HR-processer
 
 
 

Låt Azets hjälpa er med HR-processerna

Rekrytering, on-boarding, anställningar, kompetensutveckling. Oavsett vilken HR-process ni är i behov av kan vi hjälpa er.

Kontakta oss

 

Målet med en etablerad HR-process

En tydlig och effektiv HR-process minskar frustration och osäkerhet i organisationen - att alla gör på samma sätt och alla vet vad som gäller. En HR-process med fungerande arbetssätt och tydlig ansvarsfördelning är ett bra verktyg för att få ökad kvalitet och tillförlitliga leveranser. Processbeskrivningen har tillhörande rutiner och policys som stödjer processen och är en del i det operativa arbetet som hjälper till att driva företaget framåt.

Låt Azets stötta er 

Azets erbjuder stöd med att ta fram nya HR-processer eller att göra en genomgång av processer som inte fungerar som de ska. Ta hjälp av oss och vår erfarenhet för att skapa ett bättre flöde i din verksamhet. Vi lyfter fram de arbetsuppgifter som ifrågasätts, upplevs ineffektiva eller rent av onödiga som en startpunkt inför ett förändrat arbetssätt. Vi skapar nya processer där behov finns av att effektivisera och tydliggöra arbetsuppgifter och roller.

Vi kan stödja med:

  • Kartläggning av nuvarande rutiner, processer, dokumentation och system.

  • Identifiera utmaningar i aktuell HR-process.

  • Identifiera förbättringsmöjligheter i aktuell HR-process.

  • Identifiera roller och ansvar för aktuell process.

  • Dokumentera beslutad process med rutiner och policys.

  • Utbilda chefer och medarbetare.

  • Implementera HR-process med projektplanering och kommunikationsmaterial.Få hjälp med HR-processer

Så går det till

Processarbetet görs till viss del på plats hos kund och bygger på intervjuer och workshops med chefer och personal som identifieras i den inledande arbetet. Vi inventerar material som har betydelse för processutvecklingen, det kan vara befintliga rutiner, policy’s, arbetsdokument och manualer för system och verktyg. Förutsättningarna avgör vad som behöver göras och på vilket sätt.

Hr-processer

 

Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss!

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.