Brexit - påverkan på aktiebolags funktionärer

Redovisning | Lön & HR | 12.11.2020

av Leif Knutas

Från och med 1 januari 2021 betraktas Storbritannien som ett land utanför EU. Utträdet kan få påföljder för svenska aktiebolag som har brittiska funktionärer som VD eller styrelseledamöter.

Den svenska aktiebolagslagen innehåller regler för var man som funktionär i ett svenskt aktiebolag måste vara bosatt. Enligt huvudreglerna måste följande personer vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • verkställande direktören
  • alla vice verkställande direktörer
  • minst en särskild firmatecknare om styrelsen har utsett någon sådan

Minst en särskild firmatecknare ska vara bosatt inom EES för att bosättningskravet för särskilda firmatecknare ska vara uppfyllt. Endast den som är folkbokförd i Sverige räknas i detta sammanhang som bosatt i Sverige, oavsett om personen är svensk medborgare.

Ansökan om dispens

Det är möjligt att ansöka om dispens för detta krav. Ansökan skall göras på svenska på särskild blankett och kostar 475 kr per typ av funktionär (styrelseledamot/-suppleant, VD eller vVD samt särskild firmatecknare). Notera att Bolagsverket inte påbörjar behandlingen av ansökan om dispens förrän avgifterna inkommit till Bolagsverket.

Har ni frågor kring regelverket eller önskar hjälp med er registrering? Ta gärna kontakt med oss på Azets så hjälper vi er!

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

post author

Om författaren Leif Knutas

Leif Knutas arbetar som kvalitetsansvarig inom affärsområdet Accounting