Kan ni erbjuda era anställda elladdning av bilar vid arbetsplatsen skattefritt?

Lön & HR | 02.06.2023

av Katarzyna Kaniecka

Would you like to read the article in English? Click here

Beslut om tillfällig skattefrihet för laddning av elbil vid arbetsplatsen mellan 1 juli 2023 och 30 juni 2026.

Riksdagen har beslutat om tillfällig skattefrihet för laddning av elfordon vid arbetsplatsen. Beslutet innebär att laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kan göras utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen. Detta gäller i de fall laddningen sker vid en laddningspunkt som erbjuds av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Lagen gäller från 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

 

Praktisk tillämpning

Om arbetsgivare vill erbjuda denna skattefria förmånen behöver arbetsgivare se över hur regelverket kan tillämpas i praktiken just på deras bolag. Detta innebär även hur det ska tillämpas i olika situationer i förhållande till bolagets nuvarande policy. Tänk på att förmånen inte gäller om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldiges bostad. 

 

Bolag som erbjuder drivmedelsförmån

Många företag erbjuder idag drivmedelsförmån till sina anställda, det vill säga att arbetsgivaren bekostar de anställdas drivmedelskostnader för förmånsbilar och att de anställda beskattas för den del av drivmedel som avser privat körning. För att beräkna drivmedelsförmån behöver man sammanställa arbetsgivarens totala kostnader för alla laddningar och tankningar som skett för respektive bil och respektive månad. 

Hittills har man varit tvungen att ta med värdet för laddning av bil vid arbetsplatsen i denna beräkning. Detta är väldigt krångligt att hantera i de fall där både elförbrukning och laddning av bil ingått i bolagets totala elkostnader och där det saknas tekniskt stöd för att särskilja kostnader för laddning av respektive bil under en period. 

De nya reglerna som börjar gälla 1 juli 2023 underlättar denna hantering eftersom delen av drivmedelskostnader för laddning av elbil vid arbetsplatsen inte längre behöver tas med i beräkningen. 

Detta betyder inte att drivmedelsförmånen försvinner i sin helhet - utan att underlaget till beräkningen exkluderar elkostnaden som avser laddning vid arbetsplatsen. Endast kostnader som avser laddning i externa laddningsstationer, tankning av diesel eller annan drivmedel vid hybrida bilar som arbetsgivaren står för ska tas med i beräkningen.  

 

Bolag som erbjuder skattefri milersättning för tjänsteresor

De företag som ersätter anställdas tjänsteresor med skattefri milersättning kommer inte kunna nyttja de nya reglerna. Sedan tidigare har arbetsgivaren inte kunnat bekosta laddel när de tillämpar just denna ersättningsmodell. Detta är på grund av en skrivning i §5 av inkomstskattelagen som säger att skattefri ersättning kan betalas ut om samtliga utgifter för drivmedel betalas av den anställde. 

Denna skrivning kvarstår och i praktiken betyder det att det inte blir någon förändring i regelverket för de som betalar ut skattefri milersättning. För att behålla möjligheten att betala ut skattefri milersättning för tjänsteresor måste anställda alltså fortsätta att betala för laddning av sina elbilar och arbetsgivaren kan inte bistå med skattefri laddning vid arbetsplatsen.

 

Anställda som laddar sina privata bilar vid arbetsplatsen

De arbetsgivare som erbjuder laddning vid arbetsplatsen till anställda som inte har tjänsteresor och använder sina fordon för privat bruk och arbetsresor (det vill säga, till och från jobbet) kan nu också få denna förmån skattefri. Det är upp till varje bolag att formulera sin policy och besluta om förmånen kan erbjudas eller inte.

Det är viktigt att se över nuvarande hantering av ersättning för tjänsteresor och privatresor - vad erbjuder bolaget idag och vad säger den nuvarande policyn? 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets