Vad gäller vid anställning av medborgare från Ukraina?

Lön & HR | 13.04.2022

av Katarzyna Dabrowka

Det finns förutsättningar för svenska arbetsgivare att anställa människor som flyr från Ukraina relativt snabbt och enkelt, men det är en del saker som ni som arbetsgivare behöver tänka på.

 

I samband med rådande krissituation i Ukraina är det många människor på flykt som söker skydd i Sverige. Ett särskild massflyktsdirektiv har aktiverats inom EU för att underlätta mottagande av ukrainska medborgare och även ge dem möjlighet att börja jobba i alla EU länder.

För att kunna omfattas av massflyktsdirektivet måste den ukrainska medborgaren ha lämnat Ukraina den 24 februari 2022 eller senare. Personen behöver registrera sig hos Migrationsverket för att kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt de särskilda reglerna. 

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Det finns förutsättningar för svenska arbetsgivare att anställa människor som kommer från Ukraina relativt snabbt och enkelt, men det är en del saker som ni som arbetsgivare behöver tänka på. Arbetsgivaren måste, innan anställningen börjar, kontrollera att den ukrainska medborgaren har giltigt beslut från Migrationsverket. 

En ukrainsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet kan anställas direkt. Personen kommer även behöva ansöka om ett svenskt samordningsnummer oavsett om hen kommer söka jobb eller inte. Ansökan kan göras även efter påbörjad anställning. 

För att arbeta i Sverige behöver den ukrainska medborgaren även bli skatteregistrerad. Anmälan om att bli skatteregistrerad görs antingen av arbetsgivaren eller den anställde. 

Som arbetsgivare behöver ni även meddela Skatteverket att ni anställer en tredjelandsmedborgare i och med att Ukraina inte är med EU. 

Behöver ni rådgivning kring era anställningar? Kontakta oss på Azets!

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?
Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

FAQ - Vanliga frågor

Hur anställer man någon från Ukraina?

Om en ukriansk medborgare har fått uppehållstillstånd från migrationsverket kan personen anställas direkt. Var noggrann med att kontrollera detta innan anställning. Personen behöver även bli skatteregistrerad.

Får ukrainare arbeta i Sverige?

Om personen har fått uppehållstillstånd i Sverige via migrationsverket har de rätt att arbeta.
post author

Om författaren Katarzyna Dabrowka

Katarzyna arbetar som Lönekonsult/Expats specialist på Azets