Hållbarhet esg
 
 
 

Så arbetar vi med hållbarhet

ESG är en av de viktigaste delarna i Azets arbete

Det innebär ESG för Azets

ESG är en del av Azets viktigaste målsättning – att ”på ett hållbart sätt göra livet bättre för kollegor, kunder och lokalsamhällen”. Vi är en stor organisation och har därmed ett ansvar att ge något tillbaka till världen vi arbetar i.

ESG står för Environment, Social, Governance, vilket kan översättas med Miljö, Socialt ansvar, Bolagsstyrning. ESG-arbetet är ett sätt att hantera och mäta hur hållbart ett företag är och hur det påverkar det omgivande samhället. Att ha ett starkt ESG-arbete är viktigt, inte bara för våra kollegor utan också för våra kunder och investerare.

Att skydda planeten, vara en del av samhället och ta ansvar för vår verksamhet är grundläggande för hur Azets arbetar.

Så har vi byggt in ESG i Azets verksamhet

Vi har en särskild styrgrupp för ESG som ansvarar för att övervaka och rapportera in de ESG-program som genomförs på olika håll inom Azets.

Över hela koncernen finns det också arbetsgrupper som driver på och visar hur vi genom innovativa idéer och lösningar kan ge liv åt våra ambitioner och skapa positiv förändring.

Så rapporterar vi de framsteg vi gör

Azets Group använder Global Reporting Initiative Standards för att rapportera ESG-data i slutet av varje räkenskapsår, med början 2022/2023. Det innebär att vi rapporterar ESG-arbetet så att det blir jämförbart med andra verksamheters ansträngningar.

Styrgrupp för ESG-arbetet

Chris Horne  | Group CEO and executive sponsor
Aase Lungaard | Board ESG sponsor

BU CEOs / MDs​

Jamie Radford  | Group Legal Counsel​
Claire Jepras | Group CPO

 

 

people_meeting 600x250.jpg

 
chris horne

En av alla de saker som gör oss till ett så starkt och stabilt företag är vår mångfald av olika kulturer och kompetenser. Vi har en stark känsla av samhörighet med de samhällen vi arbetar i och vill göra vårt för att skapa positiv förändring i världen. Vi gör mer genom att se till att vi har rätt fokus och engagemang, så att vi kan leverera både för miljön och de samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

Chris Horne
Group Chief Executive Officer på Azets

Våra fokusområden för ESG-arbetet

Vi utvecklar hela tiden våra ambitioner och fokusområden för ESG-arbetet, både lokalt och i koncernen, så att vi kan använda våra tjänster för att ge kunderna stöd under deras egen ESG-resa.

eco-nature.svg

Miljö

Bidra till en bättre miljö

Vi arbetar för en koldioxidsnål och mer cirkulär ekonomi med fokus på följande områden:

  • Få ner våra nettoutsläpp till noll
  • Utöka våra gröna initiativ till hela koncernen
  • Arbeta för fler digitala tjänster och hybridarbete

account-group-circle.svg

Socialt ansvar

Stötta människor och samhällen

Vi ger mer egenmakt åt de människor och samhällen vi arbetar med och i, med fokus på följande områden:

  • Öka mångfalden, bland annat genom fler kvinnor i ledande befattningar
  • Utöka arbetet i Azets 4 Kids Foundation och annan välgörenhet
  • Utveckla Azets kultur och värderingar

cog-double-1.svg

Bolagsstyrning

Ansvarsfull affärspraxis

Vi inkorporerar ansvarsfull affärspraxis i alla delar av vår verksamhet, med fokus på följande områden:

  • Se till att leveranskedjan tar sitt ansvar, genom ökad due diligence och vår Uppförandekod för leverantörer 
  • Bygga in en stabil risk- och beslutshantering
  • Skydda våra kunders konfidentiella information genom ett stabilt program för informationssäkerhet

Höjdpunkter och framsteg i ESG-arbetet

Bidra till en bättre miljö

Totalt koldioxidavtryck (tCO2e) för räkenskapsåret 2022

graphic_total_carbon_footprint.png

 

100.png

För räkenskapsåret 2022 genomförde Azets för första gången en fullständig scope 3-analys som täckte alla koncernens leverantörsutgifter. Vi kommer att fortsätta mäta vårt totala koldioxidavtryck för att kunna analysera och dela jämförbara siffror, år för år.

