Genomlysning av löneprocess
 
 
 

Genomlysning av löneprocess

Vi hjälper ert företag med förbättrade rutiner och systemstöd som kan ge stora effektivitetsvinster.

Vi hjälper er att se över er löneprocess

Hanteringen av medarbetarnas löner tar mycket tid och löneadministration är ett komplicerat område. De flesta företag kan göra stora effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten om deras löneprocess byggs upp med bra rutiner och systemstöd.

Azets erbjuder en genomlysning av hela löneprocessen, både för att kartlägga hur er löneprocess ser ut idag, vilka utmaningar som finns samt för att komma med förslag på förbättringar.

Varje år kommer även ett antal nya lagar och regler som påverkar en löneorganisation, så förutom effektivisering säkerställer en genomlysning att löneprocessen sker på ett korrekt sätt ur ett juridiskt perspektiv.

Genomlysning av löneprocess

Målet med genomlysningen är att den “nya” löneorganisationen ska bli mer än en stödfunktion. Den ska vara en del i det strategiska arbetet och hjälpa till att driva företaget framåt.

Förfarande genomlysning löneprocess

   

Så går det till 

Genomlysningen görs på plats hos kund och bygger på två timmars intervjuer med chefer, löneadministratörer och personal som identifieras i den inledande förstudien. Genom intervjuer med nyckelpersoner går vi igenom:

     
  • Kartläggning av nuvarande rutiner, processer och dokumentation.
  • Vilka system som finns på löneavdelningen och ute i organisationen.
  • Identifiering av utmaningar i er löneprocess.
  • Identifiering av förbättringsmöjligheter i er löneprocess.
  • Identifiering av kompetens hos medarbetare.

Vi bedömer avdelningens sårbarhet och tar reda på risker och möjligheter med nuvarande löneorganisation.

Leverans genomlysning löneprocess


   

Leverans

Resultatet av genomlysningen leder till en rapport som beskriver nuläget och de utmaningar som finns och vilka åtgärder som kan utföras. Vi undersöker tillsammans med kunden förutsättningarna för en förändring av löneprocessen och kommer med konkreta förslag till utveckling och effektiviseringar. Vi går även igenom konsekvenserna av dessa förslag och hur de ska hanteras.

     

I genomlysningen ingår:

  • Förstudie
  • Intervjuer
  • Sammanställning av intervjuer
  • Framtagning av rapport
  • Presentation av rapport

Detta kan självklart anpassas efter era behov och önskemål.


Kompletterande tjänster

I samband med förstudien kan motsvarande kartläggning av HR-system utföras. Utifrån er löneorganisations specifika förutsättningar och mål kan vi ta fram en optimerad och företagsanpassad outsourcingtjänst som passar ert företag.

Genomlysning löneprocess

Azets tjänster inom lön & HR

Azets har lång erfarenhet av att hjälpa företag med löneadministration samt rådgivning. Här är ett axplock av vad vi erbjuder:

Vill du veta mer om hur Azets kan hjälpa ert företag?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.