Vad är fördelarna med interimsresurser?

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 29.01.2024

av Azets Sverige

Would you like to read the article in English? Click here

På landets HR-avdelningar, där man jobbar på att säkra företagets talangpool, har arbetsförhållandena förändrats. Det har blivit svårare och mycket mer resurskrävande att behålla, attrahera och rekrytera duktiga medarbetare. I den här artikeln fokuserar vi på fördelarna med att använda interimsresurser, eller tillfälliga medarbetare, som kan utgöra en flexibel arbetskraft. 

Interim betyder tillfällig eller provisorisk. Men vad är interim när det handlar om arbetsmarknad, bemanning och rekrytering? Här kommer du ofta att stöta på ord som interim assistance och interim management. Interim assistance innebär att du anlitar en professionell konsult eller medarbetare under en begränsad tidsperiod för att lösa en specifik uppgift eller fylla en (plötslig) vakans i företaget. Interim management innebär att du anställer en chef eller ledare för en tillfällig period, eventuellt tills en permanent profil har hittats.

Konkurrens om medarbetare

I dag ser vi hur konkurrerande företag jagar varandras medarbetare som aldrig förr. Allt fler företag ställs därför inför situationen att en nyckelmedarbetare plötsligt försvinner och lämnar ett tomrum som kan vara svårt för organisationen att fylla här och nu.

Om en medarbetare lämnar företaget kan det vara frestande att fördela uppgifterna mellan dem som är kvar i organisationen. När det gäller mindre och kortsiktiga arbetsuppgifter kan detta vara möjligt, men hos de flesta företag finns det inte särskilt mycket utrymme för nya uppgifter och oväntade händelser i medarbetarnas kalendrar.

Samtidigt är det långt ifrån säkert att den nödvändiga kompetensen för att utföra jobbet finns inom organisationen. Här kan företaget snabbt behöva anställa en extern interimsresurs med rätt kompetens och erfarenhet.

Den mer moderna synen på interimsresurser är att det är en medarbetare som är fast anställd på ett företag men som fysiskt arbetar på ett annat företag. Det kan vara så att ni som företag behöver extra resurser under en period eller att ni placerar en interimsresurs hos en kund som ni utför arbetsuppgifter åt.

Interim vid arbetstoppar och förändringar

Interimsresurser används vanligtvis under arbetstoppar eller när en nyckelmedarbetare har sagt upp sig eller är sjukskriven. När en permanent lösning har hittats i företaget går interimsresursen tillbaka till sin egen organisation tills det blir dags för nästa uppdrag.

Denna person kan användas både för operativa uppgifter och för utveckling och ledning på olika nivåer. Det kan till exempel vara i samband med förändringar i företaget, implementering av ny teknik eller organisatoriska förändringar i samband med förvärv och sammanslagningar.

Interim management har utvecklats från att ha använts i krissituationer till att i högre grad handla om att leda större förändringar i ett företag som kräver beslutsförmåga och rätt erfarenhet för jobbet.

Samtidigt väljer fler företag att använda interimsresurser och specialister till uppgifter där det inte finns ekonomiska resurser för en heltidsanställning. Då kan företaget hyra in en interimskonsult på deltid som arbetar under en längre period. 

Vad är fördelarna med att anlita en interimskonsult?

När ni anlitar en interimskonsult undviker ni dyra personalkostnader som pension, semester, sjukdom och utbildning. Ni betalar endast för de timmar ni faktiskt utnyttjar, vilket många gånger blir mer effektivt än att anställa medarbetare på heltid. 

Ni behöver inte heller lägga tid på kompetensutveckling för interimskonsulterna är up-to-date med lagar och regler, vilket också innebär hög expertis och kvalitet på arbetet.

Ni kan också vara trygga med att ni alltid har någon på plats som gör arbetet. Om interimskonsulten slutar ordnar er leverantör direkt en ny konsult som kan starta med kort varsel. Ni slipper också risken med att sitta med medarbetare som ni inte riktigt är nöjda med, en interimskonsult kan ni byta om ni vill ha någon annan.

Vanliga frågor

Vad är interim management?

Interim management är en global term som används när företag och organisationer tar hjälp av starka och erfarna ledningsprofiler på tillfälliga kontrakt.

Vad är fördelarna med att anlita interimskonsulter?

Det finns många fördelar. Ni slipper vissa kostnader som annars är knutna till fasta medarbetare och ni får en större flexibilitet t ex vad gäller deltidsuppgifter. Ni kan också vara trygga med att det alltid finns någon som gör jobbet.

Varför är interimsresurser effektiva?

Interimsresurser är effektiva eftersom de är mer objektiva och resultatinriktade specialister som inte är lika bundna av interna sociala relationer och strukturer. De kan lägga hela sitt fokus på uppdraget under den aktuella perioden.

Varför är interimsresurser effektiva?

En av de mest uppenbara fördelarna med interimslösningar, oavsett om det handlar om interim assistance eller interim management, är att det rör sig om mer objektiva och resultatinriktade specialister som inte är lika bundna av interna sociala relationer och strukturer. De kan lägga hela sitt fokus på uppdraget under den aktuella perioden.

Förutom att få en mer flexibel organisation och tillgång till yrkeskunskaper på hög nivå, är fördelen med att anlita en interimsresurs från ett företag som uteslutande arbetar med detta att resursen snabbt kan dra nytta av kunskap och stöd från kollegor med samma kunskapsbas och färdigheter, till exempel i samband med arbets- eller säsongstoppar.

Vi ser att en genomsnittlig interimsanställning varar i ungefär sex månader. Detta är något lägre än genomsnittet i Europa, där ett interimsuppdrag vanligtvis ligger på tio och en halv månad.

Läs mer om våra interimstjänster

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.