Reseavdraget och nya fält i arbetsgivardeklaration - vad är det som gäller från 1 januari 2023?

Lön & HR | 19.12.2022

av Katarzyna Kaniecka

Årsskiftet är ett vanligt datum för att sätta nya regler, så vad är det då som gäller från den 1 januari 2023? I denna artikel har vi samlat nyheterna som är bra att hålla koll på och som berör reseavdraget och nya fält i arbetsgivardeklarationen. 

 

Anställdes tjänsteställe i arbetsgivardeklaration - nytt från den 1 januari 2023

Under de senaste månaderna har det varit några vändor kring lagstiftning gällande reseavdraget. I juni beslutade den dåvarande Riksdagen om en ny modell för skattelättnad för arbetsresor som skulle träda i kraft i januari 2023. Då vi fick en ny regering i hösten 2022, beslutade den nysatta regeringen att detta inte skulle införas, och presenterade istället ett nytt förslag som innebär att reseavdraget i sin nuvarande form ska behållas och förstärkas. En del av den tidigare beslutade modellen kommer dock behållas, nämligen delen om införandet av nya fält avseende de anställdas arbetsplats (adress och ort) i arbetsgivardeklarationen. Detta beslut gick igenom i Riksdagen den 13 december 2022.Regler för den anställdes tjänsteställe

Som arbetsgivare kommer du att vara skyldig att rapportera den anställdes tjänsteställe månatligen i arbetsgivardeklarationen fr.o.m 1 januari 2023. Det tillkommer två nya fält i den nuvarande arbetsgivardeklarationen som avser anställdes tjänsteställe (ett för adress och ett för ort) som du behöver uppge.

En arbetstagare kan endast ha ett tjänsteställe hos sin arbetsgivare (se avsnittet om Huvudregel nedan). Sker arbete på olika platser behöver du göra en bedömning om vilket som är dennes tjänsteställe:

 

  • Huvudregel  -  tjänsteställe är arbetsgivarens lokaler, den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Normalt sett kan det vara t.ex. kontor, fabrik, verkstad eller butik. 
  • Alternativregel - om anställde växlar mellan olika arbetsplatser anser tjänsteställe vara den plats där de hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsmoment
  • Undantagsregel - om varken huvudregel eller alternativregel kan tillämpas förekommer det fall där bedömning behöver göras om det är anställdes bostad som anses vara tjänsteställe. Det krävs att anställde inte besöker arbetsgivarens lokaler regelbundet och individuell bedömning behöver göras. Denna regel kan vara aktuell i vissa fall inom t.ex. bygg- och konsultbranschen. Ett annat undantag kan också vara personer som arbetar hemifrån. I det fallet krävs det att s.k distansarbetesavtal har träffats mellan arbetsgivaren och den anställde, utöver att den anställde inte besöker arbetsgivarens lokaler regelbundet.
  • Regeln för riksdagsledamöter och vissa andra yrkesgrupper angivna i lagtexten är att den anställdas bostad gäller som tjänsteställe.
  • Tillfälligt anställda vid vissa samhällskriser är, utöver riksdagsledamöter, reservofficerare, nämndemän och jurymän i domstol, hyresnämnd, skattenämnd och arrendenämnd. För dessa gäller bostaden som tjänsteställe.  
  • Sjömän - för anställda vars inkomst klassas som sjöinkomst anses tjänsteställe vara ombord på de fartyg där de jobbar.Tjänsteställe vid distansarbete och hybrida arbetsplatser

Många bolag erbjuder idag s.k hybrida arbetsplatser där anställda får möjlighet att jobba hemifrån i olika omfattning. Skatteverket kom med ett ställningstagande i december 2021 där de  förtydligade att om den anställda har möjlighet att utföra huvuddelen av sitt arbete i arbetsgivarens lokal - ska denna anges som den anställdas tjänsteställe. Även om den anställda frivilligt utför mer än 50% av sitt arbete från en annan plats innebär det inte att de har ett annat tjänsteställe än just arbetsgivarens lokaler. För att anställda ska ha ett annat tjänsteställe än arbetsgivarlokaler, krävs ett avtal mellan den anställde och arbetsgivaren. Avtalet behöver då tydligt definiera att den anställde ska utföra huvuddelen av sitt arbete på annan plats. Höjd skattefri milersättning för tjänsteresor
För tjänsteresor med privat bil höjs skattefri milersättning från 18,50 kr per mil till 25 kr per mil. Vid tjänsteresor med förmånsbil höjs ersättning från dagens 6,50 kr för dieselbilar och 9,50 kr för bilar med övrigt drivmedel till 12 kr per mil. Milersättning för rena elbilar kommer dock att behållas på nuvarande nivå med 9,50 kr per mil.Se över er policy

Avslutningsvis uppmanar vi er som arbetsgivare att se över era tjänsteresepolicy, hur de nya skattefria värdena påverkar bolagets utgifter samt om den skattepliktiga delen av milersättning som ni betalar ut behöver anpassas. Vidare är det viktigt att ni säkerställer era rutiner så att information om anställdas tjänsteställe hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt. 

Har ni några ytterligare frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss på Azets för rådgivning. Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag inom olika branscher med deras ekonomi, lön och HR.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets