HR-processer
 
 
 

HR-processer - Låt Azets hjälpa er

Rekrytering, on-boarding, anställningar, kompetensutveckling. Oavsett vilka HR-processer ni är i behov av kan vi hjälpa er.

Målet med etablerade HR-processer

Tydliga och effektiva HR-processer minskar frustration och osäkerhet i organisationen - att alla gör på samma sätt och alla vet vad som gäller. HR-processer med fungerande arbetssätt och tydlig ansvarsfördelning är bra verktyg för att få ökad kvalitet och tillförlitliga leveranser. Processbeskrivningen har tillhörande rutiner och policys som stödjer processen och är en del i det operativa arbetet som hjälper till att driva företaget framåt.

Låt Azets stötta er 

Azets erbjuder stöd med att ta fram nya HR-processer eller att göra en genomgång av HR-processer som inte fungerar som de ska. Ta hjälp av oss och vår erfarenhet för att skapa ett bättre flöde i din verksamhet. Vi lyfter fram de arbetsuppgifter som ifrågasätts, upplevs ineffektiva eller rent av onödiga som en startpunkt inför ett förändrat arbetssätt. Vi skapar nya HR-processer där behov finns av att effektivisera och tydliggöra arbetsuppgifter och roller.

Vi kan stödja med:

  • Kartläggning av nuvarande rutiner, processer, dokumentation och system.

  • Identifiera utmaningar i aktuella HR-processer.

  • Identifiera förbättringsmöjligheter i aktuella HR-processer.

  • Identifiera roller och ansvar för aktuella HR-processer.

  • Dokumentera beslutad process med rutiner och policys.

  • Utbilda chefer och medarbetare.

  • Implementera HR-processer med projektplanering och kommunikationsmaterial.

 


Få hjälp med HR-processer

Hr-processer

Så går det till

Processarbetet görs till viss del på plats hos kund och bygger på intervjuer och workshops med chefer och personal som identifieras i den inledande arbetet. Vi inventerar material som har betydelse för processutvecklingen, det kan vara befintliga rutiner, policy’s, arbetsdokument och manualer för system och verktyg. Förutsättningarna avgör vad som behöver göras och på vilket sätt.

Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa er!

Ta gärna kontakt med våra säljare via formuläret. Har du ett ärende som inte gäller våra tjänster? Då hittar du övriga kontaktvägar här.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.

Sammanfattning - vanliga frågor

Vad är HR-processer?

HR-processer inkluderar allt från det vardagliga HR-arbetet som görs inom organisationen till åtgärder som rekryteringar, on-boarding av nyanställda, uppföljning och kompetensutveckling.