Arbetsrätt
 
 
 

Arbetsrätt och lagstiftning inom HR

En HR-avdelning behöver hålla sig uppdaterad med den senaste lagstiftningen och hålla ögonen på förändringar som påverkar det dagliga HR-arbetet.

Webinar Azets Expense

När du samarbetar med oss är Azets dina ögon

Vi ger rådgivning och service och kan hjälpa dig med utmaningar inom lagar, avtal och anställningar. Vi följer förändringarna i lagstiftning så att du inte behöver ägna tid åt det. Om något nytt är på väg, informerar vi oss i god tid och finns till hands om du behöver en anpassning i anställningskontrakt eller andra anställningsdokument, policys, personalhandbok och processer som påverkas av nya lagar eller myndigheters förändrade krav.

Många kritiska frågor kan uppstå i det dagliga HR-arbetet. Som arbetsgivare förväntas du alltid vara redo med lösningen, och där kan vi hjälpa till, vi ger råd och support såväl i det dagliga arbetet som i specifika HR-projekt.

Fler frågor utan svar ger fler problem

De typiska problematiska scenarion som kan uppstå är ofta kopplade till brist på resurser, vare sig det är tid, personal eller pengar. Azets arbetar kontinuerligt med att förbättra HR-avdelningar hos olika klienter med varierande behov. Detta har gett oss erfarenhet inom HR och lön som vi använder framgångsrikt hos våra kunder.

Kontakta oss

Små företag drabbas ofta av HR-rutinens frånvaro

HR-funktionen på små företag är ofta för liten eller icke-existerande. Om HR är en alltför slimmad funktion kan den lätt bli anpassad enbart för att leverera i det dagliga. Detta kan leda till att utrymme för prioriteringar inte finns samt att oplanerade händelser eller större arbeten kan leda till felaktiga prioriteringar eller att det dagliga arbetet blir långsamt och ineffektivt.

Detta vanliga problem leder till växtvärk för många snabbväxande småbolag som på mindre ett år kan växa i personalstyrka snabbare än väntat och rekryteringen slår i taket. Därtill saknas ofta konsekvensbeskrivningar vid förändrade anställningsförutsättningar och detta kan leda till osäkerhet och ibland missförstånd i en flexibel nystartad organisation.

Azets långa erfarenhet inom kollektivavtals- och arbetsrätt kan tillföra den support ett mindre bolag så ofta behöver. Läs mer här!

 

heart-care.svg

Större företag kräver genomtänkta HR-processer

På ett större företag med hundratalet och fler anställda kommer HR-processerna bli mer multifacetterade. Ett större ramverk kräver mer (exempelvis fler standardiserade mallar, avtal, processer m.m) och långt ifrån alla företag hinner med detta. Större frågor som rör bolagets strategi eller framtid prioriteras och därför kan det bli att rutinmässiga uppdrag utförs med lägre prioritet.

Med Azets genomtänkta lösningar kan vi avlasta och utföra uppdrag inom HR och löneadministration åt er så ni kan ägna er åt det prioriterade.

Internationella HR-avdelningar

För vissa bolag finns en HR-funktion internationellt - de har således ingen egen HR-verksamhet lokalt. Istället delar de på funktionen med X antal länder runt om i världen. Det är inte svårt att se hur detta kan bidra till konflikter och missförstånd - de går dock att undvika och lösa.

Använder alla länder samma personalhandbok? Är informationen densamma för alla anställda i olika länder? Hur beräknar vi förmåner med olika skattelättnader i varje land? Vi på Azets kan detta utan och innan - vi finns här som en stadig partner som jobbar preventivt och lösningsorienterat med alla former av löne- och HR-frågor.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Att utreda och utveckla policys inom HR-området.

  • Ge lösningsförslag vid införande av nya policys.

  • Konsekvensbeskrivningar vid förändrade anställningsförutsättningar.

  • Kostnadsberäkningar inför beslut vid införande av nya förmåner.

  • Implementering av nya anställningsregler genom utbildning och kommunikation.

  • Ta fram eller uppdatera en personalhandbok.

Se alla våra HR-tjänster

  • Utveckling av anställningskontrakt som är anpassade för er verksamhet och gällande anställningsförhållanden.

  • Genomgång av nuvarande mallar för anställningskontrakt för att få dem uppdaterade enligt nya kollektivavtal och förändrad lagstiftning.

  • Skapa standardmallar att användas vid olika processer som exempelvis inbjudan till intervju i rekryteringsprocess, uppsägningsbrev vid avslut av anställning, dokument och delgivande vid händelse av varning.

Intresserad av Azets rådgivning?

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.