Anställningsavtal mall
 
 
 

Anställningsavtal mall

Ett anställningsavtal är ett avtal som reglerar de rättigheter och skyldigheter som finns mellan företaget och medarbetaren.

Anställningsavtal - ett juridiskt intyg för en anställning

För att undvika osäkerhet och missförstånd i en överenskommelse om anställning är det lämpligt att skapa ett anställningsavtal där arbetstagare och dennes framtida chef har kommit överens inför en anställning. Det är brukligt men inte ett lagkrav att avtalet signeras av båda parter för att bekräfta villkoren, även om det torde anses vedertaget.

Medarbetaren har rätt att få en skriftlig bekräftelse på sina anställningsvillkor, och det ska arbetsgivaren lämna inom en månad från anställningens början. Den bekräftelsen ska innehålla information om exempelvis första anställningsdag, arbetstider och lön.

Kontakta oss om anställningsavtal mall

anställningsavtal mall

Har ni en mall för anställningsavtal?

En färdig mall för anställningsavtal underlättar och snabbar upp administrationen inför anställning. Mallen säkerställer också att de arbetsvillkor ni som arbetsgivare erbjuder alltid finns med. Azets har lång erfarenhet av just framtagning samt implementation av nya anställningsavtal och mallar - kontakta oss idag!

Innehåll i ett anställningsavtal

Ett avtal ska exempelvis innehålla uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagarens namn och adress, första anställningsdag, information om arbetsuppgifter, arbetstider samt lön. Här nedanför har vi listat allt som allt som ett anställningsavtal ska innehålla enligt LAS.

• Parternas namn
• Adress
• Tillträdesdag
• Arbetsplats
• Arbetsuppgifter
• Anställningsform
• Lön och löneförmåner
• Antal betalda semesterdagar
• Normal arbetstid
• Eventuellt kollektivavtal

 

anställningsavtal mall

Ofta är det bäst att hålla anställningsavtalets innehåll så kort och tydligt som möjligt. För mycket information i era anställningsavtal kan orsaka problem längre fram då ni vill ändra villkor kring till exempel friskvård. Hänvisa istället till gällande policies, riktlinjer eller er personalhandbok i anställningsavtalet, på så sätt kan ni som arbetsgivare ändra olika typer av förmåner genom åren utan att behöva skriva nya avtal med varje enskild anställd i företaget.

 

Anställningsavtal mall

 

Azets kan hjälpa er med följande gällande anställningsavtal:

  • Utveckling av en eller flera avtalsmallar anpassade för exempelvis LAS och gällande kollektivavtal
  • Genomlysning av befintliga anställningsavtal
  • Upprätta enskilda anställningsavtal
  • Rådgivning kring överenskommelser vid anställning eller förändring av anställning
  • Design och utformning av avtalsmallar som passar ert varumärke

Sammanfattning - Vanliga frågor

Vad är skillnaden på anställningsavtal och anställningsbevis?

Ett anställningsbevis är en skriftlig version av anställningsavtalet.

Vad händer om man inte har ett anställningsavtal?

För arbetsgivaren - Utan avtal kommer anställningsformen för den anställde bli tillsvidareanställning, och det blir upp till er att bevisa om något har fastslagits. Enligt LAS är arbetsgivaren även skyldig att informera sina anställda om deras villkor inom en månad från anställningens start. För arbetstagaren - Utan anställningsavtal blir det svårt att veta om dina förmåner samt villkor som anställd.

När är ett anställningsavtal giltigt?

Ett anställningsavtal kan både vara skriftligt och muntligt. Vid skriftligt avtal är avtalet giltigt och bindande när båda parterna undertecknat. Muntliga avtal är även bindande, men det kan vara svårt att bevisa vad som har avtalats i efterhand.

Intresserad av Azets tjänster?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.