Lönekartläggning - Lönekartläggningen
 
 
 

Lönekartläggning

Lönekartläggning ger er som arbetsgivare en tydlig överblick över organisationens lönestruktur. Låt oss på Azets hjälpa er. 

Lönekartläggning i företaget löneskillnader

Upptäck, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader

Syftet med lönekartläggning är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Skillnaderna är osakliga om de har ett direkt eller indirekt samband med till exempel kön, etnisk tilhörighet, och religion.

Att upprätta en handlingsplan för jämställda löner är ett lagstadgat krav för arbetsgivare med tio eller fler anställda. I handlingsplanen redovisas resultatet av lönekartläggningen.

Hur kan vi använda resultatet? 

Resultatet av lönekartläggningen kan användas som ett personalpolitiskt underlag för frågor rörande lönesättning, lönerevision, lönespridning, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och mångfaldsarbete. 

Ni kan även enkelt budgetera era lönekostnader samt beräkna lönekostnader vid till exempel planerad företagsexpansion. Att göra lönekartläggningar regelbundet bidrar även till att ni som arbetsgivare blir trovärdiga.

Team jobbar med lönekartläggning

Så här hjälper Azets er med lönekartläggning i sju steg

Vi har marknadens bredaste utbud av rådgivningstjänster 

Se ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

lönekartläggning och andra tjänster

Sammanfattning - Vanliga frågor

Vad är en lönekartläggning?

Lönekartläggning är en utredning av löneskillnaderna mellan medarbetarna i er organisation och en analys av vad som ligger till grund för dessa skillnader. Poängen är att löneskillnaderna inom företaget inte ska vara grundade i osakliga faktorer som kön, etnicitet eller religion.

Vilka ska vara med i lönekartläggningen?

Alla anställda i organisationen ska vara inkluderade i lönekartläggningen.

När gör man lönekartläggning?

Lönekartläggningen får göras när som helst under året, men måste göras minst en gång per år.

Vad ska dokumenteras i lönekartläggning?

För företag med 10-24 medarbetare ska lönekartläggningen dokumenteras skriftligt. Företag med 25 eller fler anställda har även skyldighet att skriftligt dokumentera alla åtgärder och händelser under året som kan komma att påverka lönekartläggningen.

Är lönekartläggningen offentlig?

Ja, när ni färdigställt lönekartläggningen och skickat in den till DO kommer den vara en offentlig handling.

Hur gör man en lönekartläggning?

Vi har delat upp arbetet med lönekartläggningen i 7 steg. Läs mer här om hur ni gör en lönekartläggning och kontakta gärna oss på Azets om ni har fler frågor.

Vill du veta mer om lönekartläggning och hur vi kan hjälpa er?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.