Regeringen aviserat om förlängt stöd för korttidsarbete

Lön & HR | 12.11.2020

av Azets Sverige

Över 70.000 företag har beviljats stöd för korttidsarbete med anledning av coronapandemin. Regeringen har föreslagit att stödet förlängs för att utsatta bolag ska få en möjlighet att klara sig till den ekonomiska stabiliteten är tillbaka.

Coronapandemin fortsätter att påverka samhället i stor omfattning och det talas nu öppet på många håll om en andra våg. Möjligheten att införa korttidsarbete och få stöd från staten med en betydande del av personalkostnaden infördes i mars i år och skulle ha löpt ut vid årsskiftet.

I oktober skrev vi på Azets att höstbudgeten antydde på att höjd tagits för att korttidsarbete skulle fortsätta in på 2021, men att förutsättningarna kunde komma att ändras. Den 9 november presenterade dock regeringen ett från många håll efterlängtat förslag om förlängning av stödet för korttidsarbete, vilket skapar möjligheter för företag att undvika neddragning av personalstyrkan.

Den 17 november publicerade regeringen sedan ett antal förändringar i förordningen (2020:208) om stöd vid korttidsarbete och ändringen kommer att träda i kraft 1 januari 2021
. Syftet är liksom tidigare att skapa förutsättning för företagen att ställa om snabbt när marknaden vänder upp igen.

Korttidsarbete - vad ligger i förslaget om förändring?

I det förslag som presenterades den 9 november går det att utläsa att den period om nio månader som idag maximalt kan beviljas förlängs med sex månader, och dessa med förstärkt stöd jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I praktiken innebär det att den bortre gränsen för korttidsarbete som har beviljats under 2020 skjuts fram från 31 december 2020 till 30 juni 2021.

Under perioden januari till mars ser stödet ut att behålla sin nuvarande form vilket innebär att staten kan täcka upp till 75% av kostnaderna, men under april till juni ser det ut att bli en viss förändring. Under de tre sista månaderna för stödet blir subventioneringsgraden något lägre och maximalt 50% av kostnaderna kan komma att täckas.

Korttidsarbete

Regeringen uttrycker att förlängningen kommer att kombineras med vissa förändringar och striktare hantering i samband med ansökan för att ytterligare minska risken att företag får del av stödet på felaktiga grunder.

Ett
exempel på förändring som har presenterats i förordningen som publicerades 17 november är att utbetalningarna från och med januari 2021 ska ske månadsvis. Ett annat exempel är att företag som ansöker om stöd för korttidsarbete från 2021 ska lämna mer bevisande underlag redan i ansökningsfasen.

Känner du som arbetsgivare att du behöver stöd gällande regeringens olika krispaket? Vi på Azets kan hjälpa dig!

Kontakta oss här

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.