Dags att modernisera lönehanteringen?
 
 
 

Modernisera er lönehantering

Även om lönehanteringen på många företag kan vara relativt liten mätt i antalet anställda finns det en hel del fördelar med att modernisera er lönehantering - få hjälp idag!

Kontakta oss

 
Modernisera lönehanteringen

Få mer tid till värdeskapande uppgifter genom en effektiv lönehantering

Lönehantering är ett komplicerat område som ofta kräver hög kompetens och mycket tid, men det är även ett område med stor effektiviseringspotential. Genom att modernisera lönehanteringen får ni bättre dataflöden, effektivare arbetsmetoder och högre kvalitet och inte minst sparar ni tid och resurser som ni kan lägga på annat. 

Lyckligtvis behöver moderniseringsarbetet inte innebära stora organisatoriska förändringar eller dyra systeminvesteringar. Nedan ger vi tips på några områden inom lönehantering som ni kan jobba med för att göra stora effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten.

Så moderniserar ni er lönehantering

Kartlägg processer

Ett första steg mot en effektivare lönehantering är att kartlägga era nuvarande processer kring lön och HR. Genom att kritiskt granska alla arbetsmoment i er lönehantering kan ni identifiera förbättringsområden och vilka uppgifter som går att effektivisera.

Att utarbeta en processbeskrivning över alla arbetsuppgifter på löneavdelningen gör er mindre sårbara vid sjukdom, frånvaro eller om någon på avdelningen slutar. Det gör också övergången mycket enklare om en ny löneadministratör ska läras upp.

Datainsamling

Se över er datarapportering och hur den läses in i lönesystemet. Genom att undvika att insamlingen av data rapporteras från olika håll, i olika format och inte är strukturerad på ett sådant sätt att de kan läsas in direkt i lönesystemet, slipper ni en hel del manuellt jobb från administratörens sida.

Tydliggör lönerutiner

Var tydlig med företagets lönerutiner så att era anställda tidrapporterar på utsatt tid, så att ni i er tur kan betala ut lönerna i rätt tid. Med tydliga riktlinjer slipper löneadministratören svara på samma frågor om och om igen som dyker upp hos personalen, vilket frigör mycket tid.

Ett tips är att upprätta en personalhandbok som bland annat innehåller dessa riktlinjer. 

"Azets har alltid varit en ledare när det gäller leverans av kunskap och erfarenhet."

Tobii bestämde sig tidigt för att outsourca sin lönehantering till Azets.

Milena Pfeifer, Payroll Manager Europe för Tobii, berättar mer om hur Azets hjälpt dem att bygga en lönefunktion så som de vill ha den i denna film.

Fem sätt att modernisera lönefunktionen

Fem sätt att modernisera er lönehantering

Vill ni veta mer om hur ni kan modernisera er lönehantering? Ladda ner vår guide ’’Fem sätt att modernisera lönefunktionen’’ som ger ingående tips och råd för hur ni på bästa sätt tar tillvara på och stärker er lönehantering.

Ladda neR guiden

Varför inte modernisera lönehanteringen?

Fem (dåliga) ursäkter att inte modernisera er lönehantering

Många verksamheter utesluter paradoxalt nog ofta lönehanteringen från sina moderniseringsplaner. Anledningarna är flera men inte alltid så logiska - låt inte de typiska anledningarna stå i vägen för att få hjälp att modernisera lönehanteringen.

Läs artikeln

Så kan en outsourcingleverantör hjälpa er att modernisera er lönehantering

Lång erfarenhet och fördjupad kunskap om hur man bäst driver en lönefunktion gör en outsourcingleverantör expert på modernisering av lönehantering.

Med rätt leverantör kan ni räkna med garanterad leverans samt att ni får tillgång till mer resurser, moderna system och expertkompetens, som tillsammans minskar sårbarheten för företaget. Arbetssättet och processerna blir effektivare eftersom de baseras på många års erfarenheter, verksamheter och bästa praxis. Genom att outsourca er lönehantering frigör ni tid och resurser som ni kan lägga på det strategiska arbetet och er kärnverksamhet.

Här kan ni läsa mer om hur Azets kan hjälpa er med er lönehantering.

Modernisera er lönehantering

Kontakta oss

Med erfarenhet från många löneavdelningar har vi på Azets en god inblick i vilken stor potential det finns för förbättringar och moderniseringar. Kontakta oss via formuläret nedan så får ni veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag med er lönehantering.

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.