Världsdagen för psykisk hälsa och vikten av psykisk hälsa på arbetsplatsen

Lön & HR | 10.10.2023

av Azets Sverige

I dagens snabbt föränderliga och krävande arbetsvärld är det allt viktigare att uppmärksamma frågan om psykisk hälsa. Den 10 oktober varje år riktas fokus mot just detta på Världsdagen för Psykisk Hälsa, en dag som syftar till att öka medvetenheten om och bekämpa det växande problemet med psykisk ohälsa i samhället.

Världsdagen för Psykisk Hälsa instiftades för att uppmärksamma det globala behovet av ökad medvetenhet om psykisk hälsa och för att minska stigmat kring psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa påverkar människor i alla åldrar och samhällsskikt, och det är en global utmaning som vi alla måste ta på allvar. Temat för världsdagen är i år “Mental hälsa är en universell mänsklig rättighet.”

 

Vikten av psykisk hälsa på arbetsplatsen

Arbetslivet kan vara en stor källa till stress och påverka den psykiska hälsan på olika sätt. Hög arbetsbelastning, brist på stöd, konflikter och osäkerhet kan alla påverka en anställds mentala välbefinnande. När arbetsgivare investerar i att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen kan det ha positiva effekter inte bara på de anställdas välmående utan också på företagets produktivitet och lönsamhet.

 

För att främja just psykisk hälsa på arbetsplatsen är följande åtgärder hjälpa:

  1. Skapa en stödjande arbetsmiljö

En stödjande arbetsmiljö är en där anställda känner sig trygga och bekväma att uttrycka sina känslor och bekymmer. Det innebär att kunna ha en öppen dialog om psykisk hälsa och minska stigmat kring att prata om det. Arbetsgivare kan erbjuda resurser som anställda kan använda när de behöver stöd, såsom tillgång till psykologiska tjänster, företagshälsovård eller stödgrupper.

 

  1. Uppmuntra till balans mellan arbete och fritid

Arbetsgivare kan stödja sina anställdas psykiska hälsa genom att uppmana till en sund balans mellan arbete och fritid. Detta kan inkludera flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och semesterpolicyer som bidrar till att medarbetaren får sin återhämtning.

 

  1. Utbilda ledare och anställda

När ledare och anställda förstår psykisk ohälsa och vad det innebär skapas en medveten arbetsmiljö. Med en utbildning kan ledare känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och veta hur de ska stödja sina anställda. Anställda bör också utbildas om hur de kan ta hand om sin egen psykiska hälsa och söka hjälp om det behövs. De skapar också medvetenhet kollegor emellan, där en anställd kan signalera till en chef om en medarbetare inte mår bra. 

 

  1. Förebyggande åtgärder mot stress

Stress är en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan implementera förebyggande åtgärder för att hantera och minska stress, såsom att kontinuerligt bedöma arbetsbelastning, erbjuda stresshanteringskurser och tillgång till avslappnings- och mindfulnessaktiviteter.

 

  1. Erbjud ett brett förmånspaket

Ett omfattande förmånspaket som inkluderar försäkringar som täcker psykisk hälsa, tillgång till rådgivningstjänster och andra resurser kan vara en stor hjälp för anställda som kämpar med psykisk ohälsa. Informera även era anställda att friskvårdsbidraget kan användas för att förebygga psykisk ohälsa. Rörelse och motion är ett sätt, men friskvårdsbidraget kan även användas till behandlingar som är avstressande. 

 

Sammanfattning

Världsdagen för Psykisk Hälsa är en påminnelse om att vi alla har en roll att spela när det gäller att stödja och främja psykisk hälsa i samhället. Arbetsgivare har en särskilt viktig roll att spela eftersom arbetsplatsen kan vara en betydande faktor i en persons psykiska hälsa. Genom att skapa en stödjande arbetsmiljö, främja balans mellan arbete och fritid, utbilda ledare och anställda, implementera förebyggande åtgärder för stress och erbjuda ett förmånspaket kan arbetsgivare göra skillnad i de anställdas liv och bidra till att minska det globala problemet med psykisk ohälsa.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.