Azets Barometer
 
 
 

Azets Barometer

Azets Barometer är en ny serie av undersökningar som ger affärsinsikter från små och medelstora företag. Den identifierar trender som rör framtida utsikter, ekonomisk situation samt vilka hot och möjligheter företagen ser.

Azets stödjer ambitiösa företag. Som en del av detta genomför vi regelbundna undersökningar bland företagsledare för att förse dem med information om affärstrender, framtida utsikter, ekonomisk situation och växande hot och möjligheter.  

Azets Barometer ger oss en förståelse för nuvarande och framtida affärsklimat bland medelstora företag liksom entreprenörsdrivna och ägarstyrda bolag på de marknader vi verkar inom i Norden, Storbritannien och Irland.

 

Delta i vårens Azets Barometer-undersökning

I samarbete med Meridian West, ett oberoende undersökningsföretag, intervjuar vi hundratals företagsledare för att analysera trender förknippade med ekonomiska utsikter, finansiella resultat och nya hot och möjligheter.

Just nu genomför vi en ny undersökning för Azets Barometer för att se hur affärsklimatet utvecklas. Vi behöver dina värdefulla insikter för att förbättra vår kunskap.

Det tar cirka 5 minuter att genomföra undersökningen.

Delta i vårens undersökning här

 

Utforska resultaten från januari 2024

Utforska resultaten i vår interaktiva dashboard nedan. Du kan anpassa rapporten efter omsättning, antal anställda, land och sektor. Klicka bara på 'start' för att börja.

screenshot_dashboard.jpg

 

Övergripande resultat från januari 2024

  • Överlag är företag försiktigt optimistiska vad gäller de ekonomiska framtidsutsikterna inför det kommande året, med ett medelvärde på 5,6 av 10. Mellanstora bolag är mest optimistiska. 
  • På frågan hur företagen skulle beskriva sin nuvarande ekonomiska situation syns en tydlig korrelation mellan företagsstorlek och finansiellt välmående. Företag med 50-99 anställda ger betyget 6,6, medan bolag med 100-249 anställda uppvisar stark ekonomisk situation på 7,0. 
  • Företagen förväntar sig en viss tillväxt det kommande året. Omsättning (6,1), vinst (5,8) och antal anställda (5,5) förväntas alla öka, med fokus på strategiska investeringar inom digitalisering (6,4), cybersäkerhet (6,3) och hållbarhet (6,1). 
  • Trots försiktig optimism och viss tillväxt är företagens största orosmoln den ekonomiska situationen samt den geopolitiska osäkerheten i världen (betyg 5.7 på båda områdena). Detta är gemensamt för alla företag i alla länder i undersökningen.  
  • Överlag anser företag att deras lands skattesystem hämmar deras verksamhet, vad gäller tillväxt (4,8), innovation (4,9), hållbarhet (4,9) och rekrytering (4,8).

 

 

”Azets Barometer återspeglar upplevelsen från över 1 600 företagsledare och visar en försiktig optimism vad gäller de ekonomiska framtidsutsikterna samt en blandning av hopp och realism vad gäller utmaningarna det kommande året. Resultaten visar att företag har brister i sin successionsplanering, sina hållbarhetsinitiativ och sin medvetenhet om cybersäkerhet, samtidigt som det är tydligt att skattesystem generellt betraktas som hämmande för tillväxt och innovation på alla marknader.”

Chris Horne
Group Chief Executive Officer

Kontakta oss här

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.