Planera inför bokslutet och undvik misstag

Redovisning | 27/11/2019

av Ingrid Palm

 

Snart är det dags för bokslut och årsredovisning – åtminstone för företag som avslutar räkenskapsåret den 31 december. För att få en smidig bokslutsprocess, ha möjlighet att kunna påverka utfallet och undvika vanliga misstag ger vi här tips på vad som kan vara bra att tänka på inför just bokslutet.

 

Bolagets vinst eller förlust avgör bokslutsarbetet

Huruvida ett bolag gör ett positivt eller negativt resultat påverkas bl.a. av fordringar, skulder och periodiseringsfonder.

Om ert bolag har ett positivt resultat så bör ni ha tänkt igenom följande:

  • Finns det några kundfordringar som är osäkra, eller andra fordringar som har ett nedskrivningsbehov, det vill säga att ni kanske inte kommer få fullt betalt för dem? Osäkra kundfordringar och ev. nedskrivning av aktier under marknadsvärdet bör reserveras, så de inte leder till felaktiga underlag för annat, som t.ex. beräkningen av er utdelning.
  • Kontrollera även så att alla skulder har bokförts eller reserverats. Gå igenom om det finns det några tvistigheter med leverantörer eller om det finns avtal eller andra kostnader som  man behöver ta höjd för. Har bolaget reserver för garantiåtaganden, kanske de måste justeras i bokslutet. Glöm inte heller valutareserveringar på skulder och fordringar i utländsk valuta.
  • Avsättning till periodiseringsfond är fortfarande ett alternativ för minskning av årets resultat om man redan nu ser säsongsvariationer och eventuellt minskade intäkter vid konjunkturnedgång. Tidigare avsatta periodiseringsfonder från 2013 måste återföras nu och ni kan samtidigt göra nya avsättningar för att säkerställa bolagets framtida resultat. 

 

Att tänka på vid ett negativt resultat

Om bolaget har ett negativt resultat, behöver ni fundera över frågeställningarna ovan och ett par ytterligare: 

  • Finns det tidigare avsatta periodiseringsfonder att lösa upp? Det är ett enkelt sätt att nyttja årets underskott till att minska skatten för tidigare överskott.
  • Kontrollera om regelverket för kontrollbalansräkning följts. Om den vanliga verksamheten inte räcker till att återställa kapitalet bör man även beakta om det kommer att behövas aktieägartillskott. På så sätt är moderbolag eller ägare beredda på att frågan kan uppkomma.

 

Håll koll på skatteändringar och viktiga kalenderdagar

Värt att notera är även att bolagsskatten (f.n. 22%) sänks för bolag vars räkenskapsår påbörjas 1 januari 2019 till 21,4%. Bolagsskatten kommer därefter den 1 januari 2021 sänkas ytterligare till 20,6%.

Därtill är det bra att hålla koll på viktiga datum som berör bokslutet och årsredovisingen. Att sätta upp en tidsplan för bokslutet är en god idé, att stämma av bokföringen månadsvis likaså. Var noggran med att korrigera felaktigheter löpande och säkerställ att alla förändringar dokumenteras (helst digitalt för att minska risken att underlag saknas) tills det är dags att lämna in bokslutet. Summen och sist kan det vara både lönsamt och tidseffektivt att ta in extern hjälp med boksluts- och årsredovisningsarbetet.

Undrar ni över något, ta kontakt med oss i god tid före kalenderårsskiftet och diskutera bolagets resultat med en av våra redovisningskonsulter. Vi kan hjälpa er med bästa möjliga rådgivning och information om den förväntade utvecklingen för ert bolag. 

Om författaren Ingrid Palm

Ingrid arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och senior rådgivare inom Business Advisory.