Grön lön – hur insikter från löneprocessen kan bidra till hållbarhet

Lön & HR | 04.06.2024

av Beatrice Lien

Would you like to read the article in English? Click here

I lönesystemet finns mycket användbara data för att främja ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete på ett företag. Detta kan sammanfattas som konceptet “grön lön” som innebär att mätbara hållbarhetsdata utvinns från löneprocessen. Företag och löneansvariga kan därmed använda dessa uppgifter för att skapa en mer hållbar arbetsplats och miljö. I denna artikel reder vi ut ni kan tänka kring nyckeltal från lönesystemet och hålbarhetsrapportering.  

 

Nyckeltal från lönesystemet 

Nyckeltal kan vara till stor nytta i ett företags arbete för att skapa en hållbar och ansvarsfull affärsmodell som baseras på data, då de kan ge insikt i ett företags nuvarande utmaningar och styrkor. Baserat på nyckeltalen kan mål sättas upp och hållbarhetsarbetet kan mätas. 

I lönesystemet finns bland annat uppgifter om personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetad tid inklusive övertid, nyttjat friskvårdsbidrag, semesteruttag, osv. Dessa uppgifter kan indikera på hur hållbart de anställda arbetar, samt hur väl arbetsgivaren följer tex semesterlagen vad avser de anställdas uttag av semesterledighet. Arbetar de anställda övertid i större omfattning i kombination med ett lågt semesteruttag så antyder det att personalen inte får vila och återhämtning - vilket gör det mindre troligt att de orkar arbeta så i längden. 

Insikter från lönekartläggningen kan också återanvändas i hållbarhetsarbetet vad gäller att bibehålla eller uppnå jämställdhet.  

Här är det gynnsamt om löneansvarig samverkar med de personer som ansvarar för företagets hållbarhetsarbete för att få ut störst värde av den befintliga data. Ta gärna kontakt med er lönepartner om ni har outsourcat lönerna för att med hjälp av er partner gå igenom vilka uppgifter som lönesystemet kan tillhandahålla.  

 

Hållbarhetsrapportering  

Hållbarhetsarbetet som företag bedriver internt är väsentligt för samhällets utveckling inom hållbarhet i stort och betydande för ett företags möjligheter till att kunna fortsätta bedriva och utveckla sin verksamhet. Detta då det påverkar dess möjligheter att få önskade investeringar, kunder och att kunna anställa eftertraktad kompetens. För att tillgängliggöra uppgifter om företags hållbarhetsarbete finns krav på hållbarhetsrapportering för vissa företag.  

Företag som uppfyller fler än ett av villkoren nedan de senaste två räkenskapsåren, omfattas enligt årsredovisningslagen av krav på hållbarhetsrapportering: 

  • Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250. 
  •  Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor. 
  •  Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor. 

Stora företag av allmänt intresse, med mer än 500 anställda, omfattas även av andra rapporteringskrav. 

 

Hållbarhetsrapportering - Nya regler 

För att kunna styra kapital mot mer hållbara val av investeringar behövs tillförlitlig och jämförbar information från företagen avseende miljö- och social påverkan samt företagets styrning. Detta är ett av målen med EU-direktivet Corporate Sustainability Directive (CSRD). Det nya direktivet ställer högre krav på information som ska uppges i en hållbarhetsrapport och kommer att omfatta fler företag jämfört med nuvarande krav.

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag på att implementera direktivet, och det träder i kraft den 1 juli 2024. De nya reglerna ska börja tillämpas för företag vars räkenskapsår börjar efter 30 juni 2024.

Först ut är större företag (fler än 500 anställda) för att sedan stegvis utökas till fler företag. 

 

Även utan lagkrav 

Att arbeta med sitt företags hållbarhet handlar dock inte enkom om att leva upp till lagkrav, utan om att verka för att företaget och dess anställda håller i längden, och att vi värnar om miljö och samhället som vi alla lever i.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Beatrice Lien

Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig för affärsområdet Pay.