Lönekartläggning
 
 
 

Lönekartläggning

Lönekartläggning ger er som arbetsgivare en tydlig överblick över organisationens lönestruktur. Låt oss på Azets kan hjälpa er. 

Kontakta oss

 

Upptäck, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader
Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Skillnaderna är osakliga om de har ett direkt eller indirekt samband med till exempel kön, etnisk tilhörighet, och religion.

Att upprätta en handlingsplan för jämställda löner är ett lagstadgat krav för arbetsgivare med tio eller fler anställda. I handlingsplanen redovisas resultatet av lönekartläggningen.

Hur kan vi använda resultatet? 
Resultatet av lönekartläggningen kan användas som ett personalpolitiskt underlag för frågor rörande lönesättning, lönerevision, lönespridning, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och mångfaldsarbete. 

Ni kan även enkelt budgetera era lönekostnader samt beräkna lönekostnader vid till exempel planerad företagsexpansion. Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar även till att ni som arbetsgivare blir trovärdiga.

Resultatet är en rapport som beskriver nuläge och utmaningar. Vi ger förslag på utveckling och effektivisering.

Lönekartläggning i sju steg

1

Sammanställning – först görs en sammanställning av de faktorer som påverkar de anställdas lön och förmåner

2

Gruppindelning – för att det ska bli mer hanterligt görs en indelning av arbetstagarna med hänsyn till arbetsuppgifter.

3

Arbetsvärdering – är en metod för att bedöma kraven på olika arbeten inom organisationen och jämföra dessa

4

Genomförande av lönekartläggningen – här genomförs en undersökning för att ta reda på om det föreligger löneskillnader på grund av till exempel kön, etnicitet eller funktionshinder.

5

Analys av de löneskillnader som finns.

6


Skriftlig handlingsplan – resultatredovisning av kartläggningen och analysen.

7

Uppföljning och åtgärder – resultatet redovisas i eller som bilaga till jämställdhetsplanen. Resultatet av lönekartläggningen leder till en rapport som beskriver nuläget och de utmaningar som finns och vilka åtgärder som kan utföras. Vi undersöker tillsammans med er förutsättningarna för en förändring och kommer med konkreta förslag på utveckling och effektiviseringar. 

Vi går även igenom konsekvenserna av dessa förslag och hur de ska hanteras. Detta kan självklart anpassas efter era behov och önskemål.

Vi har marknadens bredaste utbud av rådgivningstjänster 

Se ett axplock av de tjänster vi erbjuder:


Fler tjänster

Vill du veta mer om lönekartläggning och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i formuläret så kontaktar vi er snarast.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.