Rekrytering av medarbetare
 
 
 

Rekrytering inom ekonomi, lön och HR

Behöver ni hjälp med rekrytering? Vi hjälper er med rekrytering inom ekonomi, lön och HR. Rekrytera dina medarbetare effektivt med oss som rekryteringsbyrå.

Rekrytering - Hitta rätt kandidater  

Rekrytering är ett viktigt område för alla företag. Det handlar om att hitta precis rätt medarbetare som matchar era behov och kan skapa värde för ert företag. Men rekrytering av medarbetare kräver tid och de rätta verktygen, och det är precis det vi kan hjälpa er med.  

Få hjälp med rekrytering inom ekonomi, lön och HR. Azets har erfarenhet av rekrytering i hela Norden, och det är särskilt vår förståelse för marknaden och stora nätverk som gör oss till ett starkt rekryteringsföretag.

Exempel på positioner vi rekryterar till: 

 • CFO  
 • Redovisningschef  
 • Redovisningsekonom 
 • Business controller  
 • Financial controller   
 • Ekonomiassistent  
 • Löneadministratör 
 • Lönespecialist 
 • Lönekoordinator  
 • HR-chef  
 • HR-Business Partner  
 • HR-koordinator

 

Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

Professionell hjälp vid rekrytering  

Ni märker säkert också att det i dag krävs extra insatser för att locka och behålla rätt talanger för ert företag.  

Det är avgörande för er verksamhet att hitta rätt medarbetare, och en felrekrytering är dyr. Därför är det en bra investering att få hjälp av ett rekryteringsföretag. Vi har många års erfarenhet av rekrytering av medarbetare och inte minst tillgång till de rätta verktygen. Vi kan effektivisera er rekryteringsprocess och hitta precis rätt medarbetare för er.

 

Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

 

Ni kan också hyra in en interimskonsult 

Står ni inför ett akut behov av hjälp för er redovisningsavdelning, löneadministration eller HR-avdelning? Då kan vi leverera professionella konsulter som träder in med kort varsel. Ni kan få hjälp av en interimskonsult några dagar i veckan, eller så kan ni välja en heltidslösning. Då är ni garanterade hög kvalitet och större säkerhet jämfört med traditionell vikarieservice.  

Är ni i ett väldigt bråskande behov kan vi hjälpa er med en interimskonsult även under en pågående rekrytering. Denna kan vara snabbt på plats och täcka upp under tiden som vi även hjälper er att hitta en permanent lösning. Allt så att er rekryteringsprocess kan ske i lugn och ro med fokus på kvalitet.

Läs mer här om våra interimslösningar

 

Vill du prata med Azets om rekrytering?

Tveka inte att kontakta oss här!

Vår rekryteringsprocess

Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

Behovsanalys Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

1. Behovsanalys/Kravprofil 

Efter en behovsanalys från kunden skapar vi en kravspecifikation tillsammans. Där kan Azets stötta i att komma fram till vilken typ av person som kan komplettera verksamheten. I kravprofilen specificerar vi bland annat skall-krav och "bra att ha”-krav för att sedan utgöra en grund till annonsering och urval. Vi går även igenom arbetsgivarens erbjudande och vad som kan locka kandidater till rollen och företaget.

Annonsering Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

2. Annonsering 

Vi producerar professionella och anpassade annonser. Vi skräddarsyr annonser riktade mot definierade målgrupper (målriktad annonsering) för att effektivt relevanta profiler.

search Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

3. Search

Vi ser till att sökningen sker inom goda etiska riktlinjer när vi agerar uppdragsgivarens vägnar. Vi kartlägger relevanta områden i samråd med uppdragsgivaren för att identifiera potentiella kandidater. Dessutom kan vi använda företagets nätverk och interna databaser.

telefonintervju Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

4. Telefonintervju  

Vi genomför korta telefonintervjuer med kandidater där vi stämmer av intresse, erfarenhet och nuvarande situation. Vi betonar de kompetenser som uppdragsgivaren anser mest relevanta för den specifika positionen.

