Lönehantering från Azets - en komplett och modern lösning
 
 
 

Lönehantering från Azets - en komplett och modern lösning

Vi erbjuder löneservice till företag som vill modernisera sin lönehantering.

Kontakta oss

 

Lönehantering - området med stor effektiviseringspotential 

Lönehantering är ett komplicerat område som ofta kräver hög kompetens och mycket tid, men det är även ett område med stor effektiviseringspotential. Genom att modernisera lönehanteringen får ni bättre dataflöden, effektivare arbetsmetoder och högre kvalitet och inte minst sparar ni tid och resurser som ni kan lägga på annat. 

Så kan Azets hjälpa er att modernisera er lönehantering

När ni tar hjälp av en outsourcingleverantör som är specialiserad på löneservice kan ni ta ert företags lönearbete till en ny nivå. Arbetssättet och processerna blir effektivare eftersom de baseras på många års erfarenheter, verksamheter och bästa praxis. Ni får tillgång till mer resurser, moderna system och expertkompetens. Och det bästa av allt - genom att outsourca lönehanteringen frigör ni tid och resurser som ni kan lägga på det strategiska arbetet och er kärnverksamhet.


Modernisera er lönehantering

Tre tips till företag som vill modernisera sin lönehantering

Moderniseringsarbetet av ert företags lönehantering behöver inte innebära stora organisatoriska förändringar eller dyra systeminvesteringar. Nedan ger vi tips på några områden inom lönehantering ni kan jobba med för att göra stora effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten.

Löneservice

Kartlägg processer

Ett första steg mot en effektivare lönehantering är att kartlägga era nuvarande processer kring lön och HR. Genom att kritiskt granska alla arbetsmoment i er lönehantering kan ni identifiera förbättringsområden och vilka uppgifter som går att effektivisera.

Att utarbeta en processbeskrivning över alla arbetsuppgifter på löneavdelningen gör er mindre sårbara vid sjukdom, frånvaro eller om någon på avdelningen slutar. Det gör också övergången mycket enklare om en ny löneadministratör ska läras upp.

Löneservice

Datainsamling

Se över er datarapportering och hur den läses in i lönesystemet. Genom att undvika att insamlingen av data rapporteras från olika håll, i olika format och inte är strukturerad på ett sådant sätt att de kan läsas in direkt i lönesystemet, slipper ni en hel del manuellt jobb från administratörens sida.

Löneservice

Tydliggör lönerutiner

Var tydlig med företagets lönerutiner så att era anställda tidrapporterar på utsatt tid, så att ni i er tur kan betala ut lönerna i rätt tid. Med tydliga riktlinjer slipper löneadministratören svara på samma frågor om och om igen som dyker upp hos personalen, vilket frigör mycket tid.

Ett tips är att upprätta en personalhandbok som bland annat innehåller dessa riktlinjer. 

Ta del av fler värdefulla tips i vår populära guide

Vill ni veta mer om hur ni kan modernisera er lönehantering? Ladda ner vår guide ’’Fem sätt att modernisera lönefunktionen’’ som ger ingående tips och råd för hur ni på bästa sätt tar tillvara på och stärker er lönehantering.

Ladda ner guiden

Fem sätt att modernisera lönehanteringen

Vi hjälper svenska och internationella företag med allt inom lön och HR i Norden. Vi erbjuder löneadministration, rådgivning, bemanning och outsourcing av hela HR- och lönefunktioner. Se video:

Outsourca lönehanteringen och minska riskerna

När det gäller lönehanteringen på ett företag är löneadministrationens huvuduppgift såklart att hantera de anställdas löner. Men det är också mycket mer som ingår i arbetet, till exempel tidrapporter, lönebokföring samt reseräkningar och utlägg. Dessutom gäller det att hålla sig uppdaterad kring det skatterättsliga läget för att lönehanteringen ska gå rätt till.

Även anställningsavtal, skattedeklarationer och ledighetsansökningar kan hamna hos löneadministratören och under stressiga perioder med mycket att hålla reda på ökar risken för att göra fel.

Genom att ta hjälp med lönehanteringen kan ni tillgodoräkna er många fördelar. Azets är marknadsledande inom löneservice samt ekonomi och vår långa erfarenhet av lönehanteringstjänster till företag ger er en stabil och pålitlig löneadministration.

Kontakta oss gärna för mer information

Så hjälper vi våra kunder med löneservice - se filmen med Tobii 

Milena Pfeifer, Payroll Manager Europe för Tobii, berättar mer om hur Azets löneservice hjälpt dem att bygga en lönefunktion så som de vill ha den i denna film.

Löneservice utförd av experter på lagar och regler

Förutom att ni kan känns er trygga med att er personal får sin lön i tid kan ni också vara säkra på att arbetet sker enligt gällande lagar och regler. Våra konsulter har stenkoll på hur lönehanteringen ska skötas utifrån de lagar och regler som gäller och finns alltid redo att ge er råd och vägledning om det är något ni funderar kring, något som har varit särskilt värdefullt för våra kunder under pandemin. 


Löneservice till företag


Löneservice till företag

Vår löneservice garanterar att ni alltid har personal på plats

Löneadminstration är Azets kärnverksamhet och vi har lång erfarenhet av att erbjuda hjälp med lönehantering till företag med väl utarbetade processer som säkerställer bästa kvalitet på lönearbetet. Genom att outsourca lönehanteringen får ni hjälp av ett team av professionella lönekonsulter som är insatta i era processer och rutiner. Ni kan räkna med garanterad leverans samt att ni får tillgång till mer resurser och expertkompetens, som tillsammans minskar sårbarheten.

lonehanteringstjänster företag

Fem (dåliga) ursäkter att inte modernisera er lönehantering

Många verksamheter utesluter paradoxalt nog ofta lönehanteringen från sina moderniseringsplaner. Anledningarna är flera men inte alltid så logiska - låt inte de typiska anledningarna stå i vägen för att få hjälp att modernisera lönehanteringen.

Läs artikeln

Lönehanteringstjänster - kontakta oss så berättar vi mer 

Med erfarenhet från många löneavdelningar har vi på Azets en god inblick i vilken stor potential det finns för förbättringar och moderniseringar. Kontakta oss via formuläret nedan så får ni veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med er lönehantering.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.