Vad vinner ekonomichefen på att outsourca?

Redovisning | 06.03.2024

av Azets Sverige

Would you like to read the article in English? Click here

Att få ihop en optimal ekonomi- och löneavdelning är ingen enkel ekvation att lösa. Samtidigt som ni vill erbjuda verksamheten strategiskt affärsstöd med expertkompetens, moderna it-system, goda prognoser och beslutsunderlag, vill ni förmodligen hålla kostnaderna nere, effektiviteten uppe och medarbetarna nöjda. Ett alternativ som allt fler ekonomichefer väljer är outsourcing av hela eller vissa delar av ekonomifunktionen. Vilka är fördelarna med detta alternativ?

 

Högre effektivitet och lägre kostnad

Arbetssätt och processer för att utföra arbetet på ekonomi- och lönefunktionen blir ofta effektivare vid outsourcing. En outsourcingleverantör som levererar lön- och ekonomitjänster till flera kunder bygger upp skalfördelar och erhåller stor kunskap om de inblandade processerna. Eftersom samma lösningar och tjänster servar flera företag kan en outsourcingleverantör göra större investeringar i till exempel it och processer samt underhålla en större organisation med specialister på olika områden och offshore-organisationer.

Genom dessa lärdomar och erfarenheter bygger leverantören en fördjupad kunskap och bästa praxis om hur man bäst bedriver en ekonomi- och lönefunktion. Det kan gälla hur man organiserar den, hur man leder funktionen, rekrytering av personal, vilka it-system som bäst lämpar sig, hur man genomför förändringar, hur man tar tillvara på erfarenheter och hur man bäst följer upp verksamheten.

Guide outsourcingpartner

Så sänker Azets era kostnader
med 25-40%

Allt fler företag inser att outsourcing är den bästa lösningen för att få en kostnadseffektiv och modern ekonomi- och lönehantering som frigör tid till kärnverksamheten.

Ladda ner guiden här

 

Minskad risk och sårbarhet

När företag lägger ut hela eller delar av sin ekonomifunktion externt blir sårbarheten lägre eftersom leverantören garanterar leverans. Oavsett vad som händer är det alltså upp till outsourcingpartnern att ha resurser på plats som har kompetens inom området, kunskap i uppdraget och kan leverera tjänsten på utsatt tid.

Mängden arbetsuppgifter och resurser är sällan statisk, men detta är något man inte alls behöver ta i beaktning ifall man outsourcar. Det resursbehov som finns för att leverera den köpta tjänsten är det man betalar för, även om det motsvarar t ex 1.25 anställda.

 

Kompetens och kvalitet

Det är en omfattande uppgift att ta hand om ekonomi och lön och det finns sällan resurser till att skapa den perfekta avdelningen internt. När man lägger ut ekonomi- och lönehanteringen kan man välja vilka kompetenser man behöver från sin outsourcingpartner. Konsulterna hos outsourcingföretaget jobbar enbart med liknande frågor och är experter på sina områden, vilket säkrar god kvalitet. Dessutom brukar konsulterna arbeta efter någon form av kvalitetssystem där de följer samma metodik i sina uppdrag. Väl etablerade leverantörer är även certifierade och auktoriserade enligt t ex REKO.

 

Större flexibilitet

Just flexibiliteten är en av anledningarna till att många företag väljer att outsourca. En outsourcad ekonomifunktion har mycket enklare att ställa om efter förändringar i omvärlden än då arbetet hanteras internt. Behovet av resurser och kompetenser ändras över tiden, kanske gör ni ett förvärv, vinner en omfattande affär eller tappar en stor kund. Möjligheten att skala upp och ner i tjänsten innebär bland annat att ni kan öka eller minska antalet resurser, justera kompetenserna, lägga till och plocka bort delar i tjänsten.

 

Moderna IT-system

Det vanligaste är att outsourcingleverantören tillhandahåller de it-system som behövs för att leverera tjänsten. Därmed tillhandahålls den mest effektiva tjänsten då leverantören ska ha rutiner och systemuppsättningar anpassade för ändamålet. Det innebär att ni slipper investera tid och pengar i att köpa in, utveckla och drifta it-system internt.  

 

Tid för strategi och kärnverksamhet

Mängder av ekonomichefer och CFO:er upplever att de ofta hamnar i operativt arbete istället för att kunna vara proaktiva och ägna sig åt verksamhetskritiskt affärsstöd, vilka egentligen borde stå överst på agendan. Outsourcing är ett sätt att frigöra tid till detta arbete och att framgångsrikt “jacka upp” sin ekonomiavdelning till 2.0 med tillgång till digitala dokument, automatiserade arbetsprocesser, pålitlig data och moderna verktyg. Då finns goda förutsättningar att driva den moderna och värdeskapande ekonomifunktionen.

 

Vill du veta mer om Azets outsourcingtjänster? Tveka inte att kontakta oss.

Vi hjälper er gärna med ert ekonomiarbete. Kontakta oss i formuläret här nedan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information. 

Kontakta våra experter

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.