Hantering av leverantörsfakturor- Kostnadseffektiv hantering
 
 
 

Leverantörsfakturor - Kostnadseffektiv hantering

Överlåt hela, eller utvalda delar av, er leverantörsfakturahantering till oss.

Leverantörsfakturor - outsourcing av hela processen


Låt oss ta hand om hela kedjan, från inkommande faktura till bokförd och avstämd leverantörsreskontra. Vi minskar era kostnader per hanterad faktura genom hela kedjan. 

Process hantering av leverantörsfakturor

Vi förbättrar också följande områden i er process:

 • Andel e-fakturor
 • Hantering av påminnelser
 • Omloppstid
 • Kvalitet i skanningen
 • Referensmatchning 
 • Nedlagd tid i leverantörsreskontra
 • Inköpshantering
 • Avtalshantering

 

Outsourcing av hela processen


Låt oss ta hand om hela kedjan, från inkommande faktura till bokförd och avstämd leverantörsreskontra.

 

Process leverantörsfakturor hantering


Vi minskar era kostnader per hanterad faktura genom hela kedjan. 
Vi förbättrar också följande områden i er process:
 
 • andel e-fakturor
 • hantering av påminnelser
 • omloppstid
 • kvalitet i skanningen
 • referensmatchning 
 • nedlagd tid i leverantörsreskontra
 • inköpshantering
 • avtalshantering

Vi erbjuder också följande tjänster

Skanning

Dags att digitalisera hanteringen av inkommande leverantörsfakturor? Låt Azets Document Solutions skanna era fakturor och ta hand om hela processen - från det att fakturan anländer till dem tills att fakturan levereras elektroniskt till er.

Läs mer om skanningstjänster

Spendanalys

Vad lägger ert företag pengar på? Vilka är leverantörerna och hur är inköpen fördelad mellan dessa? Att kontinuerligt göra en analys av verksamhetens inköpsvolym synliggör områden som kan effektiviseras och leda till kostnadsbesparingar. Låt oss hjälpa er med detta!

Inköp

Stora kostnadsbesparingar kan uppnås genom att ha en effektiv inköpshantering på plats med inköp som är godkända i förväg. Genom att säkerställa att inköp sker mot färdigförhandlade avtal med leverantörer minskar den interna administrationen av leverantörsfakturor avsevärt. Vi hjälper er och erbjuder systemlösningar för detta.

Analys av leverantörsreskontra

Vilken automatiseringsgrad har ert företag i hanteringen? Vi analyserar era fakturaflöden och tar fram ett antal nyckeltal för att mäta er automatiseringsgrad och erbjuder råd för hur ni ska kunna effektivisera er process.

Anledningar till att välja Azets

Säkerställ en kostnadseffektiv hantering genom att överlåta hela, eller utvalda delar av, er leverantörsfakturahantering till oss.

hantering av leverantörsfakturor flöde

Vi är specialister på hela flödet 
och kan vara er enda avtalspart

hantering av leverantörsfakturor team

Vi har team som enbart
jobbar med leverantörsfakturor

hantering av leverantörsfakturor processer

Vi använder oss av beprövade processer
som leder till kostnadseffektivitet

hantering av leverantörsfakturor analys

Vi analyserar och gör ständiga
förbättringar utifrån relevanta KPI:er

IT hantering av leverantörsfakturor

Vi erbjuder moderna IT-lösningar
men kan också jobba i era system

Kund hantering av leverantörsfakturor

Som kund får du:

 • Eget leveransteam med säker back-up
 • Kundansvarig kontaktperson
 • Kvalitetssäkrad leverans
 • Specialiserade konsulter
 • Processer baserade på best practise
 • Moderna it-lösningar

Är du kund idag och behöver skicka in din leverantörsfaktura?
Mer information finns här

Ladda ned vår guide "Så sparar ni pengar i er hantering av leverantörsfakturor."

I denna guide har vi sammanställt matnyttiga tips på hur ni kan spara pengar i er hantering av leverantörsfakturor. Hämta guiden helt kostnadsfritt här.

Hämta guide

guide hantering av leverantörsfakturor

När är rätt tillfälle att outsourca hanteringen av leverantörsfakturor?


Verksamheten växer hantering av leverantörsfakturor

Verksamheten växer

Ni planerar en kraftig expansion och ekonomiavdelningen har svårt att räcka till. Se till att ni ökar kapaciteten snabbt genom att lägga ut hanteringen.

Låg digitaliseringsgrad hantering av leverantörsfakturor

Låg digitaliserings-
grad & mycket manuellt arbete

Är era ekonomisystem gamla och hanteras en stor del av arbetet manuellt? Att outsourca kan då vara ett bra alternativ till en systemupphandling med tillhörande implementationsprojekt.

Personal slutar hantering av leverantörsfakturor


Personal slutar

Ekonomipersonalen slutar och istället för att nyrekrytera, outsourca till Azets, så får ni snabbt tillgång till exakt den kompetens ni behöver. Dessutom i önskad omfattning och med back-up inbyggd i leveransmodellen.

kostnader hantering av leverantörsfakturor

Administration kostar för mycket

Har kostnaderna för administrationen vuxit? Då kan det vara dags att utvärdera outsourcing som ett sätt att effektivisera och skapa rationaliseringsvinster snabbare än om ni ska göra jobbet själva.

 

 

 

leverantörsreskontra hantering av leverantörsfakturor

Analys av leverantörsreskontra

Det finns ofta stora möjligheter att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor bla. genom automatisering. Har ni koll på vad ni kan förbättra? Låt oss analysera era fakturaflöden och rådge hur ni kan förbättra er process.

Ni får en rapport som bl.a. innehåller följande analyser:

 • Andel fakturareferenser
 • Process för mottagande av fakturor (mottagningssätt, e-andel, betalningsvillkor, storlek på leverantörsregister mm.)
 • Hanteringstid för en inkommande faktura
 • Fakturakontering och periodisering
 • Överblick över leverantörsregistret

 

 

"Många tror att hanteringen av leverantörsfakturor löser sig bara man har skanning på plats, men det är så mycket mer som behövs för att skapa en enhetlig kostnadseffektiv process som ständigt förbättras."

 
Säljare Lotta om hantering av leverantörsfakturor
Ann-Charlotte Sammer,
Senior Sales Executive

Vill du att Azets ska hjälpa till med hanteringen av leverantörsfakturor?

Fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig inom kort!

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.

Vill du veta mer om våra andra redovisningstjänster?

Förutom att hantera företags leverantörsfakutor erbjuder vi en rad andra tjänster inom outsourcing. Vi kan till exempel ta hand om hela ekonomifunktionen och sköta all redovisning åt er eller ta hand om andra enskilda processer såsom hantering av kundfakturor. Vi erbjuder också rådgivning inom ekonomi.