Expats - viktigt att tänka på inför årsskiftet

Lön & HR | 23.11.2022

av Jonas Larsson

Vi närmar oss årsskiftet och för att vara väl förberedda inför det nya året så finns det ett antal saker arbetsgivare behöver ha koll på vad gäller anställda som är bosatta utomland, så kallade expats. Vilka ansökningar behöver skickas in och vilka beslut behöver förnyas? Här har vi listat allt du behöver veta. 

Sink-skatt - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den som är bosatt utomlands och har inkomster från arbete i Sverige beskattas vanligvis enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, även kallad SINK-skatt. Denna skatt ligger på 25%. Detta gäller under förutsättningen att arbetet i Sverige avser max sex månader. Det innebär alltså att personen är begränsat skattskyldig. För att beskattas enligt SINK-skatt så krävs ett beslut från Skatteverket för varje nytt inkomstår. Därför behöver ansökan om SINK-skatt för år 2023 göras snarast så att beslutet finns på plats i januari 2023.

 

Jämkningsbeslut och intyg

De jämkningsbeslut som fattats för den anställde, utöver SINK-skattebeslut, som Skatteverket har fattat och som längst gäller året ut behöver förnyas och nya ansökningar skall göras. Besluten behöver vara färdigställda inför lönekörningen i januari 2023.

 

Kontrolluppgifter - KU

Har rapportering av lön skett via månatlig AGI så behövs ingen separat KU lämnas in till Skatteverket. 

Om ersättning har betalats ut av en utländsk arbetsgivare utan ett fast driftställe och om det finns ett socialavgiftsavtal med den anställde så ska en av blanketterna KU10, KU13, eller KU14 lämnas in till Skatteverket senast per den 31 januari 2023.

 

Sociala avgifter- Konventionsländer

Reducerade sociala avgifter för utsända från konventionsländer till Sverige uppdateras i januari. De nya procentsatserna för avgifterna uppdateras via Skatteverket i januari och appliceras i lönekörningen samma månad. 

 

Skattereduktion för arbetsresor – för begränsat skattskyldiga.

Begränsat skattskyldiga som beskattas enligt SINK har i regel inte rätt till några avdrag för arbetsresor. I vissa fall, då personen begär att få beskattas enligt inkomstskattelagen (IL) istället för SINK, kan personen ha rätt till skattereduktion. Förutsättningen för att få skattereduktion för arbetsresor är att personen har minst 90% av sin inkomst i Sverige. 

Den som är obegränsat skattskyldig under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för arbetsresor avseende dessa dagar. 

 

Har ni som arbetsgivare några frågor kring detta? Kontakta oss på Azets. Vi är experter inom löneoutsourcing, HR och redovisning och erbjuder rådgivning till företag som behöver hjälp.

 

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.