Löneväxling pension löneväxla
 
 
 

Löneväxling mot tjänstepension

Att löneväxla är fördelaktigt för den anställde - kostnadsneutralt för företaget

Vad innebär löneväxling mot pension?

Många företag erbjuder sina medarbetare bruttolöneväxling mot tjänstepension. Det är ett sätt att värdesätta sin personal och göra sig mer attraktiv som arbetsgivare, utan att det behöver kosta något extra.

Fördelarna med att löneväxla till pension är en möjlighet för den anställde att själv påverka sitt pensionssparande på ett fördelaktigt sätt. Eftersom det blir billigare för arbetsgivaren att betala in pensionspremie än att betala ut samma belopp i lön kan arbetsgivaren skjuta till mellanskillnaden, ca 5,8 % utöver avdraget, på den anställdes premie.

Kapitalet på pensionssparandet blir öronmärkt och tryggat till framtida pension. Detta bidrar till en förstärkt pension som i sin tur kan göra det möjligt för den anställde att gå i pension tidigare om hon eller han önskar det.

 

Löneväxling pension löneväxla

Löneväxling pension löneväxla

Ytterligare fördelar för den anställde är att avkastningsskatten på pensionskapital är lägre än för andra sparanden. Eftersom avdraget dras på bruttolönen medför detta även sänkt marginalskatt. Beroende på var den anställde är i livet kan han eller hon forma sin löneväxling därefter, med eller utan återbetalningsskydd, välja belopp och förvaltningsform.

För att det ska vara lönsamt för en anställd att löneväxla bör lönen efter löneavdraget vara minst 8,07 inkomstbasbelopp. Lön under 8,07 ibb kommer nämligen påverka den allmänna pensionen och socialförsäkringarna.

Att erbjuda löneväxling ska alltså vara fördelaktigt för den anställde, men inte innebära någon extra kostnad för arbetsgivaren. Att löneväxla medför dock en viss administration för företaget, något som vi på Azets kan hjälpa till med.

 

 “Löneväxling är ett sätt att värdesätta sin personal och göra sig mer attraktiv som arbetsgivare.”

Kontakta Azets om hjälp med löneväxling

Löneväxling pension löneväxla medarbetare

Azets hjälper företag att erbjuda sina anställda löneväxling mot en pensionsförmån. Värdet för arbetsgivaren är:

 • att bli en attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda bruttolöneväxling mot tjänstepension.
 • att undvika extra kostnader för löneväxlingen genom kostnadsneutral beräkning av premien.
 • att det säkerställs att löneväxlingen överensstämmer med beskattningsregler som gäller lön och tjänstepensioner.
 • att ge underlag för kommande pensionspolicy.
 • att en neutral part ser över behovet av att löneväxla.
 • besparing av administration genom outsourcing.

Detta ingår i tjänsten

 • att sammanställa vad som gäller för det aktuella företaget när det gäller löneväxling mot tjänstepension.
 • att sätta upp lönearter i lönesystemet med rätt kopplingar.
 • att beräkna möjliga bruttoavdrag och premien för de anställda.
 • att rapportera rätt pensionsmedförande lön till tjänstepensionsinstitut.
 • att informera om vad som kan kompenseras för förlorade förmåner.

Tilläggstjänst

Upprättande av avtal om löneväxling och pensionspolicy ingår inte i tjänsten, men kan läggas till som en tilläggstjänst.


Kompletterande tjänster

 • Pensionspolicy
 • Personalpolicy
 • Personalekonomi, beräkning av personalkostnader
 • Utbildning/Workshop
 • Löneväxling mot andra förmåner
 • Pensionsuppsättning

 

 

 

 

Löneväxling pension löneväxla ikon

 

Fler tjänster löneväxling pension löneväxla

Vi har marknadens bredaste utbud av rådgivningstjänster 

Se ett axplock av de tjänster vi erbjuder:

Vill du veta mer om löneväxling och hur Azets kan hjälpa er?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

 

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.

Sammanfattning - Vanliga frågor

Vad är löneväxling?

Att löneväxla betyder att man byter ut en del av sin lön mot en förmån t.ex. pension.

När sker löneväxling?

Löneväxlingen görs oftast i samband med att lönen betalas ut varje månad.

Hur mycket av lönen får man löneväxla?

Det är upp till arbetsgivaren var gränsen går för löneväxlingen, men det finns också ett tak på en viss procentsats som sätts varje år enligt regelverk.

När är det värt att löneväxla?

För att det ska vara lönsamt för en anställd att löneväxla bör lönen efter löneavdraget vara minst 8,07 inkomstbasbelopp. Lön under 8,07 ibb kommer nämligen påverka den allmänna pensionen och socialförsäkringarna.