Nya riktlinjer gällande sjukskrivningar under coronapandemin

Lön & HR | 28.04.2020

av Eva Kölerud

Med anledning av coronaviruset har regeringen kommit med nya riktlinjer vad gäller sjuklön, läkarintyg och karensavdrag. Här går vi igenom vad som gäller.

Coronapandemin innebär stor prövning för såväl svenska företag som för sjukvården. Den svenska regeringen har kommit med flera åtgärder för att minska trycket på den svenska sjukvården och de finansiella effekterna på arbetsgivarna till följd av ökade sjuklönekostnader.

Syftet med de statliga stöden är att minska smittspridningen i vårt samhälle genom att uppmana människor att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Effekten blir oundvikligen att sjuklönekostnaderna för de svenska arbetsgivarna då också ökar och det i en tid då intäkterna för många företag samtidigt minskar på grund av en svikande marknad.


Staten tar sjuklönekostnaderna

För att ekonomiskt underlätta för företagen har regeringen beslutat att staten tillfälligt ersätter arbetsgivarna för deras sjuklönekostnader. I nuvarande beslut täcker stödet hela sjuklönekostnaderna för sjukdag 1-14. Beslutet gäller sjuklönekostnaderna i april och maj 2020, detta kan komma att förlängas. Arbetsgivaren ska som vanligt betala ut sjuklön till den anställde och rapportera sjuklönekostnaden till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren regleras sedan via företagets skattekonto.


Förändrade krav på läkarintyg vid sjukdom och vård av barn

Kravet på läkarintyg de första 14 sjukdagarna avskaffas tillfälligt från 13 mars 2020 och tills vidare. För arbetsgivare innebär det att sjuklön ska utbetalas som vanligt de första två veckorna men utan krav på läkarintyg vilket tidigare var fallet. Försäkringskassan har dessutom utökat perioden ytterligare från deras sida. Försäkringskassan uppger att läkarintyg måste inkomma först från sjukdag 22 för att individen ska få sjukersättning utbetald. Arbetsgivaren påverkas inte av att försäkringskassan förlängt perioden.

Viktigt att ta i beaktande är att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte har påverkats av de tillfälligt förändrade reglerna.


Minskad ekonomisk påverkan för den anställde vid sjukfrånvaro

I stödpaketet som presenterades 13 mars 2020 meddelade regeringen att karensavdraget tillfälligt ska “slopas” under perioden 11 mars - 31 maj 2020. Det innebär i praktiken att arbetsgivare ska fortsätta dra karensavdrag på den anställdes lön precis som tidigare. Det är sedan upp till den anställde att i sin tur söka ersättning för den avdragna karensen hos Försäkringskassan. Den ekonomiska effekten för individen blir på så sätt mindre.


Gemensamt för stöden

Samtliga stöd från staten kopplat till sjukfrånvaro är åtgärder som regeringen vidtagit för att minska effekterna av corona. Att säkerställa att individen inte drabbas för hårt ekonomiskt och att företagen slipper bära ökade kostnader till följd av yttre faktorer är ett av målen stödåtgärderna ska önskas bidra till.

Gemensamt för samtliga nämnda stöd är även att de riktar sig till alla arbetsgivare och medarbetare. De gäller således oberoende av vilken bransch ert företag verkar inom eller hur ni påverkats finansiellt av pandemin, stöden är oberoende av vilken sjukdom eller skada som ligger bakom den anställdes sjukfrånvaro.

Känner du som arbetsgivare att du behöver stöd i dessa frågor? Vi på Azets kan hjälpa dig!

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Eva Kölerud

Eva Kölerud arbetar på Azets som Senior Business Advisor inom affärsområdet Pay. Eva är auktoriserad lönekonsult och har tidigare drivit eget företag inom löneområdet. Hon har undervisat blivande lönekonsulter på IHM Business School, haft många olika interimsuppdrag som bl.a. lönechef och lönecontroller samt arbetat med implementation av process- och effektiviseringsarbete på löneavdelningar.