Azets 4 Kids stöttar Majblomman 2022!

Lön & HR | 06.12.2022

av Azets Sverige

Azets 4 Kids är Azets initiativ för socialt ansvarstagande (CSR). Vi genomför årligen insatser för att stötta barn med de verktyg och resurser barnen behöver för att skapa en ljusare framtid för vår planet. Azets 4 Kids fokuserar på tre områden, hjälpa barnen, hjälpa och rädda miljön och skapa fler och bättre utbildningsmöjligheter.
 

I samband med att vi närmar oss jul vill Azets 4 Kids hjälpa barnen och i år går donationen till Majblomman i Sverige. Majblomman arbetar för att motverka barnfattigdom i Sverige och har gjort så i över 100 års tid. Azets4Kids valde Majblomman i år då för många barn i Sverige lever i barnfattigdom. Rädda barnen slår fast att 196 000 barn lever i barnfattigdom i Sverige idag.

Vi stöttar Majblomman 2022 (2).png

Vad gör Majblomman med pengarna som samlas in?

  • 47% går till kläder och skor
  • 22% till övrigt stöd
  • 21% till fritidsaktiviteter & utrustning
  • 10 % till sommarlovsaktiviteter

Ekonomiskt-stöd-1200x1200.png

 

Alla kan bidra!

Utöver den donation som Azets 4 Kids gör vill vi underlätta för andra att stötta Majblommans viktiga arbete. Azets 4 Kids har därför utöver den befintliga donationen startat en insamling som du är välkommen att donera och sprida till.

Azets 4 Kids insamling till Majblomman: https://insamling.majblomman.shop/azets4kids

 

Vill du läsa mer om Azets 4 Kids arbete och våra initiativ för socialt ansvarstagande? Läs mer här om Azets 4 Kids.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.