Tips till nybliven CFO

Framtidens ekonomi- och lönefunktion | 01.05.2024

av Helena Malmström

Har du klättrat på karriärstegen och utsetts till CFO? Grattis! Här delar vi med oss av några tips för att du ska lyckas i din nya roll.

Oavsett om du har avancerat på din nuvarande arbetsplats eller hittat rollen hos en ny arbetsgivare innebär din nya roll stora förändringar, inte minst vad gäller att arbeta strategiskt med verksamhetskritisk rådgivning och ekonomistyrning. Så hur kan du få en bra start i ditt nya uppdrag?

Var beredd på högre förväntningar

Något av det viktigaste att tänka på när du går från en ledarposition på mellannivå till en position på direktörsnivå är att företagets CEO och ägare förväntar sig något helt annat från dig som CFO än som t ex redovisningschef. Det förväntas att du kan komma med beslutsunderlagen för de viktiga besluten som får stora konsekvenser för verksamheten. Att vara medveten om, och förberedd på, förväntningarna är A och O. 

Som CFO ska du alltså vara strategen med framåtanda som har överblick över verksamheten och kontroll på informationen till ledningen och ägarna. Du kommer vara starkt involverad i investeringar, finansieringsfrågor, M&A-processer samt arbeta med effektivisering av företaget som helhet och utvärdera viktiga strategiska beslut. 

Behåll översikten – minska det operativa

När du tar på dig en mer strategisk ledarroll är det avgörande att alltid behålla översikten. Det kan ses som ett självklart råd, men som många tyvärr inte alltid prioriterar eftersom de ständigt dras in i det löpande arbetet. 

Ditt mantra som CFO och strategisk sparringpartner för ledningen bör därför vara: 

Behåll en god översikt och förståelse, men spendera inte onödig tid på de operativa detaljerna.”

Bestäm, och kommunicera till dina medarbetare, i vilken utsträckning du ska vara en del av den operativa verksamheten och på vilket sätt du sätter ramarna för verksamheten och dess drift.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom ekonomi, lön & HR. Prenumerera här


En bredare roll  

Som CFO förväntas du ta ett brett ansvar inom ekonomi och med det följer t ex god förståelse för IT och digitalisering samt ett intresse av att följa med i den snabba teknikutvecklingen inom ditt område. Men var också beredd på att andra ansvarsområden kan följa med CFO-titeln än vad du kanske hade väntat dig. Det är mer regel än undantag på mindre och mellanstora bolag att CFO:n har ett brett ansvarsområde. Nedan är några exempel på funktioner som kan vara helt eller delvis kopplade till dig som CFO – utöver allt ansvar inom ekonomi och finans.

  • Lönehantering och HR
  • Personuppgifter, GDPR och juridiska frågor
  • Facility Management, reception och allmän administration
  • IT
  • Inköp

Säkerställ att du har en konstruktiv dialog med din CEO om vilka ansvarsområden du som CFO ska ha. Det är inte alltid en självklarhet att dessa uppgifter ska ligga på dig. Överväg också om ni ska ta in extern hjälp eller om arbete ska läggas ut till en outsourcingleverantör. Det gäller både arbete utanför ekonomiarbetet som t ex löneadministrationen men också olika processer inom redovisningen. Det lönar sig många gånger, speciellt om du som CFO ska ha möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt som gynnar hela företaget på sikt.

Skapa samsyn kring prioriteringar

Sveriges ekonomiavdelningar befinner sig på en förändringsresa där de ställer om från det traditionella till det moderna sättet att arbeta. Många CFO:er upplever flera utmaningar i sitt arbete, inte minst när det gäller det affärsstödjande och strategiska arbetet. Det visar Azets undersökningar. 

Där framkommer det också att CFO:er vill göra satsningar på att modernisera ekonomifunktionen genom t ex digitalisering och automatisering, men deras chefer ser inte alls samma behov. Det här skapar så klart frustration och stress hos CFO:erna. Därför är det viktigt att du och din CEO är överens om ekonomifunktionens roll tidigt i er relation. Inled dialog och sätt upp en gemensam målbild för att säkerställa samsyn kring framtida prioriteringar.

