Uppsägningar – regler du behöver veta som arbetsgivare

Lön & HR | 25.05.2018

av Azets Sverige

Hur regleras semesterdagarna när en anställd slutar? Får den anställda ta ut semester under uppsägningstiden? Och vad gäller vid olika typer av uppsägningar? I den här artikeln reder vi ut vilka regler som gäller när en medarbetares anställning upphör, som kan vara bra för dig som arbetsgivare att känna till.

Slutlön

När en medarbetares anställning upphör, oavsett anledning, ska du som arbetsgivare betala ut en slutlön till personen i fråga. Det finns ingen lag som reglerar när slutlönen ska betalas ut, utan detta regleras antingen i anställningsavtalet eller i kollektivavtal, vanligtvis följande ordinarie löneutbetalningsdag.

Semesterskuld

Om en anställd slutar på ditt företag och det visar sig att personen har tagit ut fler semesterdagar än han eller hon har tjänat in, får arbetsgivaren en fordran på den anställde avseende semestern. En lösning för dig som arbetsgivare kan då vara att kvitta den för mycket utbetalda semesterlönen mot slutlönen. Men tänk då på att enligt 1-3 § i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt får avdrag på lönen ske om den anställde har medgivit detta eller om fordran uppkommit i samband med anställningen och har grund i gällande avtal. Eller, om avdraget avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

Förskottssemester

Enligt semesterlagen måste arbetstagaren tjäna in sin semester innan personen kan ta ut betald semester. Om du som arbetsgivare tillämpar förskottssemester, ska arbetstagaren betala tillbaka dessa semesterdagar om personen inom fem år säger upp sig själv eller blir uppsagd på grund av personliga skäl. När arbetstagaren har varit anställd i fem år blir inte arbetstagaren återbetalningsskyldig.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här


Uttag av semester under uppsägning

En anställd som sagt upp sig eller blivit uppsagd har alltid rätt att ta ut semester under uppsägningstiden. Men bara om den redan har blivit beviljad – annars behöver du som arbetsgivare inte godkänna semesterledighet under uppsägningstiden. Dock behöver du ha i åtanke att arbetstagaren enligt semesterlagen har rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under sommarmånaderna, juni till augusti. Sammanfaller uppsägningstiden med den perioden har arbetstagaren rätt att få ledigt minst fyra veckor i följd.  

Avgångsvederlag

Avgångsvederlag är en ersättning som kan betalas till en arbetstagare vid uppsägning. Det finns ingen lag gör dig som arbetsgivare skyldig att betala något avgångsvederlag, utan är en frivillig överenskommelse som skett mellan arbetsgivaren och den anställde. Avgångsvederlaget betalas ut som ett engångsbelopp eller per månad.


Detta gäller vid olika typer av uppsägningar:


Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl

När arbetsgivaren säger upp en anställd kan det göras av två orsaker: arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Om du som arbetsgivare blir tvungen att säga upp någon på grund av arbetsbrist finns det särskilda regler att ta hänsyn till. Bland annat gäller enligt 12 § lagen om anställningsskydd att en uppsagd arbetstagare har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller tilldelas andra arbetsuppgifter än tidigare.

Om en arbetsgivare anser att arbetstagaren missköter sitt jobb och bedöms som olämplig för sin anställning, genom att till exempel inte dyka upp på arbetet, vara illojal, trakassera sina kollegor eller liknande, kan du som arbetsgivare säga upp medarbetaren av personliga skäl. Enligt 9 § (LAS) är arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

I båda dessa former av uppsägning har medarbetaren en uppsägningstid innan anställningen upphör. Uppsägningstiden som gäller framgår av anställningsavtalet. Annars gäller reglerna i aktuellt kollektivavtal. Om kollektivavtal inte finns gäller uppsägningstiderna som finns i LAS.

Provanställningar och tidsbegränsade anställningar

En provanställning får vara högst sex månader lång. Både arbetstagaren och arbetsgivaren har rätt att avsluta provanställningen i förtid. Som arbetsgivare behöver du inte säga upp personen utan kan välja att avsluta provanställningen utan saklig grund.

Vid tidsbegränsad anställning upphör vid anställningstidens utgång och någon uppsägningstid föreligger inte i huvudsak. Står det i anställningsavtal att anställning löper från och med datum till och med ett visst datum är anställningen inte uppsägningsbar av någondera part.

Pensionsavgång

Många anställda väljer att gå i pension vid 65, men har enligt 32 a § lagen om anställningsskydd rätt att jobba tills de är 67 år fyllda. Om arbetsgivaren vill att den anställde ska sluta vid 67 år meddelar arbetsgivaren detta med en uppsägning minst en månad i förväg. Oavsett när arbetstagaren väljer att pensionera sig måste personen meddela arbetsgivaren med en uppsägning i enlighet med aktuellt avtal.

Avskedande

Enligt 18 § (LAS) får avskedande ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avsked ska meddelas skriftligt. Avskedandet anses ske när den anställde får meddelandet om detta och ska lämnas personligen, om detta inte är möjligt kan besked skickas med rekommenderat brev eller bud, då gäller avskedet 10 dagar efter att det har skickats.

Behöver ni hjälp inom detta område - ta hjälp från Azets

När medarbetare slutar på företaget är det lätt hänt att blanda ihop vad som gäller vid uppsägning och hur olika regler ska tillämpas. Behöver ni hjälp eller råd att hantera när en medarbetare ska sluta, tveka inte att höra av dig till Azets.

Kontakta oss


Om Azets

Vi hjälper företag med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder löneoutsourcing, HR-tjänster, interimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.

 

FAQ - Vanliga frågor

Hur funkar det med slutlön?

När en medarbetares anställning upphör, oavsett anledning, ska du som arbetsgivare betala ut en slutlön till personen i fråga. Slutlönen innehåller, utöver lön för de arbetade dagar tills tjänsten avslutas, även intjänade semesterdagar. Det finns ingen lag som reglerar när slutlönen ska betalas ut, utan detta regleras antingen i anställningsavtalet eller i kollektivavtal, vanligtvis följande ordinarie löneutbetalningsdag.

Vad händer med Förskottssemester vid uppsägning?

Om du som arbetsgivare tillämpar förskottssemester, ska arbetstagaren betala tillbaka dessa semesterdagar om personen inom fem år säger upp sig själv eller blir uppsagd på grund av personliga skäl.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.