Håll koll på företagets semesterskuld och undvik onödiga överraskningar

Lön & HR | 26.01.2021

av Azets Sverige

Företagets semesterskuld är en stor del av företagets totala lönekostnader och det är därför viktigt att löpande boka upp denna då förändringen av semesterlöneskulden kan vara direkt resultatpåverkande. Genom att sätta en tydlig strategi och riktlinjer kring semesterskulden ökar ni kontrollen och minskar risken för onödiga överraskningar.

Vad är semesterskuld och hur regleras den?

Semesterskulden är den skuld som arbetsgivaren har gentemot sina anställda och uppgår till värdet av de innestående betalda och sparade semesterdagarna. Rätten till semesterledighet regleras i semesterlagen och där regleras också rätten till semesterersättningen. Lagen är en så kallad skyddslag som ger arbetsgivaren ansvaret att säkerställa att de anställda tar ut minst fyra veckors semester per semesterår, förutsatt att den tjänats in. Lagen är dock till viss del dispositiv vilket innebär att det genom avtal kan förhandlas om avsteg från denna, men avstegen från lagen får inte innebära sämre villkor för den anställde än de minimikrav som lagen reglerar.

För arbetsgivare som tecknat kollektivavtal regleras villkoren kring både semesterledighet och ersättning som regel i respektive avtal och för arbetsgivare som saknar kollektivavtal är det alltså regelverken i lagen som ligger som miniminivå.

Minskning respektive ökning av semesterskulden

Intjänande av semesterdagar sker i samband med att anställda arbetar och likaså när de har semestergrundande frånvaro såsom sjukdom, vård av barn och föräldraledighet under en begränsad tid. I samband med att de anställda tjänar in semesterdagar ökar semesterskulden medan den istället sjunker i samband med semesteruttag. Det innebär således att det är vanligt att se en ökad semesterskuld under vissa av årets månader då semesterfrånvaron generellt är låg medan det motsatta gäller under de mer vanliga semestermånaderna. Semesterskulden sjunker dock också i samband med att anställda slutar och därmed får sin slutlön, dvs sina intjänade semesterdagar, utbetald.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Kontroll på semesterskulden

Många företag konstaterar kostnaderna som bokförs för medarbetarnas intjänade semester. Men det kan finnas en vinning i att inte bara konstatera kostnaden, utan också påverka den i den utsträckning det är möjligt utifrån gällande lagar och avtal. Exempelvis kan medvetenheten kring att semesterlöneskulden kommer öka över en natt i samband med en lönerevision saknas.

Säkra er strategi framåt

Vissa företag har nästan som regel att betala ut en klump med semesterdagar i samband med semesterårsskiftet utan att fundera över vad det egentligen kostar eller vilka lagar och regler som kanske bryts i och med det. Genom att sätta en strategi för uppföljning med regelbundna strategiskt utvalda avstämningspunkter, tydliga riktlinjer till företagets chefer och medarbetare samt ökad medvetenhet kring semesterskuldens påverkan på resultatet kan onödiga överraskningar undvikas i större utsträckning.

För vissa företag har det nya semesteråret precis börjat och för andra företag väntar ett semesterårsskifte vid månadsskiftet mars/april. Oavsett vad så är det bra att säkra att ni har en strategi framåt kring semesterplanering och uppföljning av semesterskulden på ert företag.

Azets kan hjälpa er

Vill ni ha hjälp att få mer insikter i er semesterskuld och sätta en plan för såväl strategisk uppföljning som ökade insikter i semesterskuldens inverkan på ert resultat och vad ni faktiskt skulle kunna göra för att få mer kontroll. Tveka inte att kontakta oss på Azets!

Kontakt

 

Om Azets

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder outsourcing av löner, HR-tjänster, interimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.

 

FAQ - Vanliga frågor

Vad menas med Semesterskuld?

Semesterskulden är den skuld som arbetsgivaren har gentemot sina anställda och uppgår till värdet av de innestående betalda och sparade semesterdagarna.

Hur räknar man ut Semesterskulden?

Semesterskulden räknas ut genom att ta fram de semesterdagar som den anställde har kvar att ta ut under perioden och räkna fram arbetsgivaravgiften/lönen på dessa dagar.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.