Läs mer om Azets undersökningar och hur CFO och CEO ser på ekonomifunktionens framtid.

Satsa på kommunikation och ledarskap

Som ekonom har du stor vana att arbeta som specialist med siffror, men som CFO leder du andra människor. Dels är du formell chef inom din enhet med ansvar för personal som både ska leverera i tid och stimuleras och utvecklas. Du är också hög ledare i företaget och kommer vara involverad i förändringsarbete. Du behöver genom ditt ledarskap och din kommunikation visa och förklara olika beslut, nya processer och KPI:er för att få människor med dig på tåget. 

Du behöver vara beredd på att arbeta verksamhetsnära och engagera medarbetare för att utveckla företagets affär. Därför är det en god idé att bygga på din utbildning med kurser inom kommunikation och ledarskap.  

Bygg ditt nätverk

Som nybliven CFO med mängder av nya arbetsuppgifter är det viktigt att bygga och vårda ett nätverk. Du bör ta ställning till om ditt personliga nätverk (allt från kollegor till sociala medier) behöver utökas. I nätverk med andra CFO:er kan du byta erfarenheter och få stöd i ditt beslutstagande. Du kan få idéer och bli inspirerad i hur du ska utveckla ekonomifunktionen som ju är en funktion under stor och snabb omställning. 

Som CFO är du ensam i din roll på företaget och då är de sociala nätverken extra viktiga. Det finns dock många forum, konferenser och event för CFO:er att ta del av – se till att prioritera att delta på vissa utvalda även om du känner att du inte har tid. På LinkedIn finns så klart också en hel del grupper för CFO:er som du kan dra nytta av.

Företaget har ofta ett övergripande mål – framgång. Och framgång är inte något man hoppas på, utan något man planerar och arbetar sig till. Så greppa tag om rollen, ta på dig CFO-hatten och tänk strategiskt från dag ett i din nya roll. 

Kontakta gärna oss på Azets om du som CFO behöver rådgivning eller hjälp med att utveckla en modern ekonomifunktion. Lycka till!

Om Azets

Vi hjälper företag med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten.
Vi erbjuder löneoutsourcing, HR-tjänster, interimslösningaroutsourcing av ekonomifunktionen samt hjälp med redovisning.

 

FAQ - Vanliga frågor

Vad är mina huvudansvarsområden som CFO?

Det är viktigt att ha en förståelse för dina huvudansvarsområden och uppgifter som CFO, så du kan fokusera på de områden som kommer att ha störst påverkan på företagets ekonomiska prestationer. Dina uppgifter som CFO kan innefatta att skapa budgetar, utvärdera investeringar, hantera ekonomiska risker, genomföra ekonomiska analyser och förhandlingar, och säkerställa att företaget följer gällande lagar och regler.

Vad förväntas av en CFO?

Det är viktigt att säkerställa att du har den nödvändiga kunskapen och supporten för att utföra ditt jobb som CFO effektivt. Detta kan innefatta att ha tillgång till relevanta verktyg och teknologier, att ha en skicklig och dedikerad supportteam, och att ha möjlighet att delta i relevanta utbildningsmöjligheter och nätverk. Det kan också innefatta att bygga och vårda gode relationer med andra ledare och beslutsfattare inom företaget, så du kan samarbeta och dela kunskap och idéer med dem.

Hur kan jag säkerställa att företaget har rätt finansiering?

Det är viktigt att säkerställa att företaget har rätt finansiering för att uppfylla sina mål och förväntningar. Detta kan innefatta att utvärdera olika finansieringsalternativ, såsom lån, investeringar eller samarbeten, och välja den finansiering som passar bäst för företagets behov och mål. Det kan också innefatta att hantera företagets skulder och likviditet på ett sätt som säkerställer att företaget har de nödvändiga medlen för att uppfylla sina förpliktelser.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Om författaren Helena Malmström

Helena arbetar som Head of Marketing på Azets.