Nya regler kring samordningsnummer

Lön & HR | 23.08.2021

av Katarzyna Dabrowka

Den 18 juni 2021 började nya lagändringar gälla kring samordningsnummer. Ändringarna syftar till att göra samordningsnumren säkrare och uppgifterna i folkbokföringen mer korrekt. Har ni anställda med samordningsnummer? Ta del av information om de nya reglerna som vi på Azets har sammanställt här.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som myndigheterna tilldelar personer som av någon anledning vistas i landet, men som inte är folkbokförda i Sverige. Till exempel utländska personer som jobbar tillfälligt i landet. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige

För arbetsgivare till personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och har ett samordningsnummer kan det vara aktuellt att stämma av om de samordningsnummer ni använder är aktiva eller behöver förnyas. Det är den anställdes skyldighet att ansöka om förnyelse och krävs att den anställde besöker Skatteverkets servicekontor.

Här är några viktiga punkter som den nya lagen innebär:

Identitetskontroll vid tilldelning av samordningsnummer

En enskild som ansöker om tilldelning av samordningsnummer ska inställa sig personligen hos Skatteverket och styrka sin identitet. Att sökanden inställer sig personligen gör det möjligt för Skatteverket att göra en noggrann kontroll av identiteten och förhindrar att samordningsnummer tilldelas på felaktiga grunder.

Vilandeförklaring av samordningsnummer

Samordningsnummer förklaras vilande efter fem år från det att numret tilldelats om inte en myndighet eller den enskilde inkommit med en ansökan om förnyelse av numret. Ett samordningsnummer kan också förklaras vilande om det finns andra skäl för det, som exempelvis:

  • samordningsnumret tilldelats på felaktiga grunder, t.ex. med stöd av falska identitetsuppgifter
  • personen t.ex. har avslutat studier eller en tillfällig tjänst och dessutom har lämnat landet
  • någon har tilldelats flera samordningsnummer som ligger till grund för olika identiteter
  • personen har bosatt sig i landet och ska folkbokföras.

Förnyelse av ett samordningsnummer

Den enskilda, en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer kan begära tilldelning av samordningsnummer. De kan även ansöka om förnyelse av ett nummer som är vilande. Skatteverket får endast förnya ett vilande samordningsnummer om förutsättningarna för tilldelning av samordningsnummer är uppfyllda. Om en persons samordningsnummer är vilande, ska en begäran eller ansökan om ett nytt samordningsnummer för samma person anses som en ansökan om förnyelse.

En skyldighet för enskilda att anmäla ändringar av kontaktadress

En person med ett samordningsnummer som har en kontaktadress registrerad i folkbokföringsdatabasen ska anmäla ändringar av adressen till Skatteverket. Även utländsk kontaktadress kan registreras. Anmälningsskyldigheten gäller inte om samordningsnumret är vilande.

Underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen

I folkbokföringslagen införs en skyldighet för samtliga myndigheter, statliga och kommunala, att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig. 

Har du som arbetsgivare några frågor kring de nya reglerna? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneadministration, HR och redovisning och erbjuder rådgivning till företag som behöver hjälp.

Kontakta oss

FAQ - Vanliga frågor

Hur får man svenskt samordningsnummer?

En enskild som ansöker om tilldelning av ett svenskt samordningsnummer ska inställa sig personligen hos Skatteverket och styrka sin identitet.

Hur lång tid tar det att få ett samordningsnummer?

Det kan ta mellan 1-2 månader att få sitt svenska samordningsnummer.

Vem ger ut samordningsnummer?

Skatteverket ger ut samordningsnummer.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Dabrowka

Katarzyna arbetar som Lönekonsult/Expats specialist på Azets