Lagändringar som påverkar arbetsgivare från 1 januari 2022

Redovisning | Lön & HR | 13.12.2021

av Katarzyna Kaniecka

Riksdagen har sagt ja till utgiftsramar och inkomstberäkningar i statens budget för 2022 enligt ett gemensamt förslag från oppositionspartier. Här summerar vi viktiga ändringar som vi redan idag vet kommer påverka arbetsgivare från och med 1 januari 2022.

Skattelättnad för cykelförmån

Förmån av cykel som arbetsgivare tillhandahåller för sina anställda kan under vissa ramar bli skattefri för den anställde. Skattefrihet gäller upp till ett marknadsvärde på 15 000 kr och högst 3 000 kr förmånsvärde per beskattningsår. Lättnad gäller bara trampcyklar och elcyklar och under förutsättning att förmån riktar sig till hela den stadigvarande personalen på lika villkor på den aktuella arbetsplatsen. 

Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Ersättningar som avser resor samt ökade levnadskostnader på annan ort för tillfälligt anställda kommer att vara skattefria under förutsättningen att anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och att avståndet mellan arbetsplatsen och bostaden är längre än 50 kilometer.

Utvidgade regler om lättnad i beskattning av personaloptioner i vissa fall

Från och med 2018 gäller att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter i dessa fall. Istället sker beskattning i inkomstslaget kapital och först när den skattskyldige (dvs den anställda) säljer de aktier som denne har kunnat köpa genom att nyttja sin personaloption. Gränserna för att berättiga de fördelaktiga reglerna avseende personaloptioner kommer att höjas för att kunna tillämpas på bolag med högst 150 anställda och högst 280 miljoner kronor i nettoomsättning samt balansomslutning. Villkoren utvidgas även till att innefatta styrelseledamöter och suppleanter som inte är anställda av företaget.

Håll utkik på bloggen eller våra nyhetsbrev för att få information om flera lagändringar löpande.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sina löner, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets