Årsredovisning - så hjälper vi er
 
 
 

Årsredovisning - Vi hjälper er

Vi sammanställer er bokföring för året och ser till att er årsredovisning kommer Bolagsverket tillhanda i god tid. 

Så kan Azets hjälpa dig med din årsredovisning

Låt Azets sammanställa din bokföring för året och se till så att din årsredovisning blir korrekt utfärdad. Det kan vara svårt att hålla reda på alla lagar och regler man måste förhålla sig till. Genom att låta Azets erfarna redovisningskonsulter utföra arbetet med sin breda expertis, kan du som kund känna dig trygg med att din årsredovisning blir felfri samt att den kommer Bolagsverket tillhanda i god tid.

Hjälp Årsredovisning

Årsredovisning - en sammanställning av räkenskapsåret

Årsredovisningen är en sammanställning av företagets räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Det är alla aktiebolags skyldighet enligt lag att sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Innehållet ska vara enligt årsredovisningslagen. En årsredovisning är offentlig och det är företagets skyldighet att den följer god redovisningssed för att den ska kunna ge en överskådlig och rättvis bild av företagets ställning och resultat. Den ska även vara Bolagsverket tillhanda för godkännande senast sju månader efter räkenskapsårets slut.  

 

Årsredovisningen består av fyra delar

En årsredovisning består av fyra olika delar, en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse.
Tillsammans ska dessa fyra delar ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat.

balansräkning årsredovisning

Balansräkning

Balansräkningen är ett dokument som redovisar företagets finansiella ställning vid en given tidpunkt, ofta den sista dagen av räkenskapsåret. Genom balansräkningen kan man utläsa företagets tillgångar samt skulder. Summan av tillgångarna och skulderna ska alltid vara lika stora, och därmed hamna i balans. Balansräkningen är en av två huvuddelar i en årsredovisning.

resultaträkning årsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkningen är en sammanställning av företagets resultat under räkenskapsåret som beräknas på företagets intäkter och kostnader. Resultaträkningen är den andra huvuddelen i en årsredovisning.

noter årsredovisning

Noter

Noterna är till för att kunna specificera innehållet i resultat- och balansräkningen. De belyser exempelvis hur man värderat tillgångar och skulder, hur avskrivningar samt nedskrivningar har gjorts och vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.

förvaltningsberättelse årsredovisning

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen beskriver man i ord de viktigaste händelserna som skett både under och efter räkenskapsperiodens slut. Förvaltningsberättelsen är till för att framföra den viktiga information som inte går att utläsa av en årsredovisnings balansräkning, resultaträkning eller noter men som är betydande för företagets ställning och resultat. En förvaltningsberättelse ska alltid innehålla styrelsens förslag till resultatdisposition och ska ge en översikt över företagets verksamhet, resultat och utveckling.

 

Ladda ned vår guide "Så gör du din årsredovisningen steg för steg."

Årsredovisningen kan kännas överväldigande. I vår guide går vi igenom steg för steg hur du gör och allt du behöver tänka på. Hämta guiden helt kostnadsfritt här.

Hämta guide

guide årsredovisning

Vad ska man tänka på?

För att en årsredovisning ska bli korrekt, är det viktigt att redovisningen av företagets affärstransaktioner sker löpande under årets gång samt bokförs felfritt. Kvitton, fakturor, bankutdrag och andra finansiella dokument som är relaterade till redovisningen är viktiga att spara, så att man kan styrka de händelser som är redovisade.

 

Viktigt att veta är att om det gäller ett större företag, måste den även innehålla en kassaflödesanalys som redovisar företagets finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.

Årsredovisning innehåll

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med er årsredovisning.

Fyll i formuläret här så hör vi av oss!

Ja tack, vänligen hantera min förfrågan. Jag är informerad om att Azets tar emot och sparar mina personuppgifter enligt Azets integritetspolicy

Jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar. Jag kan välja att avprenumerera när som helst.