Sjukskrivningstakten ökar i Sverige och särskilt bland yngre. Många företag har dock inte verktyg för att få kontroll över utvecklingen av sjukskrivningarna och kunna påverka sjukfrånvaron. De har heller ingen smidig lösning där personalen enkelt kan sjuk och friskanmäla sig.

En smidig app som ger bättre överblick

Azets erbjuder en tjänst tillsammans med vår partner Medhelp som hjälper våra kunder att öka kontrollen över sjukskrivningarna, minska sjukfrånvaron och samtidigt höja servicen till personalen.

Azets erbjuder tjänsten till våra kunder som
valt att outsourca lönerna till Azets.

Enklare för medarbetaren

Den innebär i korthet att personalen gör en sjukanmälan via en app i sin smartphone, webbportal eller telefonsvarare med möjlighet att bli kopplad eller uppringd av en sjuksyster.

Dag 8 erhåller chefen och den anställde en påminnelse via SMS att läkarintyg ska skickas in. Efter 14 dagar överförs ärendet till Försäkringskassan. Den anställde friskanmäler sig sedan via webbportalen eller telefonsvararen. Ökad kontroll över sjukskrivningar

Snabb överblick

Vi erbjuder även en app för att ansvariga ska kunna få en enkel och snabb överblick vilka som är sjuka och när de beräknas åter.

Fördelarna med lösningen är bland annat:

  Enkel och effektiv rapportering av sjuk- och friskanmälan
     
  Rådgivning 24 timmar om dygnet
     
  "Flaggningar" direkt vid upprepad sjukfrånvaro
     
  Möjliggör snabba insatser vid upprepad frånvaro
     
  Bättre överblick
     
  Full koll på alla rehabärenden

Rehabkollen

Rehabkollen är en tilläggsmodul i den webbportal som ingår i Sjuk- och friskanmälan. Att som chef ligga i fas när det gäller rehabiliteringsarbetet har blivit en allt viktigare del i arbetet med att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Det är viktigt med ett snabbt agerande från arbetsgivarens sida och att rehabilitering sätts in tidigt, innan dagarna tickar iväg för den sjukskrivne.

 

Läs mer om Azets utbud och de tjänster vi har inom lönehantering och redovisning.

Man kan läsa sig till mycket. 
Men att prata med någon som vet är bättre.  

Kontakta Stefan via telefon eller fyll i formuläret till höger så får du veta med om hur vi kan hjälpa ert företag.

Stefan Eriksson 
Tel: +46 (0)10-888 73 30

Nyhetsbrev