Nya regler för föräldraledighet

Lön & HR | 20.06.2024

av Beatrice Lien

I Sverige har föräldraledighet länge varit en central del av välfärdssystemet och skapar trygghet för föräldrar samt stärker jämställdheten mellan kvinnor och män. Lagen har förstärkts genom åren och från den 1 juli 2024 gäller en mer moderniserad lag. I vår artikel sammanställer vi vad du som arbetsgivare behöver beakta kring beviljande av just föräldraledighet, vem som har rätt att vara föräldraledig samt vilka lagändringar som du behöver ta hänsyn till.

 

Då ändringar träder i kraft den 1 juli innebär det att det kan påverka sommarsemestern redan i år för er personal.

 

Detta är nytt från 1 juli

 • Föräldrar kan överlåta dagar med föräldrapenning – tex till barnets morbror eller faster.
  En vårdnadshavare får nu möjlighet att överlåta föräldrapenningdagar till fler personer än barnets förälder eller därmed likställd enligt dagens regelverk. En förälder som är ensam vårdnadshavare kan överlåta högst 90 dagar och föräldrar som har gemensam vårdnad kan överlåta högst 45 dagar vardera. Kravet är att den som ska vara mottagare av dagarna med föräldrapenning är försäkrad för föräldrapenning.

  Det innebär att du kan ha anställda som kommer att ansöka om föräldraledighet utan att vara barnets förälder (eller därmed likställd).

  Oavsett om det är barnets föräldrar eller en person som föräldrarna har överlåtit dagar till gäller samma regler, exempelvis tidsfrist för att ansöka om att vara föräldraledig, antal perioder under året som man har rätt att ansöka om eller semesterintjänandet under frånvaron.

 

 • Fler dubbeldagar
  Det totala antalet dagar med föräldrapenning är 480 per barn. Innan 1 juli kan barnets båda vårdnadshavare använda 30 av dessa dagar var till att vara lediga samtidigt. Från och med 1 juli dubbleras antalet och det blir möjligt att ta ut föräldrapenning samtidigt i 60 dagar.
  Det är även möjligt att göra det fram till att barnet är 15 månader i stället för 12 månader som är den nuvarande regeln. Samma regler gäller vid adoption men då beräknat från när de/n som har adopterat får barnet i sin vård.


Regler för själva ledigheten – gäller även efter den 1 juli

 • Föräldraledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.
 • Arbetstagaren ska anmäla ledigheten minst två månader innan ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur länge ledigheten är planerad att vara.
 • Arbetstagaren får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som innan ledigheten. Om arbetstagaren vill nyttja sin rätt att återgå i arbete så ska denne meddela arbetsgivaren om detta så snart som möjligt. Beroende på hur lång ledigheten var avsedd att pågå får arbetsgivaren skjuta upp återgången en tid.

 

Undvik onödig administration 
Nu när fler får möjlighet att vara föräldralediga kan det vara en bra idé att passa på att upplysa internt om företagets rutiner för att ansöka om just föräldraledighet och de regler som både medarbetare och arbetsgivare behöver förhålla sig till. 

Har ni frågor om ledigheter? På Azets kan vi exempelvis erbjuda rådgivning om ledigheter, hjälpa er att upprätta policys eller stötta er med interimskonsulter när ordinarie personal är lediga eller sjukskrivna. Kontakta oss här så hjälper vi gärna till!

 

 

 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Beatrice Lien

Auktoriserad lönekonsult och kvalitetsansvarig för affärsområdet Pay.