Sjuk- och friskanmälan via mobilapp
 
 
 

Sjuk- och friskanmälan via mobilapp

En tjänst för dig som outsourcar lönehanteringen via oss

 

Sjukskrivningstakten ökar i Sverige och särskilt bland yngre. Många företag har dock inte verktyg för att få kontroll över utvecklingen av sjukskrivningarna och kunna påverka sjukfrånvaron. De har heller ingen smidig lösning där personalen enkelt kan sjuk och friskanmäla sig.

En smidig app som ger bättre överblick

Azets erbjuder en tjänst tillsammans med vår partner Medhelp som hjälper våra kunder att öka kontrollen över sjukskrivningarna, minska sjukfrånvaron och samtidigt höja servicen till personalen.

Azets erbjuder tjänsten till våra kunder som
valt att outsourca lönerna till Azets.

Enklare för medarbetaren

Den innebär i korthet att personalen gör en sjukanmälan via en app i sin smartphone, webbportal eller telefonsvarare med möjlighet att bli kopplad eller uppringd av en sjuksyster.

Dag 8 erhåller chefen och den anställde en påminnelse via SMS att läkarintyg ska skickas in. Efter 14 dagar överförs ärendet till Försäkringskassan. Den anställde friskanmäler sig sedan via webbportalen eller telefonsvararen. Ökad kontroll över sjukskrivningar

Snabb överblick

Vi erbjuder även en app för att ansvariga ska kunna få en enkel och snabb överblick vilka som är sjuka och när de beräknas åter.

Fördelarna med lösningen är bland annat:

Mobiltelefon   Enkel och effektiv rapportering av sjuk- och friskanmälan
     
Klocka   Rådgivning 24 timmar om dygnet
     
Kuvert   "Flaggningar" direkt vid upprepad sjukfrånvaro
     
Person   Möjliggör snabba insatser vid upprepad frånvaro
     
Pie chart   Bättre överblick
     
Procenttecken   Full koll på alla rehabärenden

Rehabkollen

Rehabkollen är en tilläggsmodul i den webbportal som ingår i Sjuk- och friskanmälan. Att som chef ligga i fas när det gäller rehabiliteringsarbetet har blivit en allt viktigare del i arbetet med att sänka sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Det är viktigt med ett snabbt agerande från arbetsgivarens sida och att rehabilitering sätts in tidigt, innan dagarna tickar iväg för den sjukskrivne.

 

Läs mer om Azets utbud och de tjänster vi har inom lönehantering och redovisning.Kontakta oss

Man kan läsa sig till mycket. Men att prata med någon som vet är bättre.

Kontakta oss via formuläret så får du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.