Planera inför bokslutet och undvik misstag

Redovisning | 12.12.2022

av Azets Sverige

Snart är det dags för bokslut och årsredovisning - åtminstone för företag som avslutar räkenskapsåret den 31 december. För att få en smidig bokslutsprocess, ha möjlighet att kunna påverka utfallet och undvika vanliga misstag ger vi här tips på vad som kan vara bra att tänka på inför just bokslutet.

Företagets vinst eller förlust avgör bokslutsarbetet

Om ett företag gör ett positivt eller negativt resultat påverkas bland annat av om fordringar behöver skrivas ner, om alla skulder är med, riskbedömningar samt om det finns obeskattade reserver som periodiseringsfonder.

Tänk på följande för att få ett så rättvist resultat som möjligt:

 • Är kundreskontran uppdaterad och har ni sett över om det finns några kundfordringar som är osäkra, dvs betalar inte kunden trots flera påminnelser? Då bör man boka upp en reserv för osäkra kundfordringar.

 • Om marknadsvärdet har sjunkit i finansiella anläggningstillgångar eller kortfristiga placeringar, exempelvis för aktier eller depåer ska omvärdering ske till aktuellt värde.

 • Kontrollera att alla skulder har bokförts och att det finns reserver för ej fakturerade kostnader.

 • Glöm inte reservera för de anställdas semester, upplupna löner samt övertid.

 • Gå igenom om det finns det några tvistigheter med leverantörer eller om det finns avtal eller andra kostnader som man behöver ta höjd för.

 • Om företaget har reserver för garantiåtaganden, då kanske reserverna måste justeras i bokslutet.

 • Glöm inte heller omvärderingar av skulder och fordringar i utländsk valuta.

 • Tidigare avsatta periodiseringsfonder som är äldre än sex år måste återföras nu och ni kan samtidigt göra nya avsättningar för att säkerställa bolagets framtida resultat


Företaget går med vinst

Fåmansföretagare bör kontakta sin redovisnings- eller löneexpert och kontrollera att man tar ut rätt lön för beräkning av löneunderlaget för lågbeskattad utdelning.

Avsättning till periodiseringsfond är fortfarande ett alternativ för minskning av årets resultat om man redan nu ser säsongsvariationer och eventuellt minskade intäkter vid konjunkturnedgång.

Att tänka på vid ett negativt resultat

Om företaget har ett negativt resultat, behöver ni fundera över frågeställningarna ovan och ett par ytterligare:

 • Se över kostnaderna i bolaget och se om det finns något som kan aktiveras. Kanske har ni bokat kostnad för något som inte gett intäkt ännu? Men var observant på de olika regelverken för årsredovisning, K2 eller K3.

 • Fåmansföretagare kan boka bort skulder som semesterskuld till ägare eller omvandla skulder till villkorat aktieägartillskott.

Samt upplösning av:

 • Tidigare reserver för överavskrivningar

 • Tidigare avsatta periodiseringsfonder? Det är ett enkelt sätt att nyttja årets underskott till att minska skatten för tidigare överskott.


Formalia ABL och kontrollbalansräkning

Kontrollera om regelverket för kontrollbalansräkning följts. Om den vanliga verksamheten inte räcker till att återställa kapitalet bör man även beakta om det kommer att behövas aktieägartillskott. På så sätt är moderbolag eller ägare beredda på att frågan kan uppkomma.

Håll koll på skatteändringar och viktiga kalenderdagar

För bolag vars räkenskapsår påbörjas 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 %. 


Därtill är det bra att hålla koll på viktiga datum som berör bokslutet och årsredovisningen. Att sätta upp en tidsplan för bokslutet är en god idé och att stämma av bokföringen månadsvis likaså. Var noggrann med att korrigera felaktigheter löpande och säkerställ att alla förändringar dokumenteras (helst digitalt för att minska risken att underlag saknas) tills det är dags att lämna in bokslutet. Och sist, det kan vara både lönsamt och tidseffektivt att ta in extern hjälp med boksluts- och årsredovisningsarbetet.

Undrar ni över något, ta kontakt med oss i god tid före kalenderårsskiftet och diskutera bolagets resultat med en av våra redovisningsexperter. Vi kan hjälpa er med bästa möjliga rådgivning och information om den förväntade utvecklingen för ert bolag.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sina löner, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.