället belastas inte med kostnader för sociala avgifter på förmånsvärdet och medarbetaren behöver inte heller betala inkomstskatt baserat på marknadsvärdet för parkeringen. Åtgärden innebär även skattefrihet retroaktivt från och med första april, vilket rent administrativt innebär att redan hanterade löner kan behöva korrigeras och AGI rapporteras på nytt. Det kan också innebära förändringar i rutiner och riktlinjer för parkering under denna period. 

För medarbetare som har tjänstebil och som förmånsbeskattas för detta ingår fri parkering vid arbetsplatsen i förmånsvärdet för bilen sedan tidigare. För dessa sker ingen förändring under perioden 1 april till 31 december utan förmånsvärdet kvarstår oförändrat. 

 

Gåva till medarbetare

Den andra åtgärden gäller tillfällig skattefrihet för gåvor till medarbetare under perioden 1 juni till 31 december 2020. Gåvorna kan uppgå till ett värde om totalt maximalt 1000 kronor per anställd och kan vara presentkort, tjänster eller produkter, de får dock inte lämnas i form av pengar. 

Det finns sedan tidigare gåvor som är skattefria, som exempelvis julgåvor om de uppgår till maximalt 450 kronor per medarbetare inkl moms, men skattefriheten gäller utöver redan befintliga möjligheter till skattefrihet. Syftet med denna insats är att öka konsumtionen för att minska de negativa ekonomiska effekterna för företagen. Genom att köpa presenter eller tjänster från lokala leverantörer kan näringslivet gynnas och det skulle kunna vara räddningen för flera aktörer samtidigt som arbetsgivaren kan ge sina medarbetare en extra uppskattning i påfrestande tider. 

Har ni funderingar kring några av de nya reglerna som tillkommit med anledning av coronapandemin? Vill ni ha råd eller praktisk hjälp? Ta gärna kontakt med oss på Azets!

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.