Regeringens stödpaket - så kan Azets hjälpa er

20/03/2020

av Azets Sverige

 

Coronavirusets framfart slår hårt mot många företag. För att mildra effekterna har regeringen presenterat ett stödpaket med ett antal förslag. Stödpaketet omfattar alla branscher. Ta kontakt med oss på Azets om ni vill ha råd kring hur ni kan agera eller om ni till exempel vill ha hjälp med anstånd och ansökningar till Skatteverket. Nedan beskriver vi några åtgärder i stödpaketet som kanske kan hjälpa er i dessa svåra tider.

Missa inte Azets webinar den 30/3 om innehållet i regeringens stödpaket. Läs mer om innehållet och anmäl dig här 


Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

I stödpaketet finns ett förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år.

Förslaget innebär att företag efter ansökan kan få uppskov med betalning av skatter såsom arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Anståndet kan omfatta upp till tre månaders skatteinbetalningar och lämnas som längst under 12 månader. Även skatter och avgifter som redan är deklarerade och betalade för deklarationsperioder från och med januari 2020 kan omfattas av anståndet. Således kan företag få tillbaka skatt och avgifter som redan har betalats in på skattekontot.

Företag som får anstånd ska dels betala vanlig kostnadsränta på skattekontot för anståndsbeloppet och dels en anståndsavgift om 0,3 procent per kalendermånad. Varken kostnadsräntan eller anståndsavgiften är avdragsgilla i deklarationen. Avsikten är att de nya reglerna ska börja gälla den 7 april 2020. Det är först när lagen börjat gälla som Skatteverket kan fatta beslut om att ge anstånd med betalning enligt förslaget. Skatteverket arbetar nu med att ta fram en särskild blankett för ansökningar om anstånd. Målet är att ansökningar ska kunna lämnas digitalt via Mina Sidor hos Skatteverket, eller på papper.


Preliminär inkomstskatt

Vi vill även uppmärksamma möjligheten att lämna en preliminär självdeklaration till Skatteverket för att sänka den preliminära skatten som företaget månatligen betalar, om företaget förväntar sig ett sämre resultat och därmed lägre skatt enligt inkomstdeklarationen.


Staten tar tillfälligt över kostnaden för anställdas sjuklöner

Staten föreslås tillfälligt överta sjuklöneansvaret under april och maj 2020. Sjuklön kommer enligt förslaget att betalas av staten de första två veckorna, och inte av företagen.

Även egenföretagare som driver företag i aktiebolagsform omfattas av förslaget. Egenföretagare som har F-skattsedel får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Utkastet från regeringen innebär att slopa krav på läkarintyg under sjuklöneperioden.


Tillfälligt slopat karensavdrag

Ett av förslagen i regeringens stödpaket är att tillfälligt slopa karensavdraget vilket innebär att sjukpenning ska betalas ut av staten redan första dagen.
Den anställde söker ersättning för den första dagen i sjukfallet från Försäkringskassan. Ansökan görs i efterhand och gäller retroaktivt. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Förslaget omfattar även egenföretagare.

De nya tillfälliga reglerna kommer att gälla från den 11 mars (retroaktivt) till och med den 31 maj 2020

Korttidspermittering

Regeringen vill även införa ett nytt system för korttidspermittering som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Läs mer om korttidspermittering och uppsägning här

Från regeringens hemsida finns räkneexempel som visar att arbetstagaren får behålla ca 90 procent av lönen och arbetsgivarens kostnad halveras. Ersättningen som erbjuds kan täcka löner upp till 44 000 kr i månaden. De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars, och kommer att gälla under 2020.

Företagen behöver förbereda sig genom att säkerställa att de har stöd för korttidspermittering i centrala eller lokala kollektivavtal. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Azets kan hjälpa dig som arbetsgivare om ni behöver stöd i dessa frågor - tveka inte att kontakta oss.

Likviditetsplanering

De rådande omständigheterna kommer direkt eller indirekt att påverka företagens flöden av likvida medel. Tyvärr negativt många gånger då kunder avbokar eller ombokar beställningar.

Du kan ha ett i grunden hälsosamt och lönsamt företag men med bristande inbetalningar kan verksamheten äventyras. Vi på Azets hjälper dig gärna med praktiska tips kring hantering av kundfordringar, betalningsfrister till leverantörer, ansökan om utökade krediter till ansökningsförfarande hos Skatteverket, såsom ovan beskrivits.

Självklart kan vi sätta samman en likviditetsprognos tillsammans med er.
Läs mer om hjälp med likviditetsplanering.

Hör gärna av er om ovan så berättar vi mer och hjälper till med de praktiska frågorna.

Kontakta oss idag!

Missa inte Azets webinarier med anledning av coronaviruset

Innehållet i regeringens stödpaket måndag 30/3 - anmäl dig här 

Likviditetsplanering onsdag 1/4 - anmäl dig här

 

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.