Tänk på detta vid anställning av sommarjobbare

Lön & HR | 24.03.2017

av Azets Sverige

Att ta in extra hjälp under vissa perioder är vanligt hos en del företag och nu är rekrytering av sommarjobbare i full gång hos många arbetsgivare. Ska ert företag ta hjälp av sommarjobbande ungdomar? Då vill vi tipsa om de särskilda regler som gäller kring skatteavdrag, semesterersättning med mera.  

Som arbetsgivare behöver ni inte göra skatteavdrag för skolungdomar och studerande om ni på goda grunder kan anta att personen inte kommer att tjäna mer än 18 951 kronor under 2017. I beräkningen av den sammanlagda inkomsten ska alla arbetsinkomster tas med – som till exempel semesterersättning, ersättning för mat eller barnpension. I de fall inga avdrag för skatt ska göras bör arbetstagaren ansöka om jämkning hos Skatteverket för att få hem ett intyg som sedan lämnas till arbetsgivaren. Skulle beloppsgränsen överstigas måste jämkningen justeras och ni som arbetsgivare blir då skyldig att göra skatteavdrag.

Tänk på, att även om ni inte behöver göra skatteavdrag så ska arbetsgivaravgiften fortfarande betalas in. Dock endast om lönen uppgår till minst 1000 kronor under kalenderåret. De personer som fått minst 100 kronor i lön ska även få en kontrolluppgift skickad till sig.

Regler kring semester
Vid mindre än tre månaders arbete får sommarjobbare ingen semesterlön. Däremot har de rätt till semesterersättning vilket räknas in i lönen och bör framgå av anställningsavtalet. Här finns olika regler om hur många procent som gäller. För arbetsplatser utan kollektivavtal uppgår semesterersättningen till 12 % av arbetstagarens totala inkomst.

Arbetstider för minderåriga
Inom arbetsmarknaden delas minderåriga in i tre grupperBeroende på vilken åldersgrupp personen hör till så gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Här följer ett kort utdrag från Arbetsmiljöverket föreskrifter:

Yngre barn: Minderårig som inte har fyllt 13 år.

Äldre barn: Minderårig som fyllt 13 år och som inte är ungdom.

Ungdom: Minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

 

  • Yngre och äldre barn får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06 och måste ha minst 14 timmars sammanhängande vila innan nästa arbetspass.

  • Yngre och äldre barn får arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Max 12 timmar per skolvecka.

  • Under skollov som är minst en vecka får yngre och äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.

  • Ungdomar, 16-18 år, får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna eller övriga arbetsförhållanden gäller ett undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar.

  • Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete.

 

Sist men inte minst – glöm inte anställningsavtalet!
Med anställningsavtalet kan både arbetsgivare och arbetstagare känna sig trygga med vad som förväntas av varandra. I avtalet ska alla viktiga detaljer klargöras vad gäller arbetsuppgifter, semestervillkor, förmåner, lön, övertids- och reseersättning, eventuella avtalsförsäkringar med mera.

 

Ta hjälp av våra experter

Vi på Azets håller oss ständigt uppdaterade kring lagar och regler inom löneadministrationHR och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning och stöd till företag.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.