Utökade grundläggande villkor för arbetstagare i EU

Lön & HR | 14.06.2022

av Ingrid Clementson

I mars beslutades att arbetsvillkorsdirektivet ska genomföras genom lagändringar som träder i kraft den 29 juni 2022. Syftet med arbetsvillkorsdirektivet är att anställningsvillkor ska vara tydliga och förutsägbara och att minimi-normer ska gälla för varje arbetstagare i EU.

Lagändringen innebär bland annat:

  • en utökad informationsskyldighet i samband med anställning. Dagens regler i LAS utökas och du som arbetsgivare behöver ge mer information när du ska anställa en person.

  • om en arbetstagare önskar högre sysselsättningsgrad, eller tillsvidareanställning och personen arbetat hos dig i minst sex månader då ska du som arbetsgivaren skriftligen inom en månad svara arbetstagaren.

  • att du som arbetsgivare inte får förbjuda arbetstagare under pågående anställning, att ta anställning hos annan. Om din arbetstagare tar anställning hos annan då får den anställningen inte vara arbetshindrande, konkurrera med din verksamhet eller skada din verksamhet. Om en arbetstagare tar anställning hos annan får denne inte missgynnas på grund av detta.

  • förändringarna omfattar även grupper som normalt inte omfattas av LAS. Dessa regeländringar gäller således även: arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagarens familj, arbetstagare anställda med särskilt anställningsstöd, skyddat arbete eller lönebidrag.

Dessa förändringar kan betyda att arbetsgivare måste se över sina anställningsavtal. Notera att för företag som är bunden av kollektivavtal så kan andra regler gälla. Hör av er till Azets om ni har frågor eller behöver hjälp.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?
Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Ingrid Clementson

Ingrid Clementson är Azets gästbloggare som bl a har arbetat som arbetsrättsjurist, förhandlare, förhandlingschef, arbetsrättschef och utbildningsansvarig sedan 2008. Ingrid driver bolaget 100 House of HR Legal AB.