Regeringens stödpaket - så kan Azets hjälpa er

Redovisning | Lön & HR | 20.03.2020

av Azets Sverige

Artikeln uppdaterades den 9 april 2020

Coronavirusets framfart slår hårt mot många företag. För att mildra effekterna har regeringen presenterat ett stödpaket med ett antal förslag. Stödpaketet omfattar alla branscher. Ta kontakt med oss på Azets om ni vill ha råd kring hur ni kan agera eller om ni till exempel vill ha hjälp med anstånd och ansökningar till Skatteverket. Nedan beskriver vi några åtgärder i stödpaketet som kanske kan hjälpa er i dessa svåra tider.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

I stödpaketet finns ett förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.

Förslaget innebär att företag efter ansökan kan få uppskov med betalning av skatter såsom arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet kan omfatta upp till tre månaders skatteinbetalningar och lämnas som längst under 12 månader. Även skatter och avgifter som redan är deklarerade och betalade för deklarationsperioder från och med januari 2020 kan omfattas av anståndet. Således kan företag få tillbaka skatt och avgifter som redan har betalats in på skattekontot.

Företag som får anstånd ska dels betala vanlig kostnadsränta på skattekontot för anståndsbeloppet och dels en anståndsavgift om 0,3 procent per kalendermånad. Varken kostnadsräntan eller anståndsavgiften är avdragsgilla i deklarationen. Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 7 april 2020. Det är först när lagen börjat gälla som Skatteverket kan fatta beslut om att ge anstånd med betalning enligt förslaget.

Skatteverket arbetar nu med att ta fram en särskild blankett för ansökningar om anstånd. Målet är att ansökningar ska kunna lämnas digitalt via Mina Sidor hos Skatteverket, eller på papper.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Beslut är taget om att arbetsgivaravgifter tillfälligt kan sänkas. Detta gäller from första mars tom 30 juni.

Det är arbetsgivaren som aktivt måste begära att få ta del av detta stöd och även besluta för vilka individer begäran om nedsättning ska göras. Den praktiska hanteringen av begäran sker i samband med AGI-rapporteringen till skatteverket


Preliminär inkomstskatt

Vi vill även uppmärksamma möjligheten att lämna en preliminär självdeklaration till Skatteverket för att sänka den preliminära skatten som företaget månatligen betalar, om företaget förväntar sig ett sämre resultat och därmed lägre skatt enligt inkomstdeklarationen.


Staten tar tillfälligt över kostnaden för anställdas sjuklöner

Staten har tagit beslut om att tillfälligt överta sjuklöneansvaret under april och maj 2020. Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har under dessa månader. Ersättningen till arbetsgivaren sker genom kreditering på skattekontot.

Förändringar gällande krav på läkarintyg

Lagförslag finns om tillfälligt slopat krav på läkarintyg under de första 14 sjukdagarna i en sjukperiod. Försäkringskassan har gått ut med att de slopar kravet om läkarintyg så långt som till sjukdag 21. Som arbetsgivare är det därför aktuellt att se över den egna hanteringen och interna riktlinjer, samt även vad som ska gälla i hanteringen om företaget sedan tidigare betalar ut ersättning vid sjukdag 15-90.


Tillfälligt slopat karensavdrag

Beslut har även tagits om att tillfälligt ersätta den anställde för karensavdraget vilket innebär att sjukpenning ska betalas ut av staten för den första dagen.

Ersättning kommer att lämnas till alla anställda som fått ett karensavdrag på lönen och ersättningens storlek kommer att vara 700 kr oavsett den anställdes lönenivå. Ansökan om ersättning görs via Försäkringskassan. Detta träder i kraft 7 april och kommer att gälla retroaktivt från och med 11 mars.

Försäkringskassan har öppnat en e-tjänst som anställda ska använda för att ansöka, e-tjänsten öppnades den 7 april. Arbetsgivare hanterar därmed karensavdrag och sjukdom som tidigare.

Korttidsarbete

Beslut har tagits om korttidspermittering/korttidsarbete. Förändringen innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för arbetsbortfallet för korttidsarbetande personal. Stödet beräknas utifrån den anställdes ordinarie lön men det finns ett maxtak för stödet som beräknas på 44.000 kr.

Ansökan om ersättning görs hos Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren och den anställde uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och kommer att gälla tillsvidare.

Företagen behöver förbereda sig genom att säkerställa att de har stöd för korttidsarbete i centrala eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidsarbete.

Läs mer om korttidspermittering och uppsägning här

Azets kan hjälpa dig som arbetsgivare om ni behöver stöd i dessa frågor - tveka inte att kontakta oss.


Likviditetsplanering

De rådande omständigheterna kommer direkt eller indirekt att påverka företagens flöden av likvida medel. Tyvärr negativt många gånger då kunder avbokar eller ombokar beställningar.

Du kan ha ett i grunden hälsosamt och lönsamt företag men med bristande inbetalningar kan verksamheten äventyras. Vi på Azets hjälper dig gärna med praktiska tips kring hantering av kundfordringar, betalningsfrister till leverantörer, ansökan om utökade krediter till ansökningsförfarande hos Skatteverket, såsom ovan beskrivits.

Självklart kan vi sätta samman en likviditetsprognos tillsammans med er.
Läs mer om hjälp med likviditetsplanering.

Hör gärna av er om ovan så berättar vi mer och hjälper till med de praktiska frågorna.

Kontakta oss idag!

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

 

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.