Hjälpa människor och samhällen till mer egenmakt

31.png

980.png

30.png

100.000.png

Medarbetarengagemang som poäng (eNPS-poäng)

graph_months.png

Ansvarsfull affärspraxis

3 timmar

Obligatorisk utbildning varje år i lagstiftning och föreskrifter kring anti-penningtvätt, antikorruption, IT-säkerhet och dataskydd. Varje kvartal genomför vi också phishing-tester för koncernens samtliga medarbetare, för att öka medvetenheten om riskerna.

7 timmar

Samtliga anställda har tillgång till mer än 7 timmars utbildningsmaterial om jämlikhet och mångfald, inkludering och välbefinnande.

Granskning av nya leverantörer

Under mars 2023 införde Azets i Storbritannien en granskning av alla nya leverantörer, där vi kontrollerar hur väl de uppfyller de krav på miljöhänsyn och socialt ansvar som anges i vår Uppförandekod för leverantörer. Efter implementeringen i Storbritannien vidgades granskningsprocessen till att omfatta hela koncernen.

Om inte annat framgår gäller alla siffror räkenskapsåret 2022 (2021-07-01–2022-06-30)

Azets 4 Kids – ett sätt för vårt företag att ta samhällsansvar

azets4kids.jpg

azets_for_kids_logo.svg

Azets 4 Kids är en viktig del av Azets ESG-program över hela vårt verksamhetsområde. Organisationen Azets 4 Kids hjälper barn genom att ge dem de verktyg och resurser de behöver för att skapa en ljusare framtid för planeten. 

Unga hjärnor kan skapa stor förändring

Barn är den enda anledningen till att Azets 4 Kids finns, och vi ser till att ta dem på allvar. De barn som växer upp i dag kommer att få hantera konsekvenserna av världens stora klimat- och miljöproblem, som delvis har skapats av tidigare generationer. Genom olika projekt och samarbeten med ideella organisationer vill Azets 4 Kids vara en del av förändringen och skapa en bättre framtid för våra barn. Azets 4 Kids driver stora och små initiativ, lokalt och internationellt, utifrån tre grundstenar:

Hjälpa barnen  | Minska miljöpåverkan  |  Skapa mer och bättre utbildning. 

Läs mer

Några av våra ESG-aktiviteter

net_zero 400x200.png

I december 2022 skrev Azets under ett kontrakt med Normative för att samla in externt verifierade data om koldioxidutsläppen och få hjälp att sätta mål om nettonollutsläpp för hela Azets-koncernen. 

Avtalet ger oss heltäckande och detaljerade uppgifter inom ramen för scope 1, 2 och 3 och hjälper oss att identifiera lämpliga utsläppsåtgärder. 

Projektet fortsätter under första halvan av 2023.

csrd 400x200.png

Det senaste året har Azets hjälpt ett stort antal kunder med hur de påverkas av EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering (CSRD), via direkta rådgivningstjänster men också genom seminarier och andra kundevent. 

Man bedömer att nästan 50 000 företag i Europas berörs av CSRD, och här ingår en stor del av våra kunder. 

På Azets vill vi ge våra kunder stöd under ESG-resan och hjälpa dem att uppfylla framtida krav på hållbarhetsrapporteringen.

ukrainian_refugee 400x200.png

Vi fortsätter att tänka på alla som lider under den humanitära krisen i Ukraina.

Många av våra rumänska kollegor hjälper under sin fritid till som volontärer och hjälper ukrainska flyktingar att hitta skydd i Rumänien. Tack vare deras ansträngningar kan Azets 4 Kids visa sitt stöd genom att donera mat, kläder och andra saker som flyktingarna behöver när de kommer till landet.

Azets 4 Kids ger också stöd till ett antal ledande välgörenhetsorganisationer som gör direkta akutinsatser i Ukraina.

plastic_oceans 400x200.png

Azets 4 Kids gör gemensam sak med ”Plastic Oceans Europe” (POE) i deras viktiga arbete för att få ett slut på plastföroreningarna. Genom årliga donationer till POE:s fantastiska utbildningsprogram ”Blue Generations” hjälper Azets 4 Kids organisationen i deras mission att öka medvetenheten om plastföroreningar och inspirera ungdomar till att ta bättre hand om vår planet.

Blue Generations-programmet består av föreläsningar, städning av stränder och vattendrag samt ett antal olika workshops för skolor i Europa, med målet att lära barn i åldern 5–17 år om medveten konsumtion och bevarande av våra hav.

carbon_accounting 400x200.png

Under 2022 inledde norska Azets ett partnerskap med MoreScope för att kunna erbjuda våra kunder koldioxidbokföring som tjänst. 

Morescope är en organisation som grundats av en interdisciplinär forskargrupp vid SINTEF, som är ett av Europas största oberoende forskningsinstitut. 

Genom partnerskapet kan vi hjälpa våra kunder att spåra verksamheternas värdekedjor och öka värdet i de bokföringsuppgifter vi bearbetar för kundernas räkning.

denmark_uk 400x200.jpg

Som ett sätt att uppmärksamma FN:s årliga Världshavsdag bjuder Azets 4 Kids i juni varje år in Azets mer än 7 000 medarbetare, partners och kunder för att städa miljön lokalt från plast och annat avfall. 

Azets Plastic Pick-Up Day är vårt sätt att ge tillbaka till lokalsamhällena och påminna både oss själva och omgivningen att vi behöver vara en del av förändringen.

För både planeten och våra barn.

12_days_of_christmas_banner_400x200px.jpg

Twelve Days of Christmas är vår välgörenhetskampanj, som skapades utifrån Azets mission.

Under tolv dagar fram till jul var vi glada över att kunna bidra till och ge stöd åt ett antal välgörenhetsorganisationer som våra medarbetare var engagerade i. 

Under räkenskapsåret 2023 fortsätter vi att ge stöd åt de lokala välgörenhetssatsningar som våra medarbetare röstat fram.

#TogetherWeAreAzets

black_hair 400x200.png

Vi arbetar hela tiden för att skapa en verkligt inkluderande kultur där alla både kan vara sig själva och uppfylla sin potential. Vårt Black Hair Commitment bygger på ramverket ”Dress for your day” och går ut på att alla ska känna att de kan uttrycka hela sin personlighet på arbetsplatsen.

Vårt emBRace-nätverk har tagit fram en Black Hair Commitment-vägledning som förklarar hårrasismens historia och vad vi alla kan göra för att stötta våra kollegor, samtidigt som den formaliserar vår nolltolerans i frågan.

orlat_romania 400x200.png

Barnhemmet i Orlat, Rumänien, har en speciell plats i Azets historia eftersom det var Azets 4 Kids allra första välgörenhetsinitiativ.

Sedan 2019 har Azets 4 Kids hjälpt barnhemmet genom att donera kläder, leksaker och utrustning, men också organisera roliga och utbildande aktiviteter för barnen. 

Azets 4 Kids engagemang i barnhemmet i Orlat pågår än i dag.

christmas_charity 400x200.png

För vissa är julen en riktig jobbig högtid. Särskilt sårbara är de barn som av olika anledningar inte kan fira högtiden som vanligt, eller som de skulle vilja.

Genom vårt årliga Azets 4 Kids Christmas Charity Initiative vill vi sprida lite julglädje till barn som inte har så mycket av den varan.

Varje år samarbetar vi med olika ideella organisationer för att göra julen lite ljusare för många.