Intervju Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

5. Kompetensbaserad intervju med lämpliga kandidater 

Med de kandidater som vi väljer ut från telefonintervjuerna utför vi kompetensbaserade intervjuer. Dessa intervjuer utgår från de kompetenser som vi identifierat tillsammans med kunden som de viktigaste för rollen. Här fokuserar vi att lära känna kandidaterna djupet och förstå deras personliga egenskaper, erfarenheter och möjligheter.

presentation Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

6. Presentation av kandidater  

Uppragsgivaren får en översikt över kandidater som uppfyller positionens kompetenskrav och som har intervjuats och är motiverade för positionen.  

kundintervju Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

7. Intervju med kund 

Utifrån kandidatlistan utförs sedan intervjuer av uppdragsgivaren, att ni som kund kan skapa er en egen bild av kandidaternas profiler och kompetenser. Vi kan bistå med stöd vid intervjun om det önskas.

tester Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

8. Tester

Vi genomför både begåvningstester och personlighetsformulär och använder erkända testverktyg från Aon. Testerna testar kandidaternas numeriska, verbala och deduktiva förmågor. Personlighetsformulär används oftast vid chefsrekryteringar, men kan tillämpas efter kunds önskemål. Alla testpersoner kommer att återkoppling sina resultat.

Kontroll Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

9. Kvalitetssäkring av potentiella kandidater 

Vi utför referensintervjuer med kandidaternas referenskontakter. För referensintervjun fokuserar vi på de kompetenser som är relevanta för den aktuella positionen.   

Vi genomför även en bakgrundskontroll och eventuell kreditkontroll. 

rekommendation Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

10. Rekommendation och eventuell slutintervju med kund 

Slutligen vägs alla tester, intervjuer och referenser in i relation till rollen och kravspecifikationen. Azets ger en sammantagen rekommendation baserat alla de olika stegen i rekryteringsprocessenOm ni vill ha en kallad "farfars intervju" med slutkandidaten eller erbjuda denne att träffa en kollega från teamet sker det här.

erbjudande Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

11. Erbjudande 

Kunden erbjuder utvald kandidat rollen hos uppdragsgivaren. Om önskas kan Azets bistå i förhandlingar om villkoren i kontraktet innan eventuell anställning.

Uppföljning Rekrytering ekonomi lön HR rekryteringstjänst rekryteringsföretag rekryteringsbyrå

12. Uppföljning 

Efter kandidaten tillträtt i sin roll kontaktar vi er för att utvärdera rekryteringen samt rekryteringsprocessen.

Intresserad av Azets rekryteringstjänst? Eller vill du ha mer information?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Helena rund.png

Helena Malmström

Head of Interim

Sanna rund (2).png

Sanna Törngren

Recruitment Specialist

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Vanliga frågor om rekrytering

När är det en bra investering att använda en extern part för rekrytering?

Rekrytering av nya medarbetare är en tidskrävande och komplicerad affär, särskilt om du behöver rekrytera till en funktion som ligger utanför kärnkompetensen för ditt företag. I det här fallet är det mycket meningsfullt att använda en professionell rekryteringspartner. Det finns flera skillnader mellan att använda ett professionellt rekryteringsföretag för rekrytering och att låta den egna HR-avdelningen rekrytera nya medarbetare. Ett rekryteringsföretag är vanligtvis specialiserad på rekrytering av specifika kompetenser och har uppbyggda nätverk av kandidater medan en HR-avdelning i ett företag har ett brett spektra av kompetenser att tillsätta samt har flera andra ansvarsområden som kan ta tid från rekryteringsprocessen.

Hur påbörjar man en bra rekryteringsprocess?

Utgångspunkten för all rekryteringar är att man har en grundläggande förståelse för behovet. Därför är det viktigt att genomföra en jobbanalys i förkant, och att skapa en noggrann kravspecifikation.

Vad innefattar en kravspecifikation i en rekryteringsprocess?

En kravspecifikation ska förtydliga placering i organisationen, rapporteringsväg, viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsområden, mål med anställningen, förväntningar, önskad utbildning och erfarenhet, krav gällande språk och IT-system samt egenskaper, starttid, och lönenivå.

Hur ser en bra onboarding-process ut efter rekrytering?

En bra onboarding-process är viktig och kommer att göra att den nyanställde känner sig inkluderad och välkomnad av företaget. En bra onboarding-process bör inkludera följande som en miniminivå: information till kollegor, information till medarbetaren innan start, arbetsplats i ordning med nödvändig utrustning, framdriftsplan med utbildning och mentor, och medarbetarsamtal under anställningen första månader eller under eventuell provanställning.