Arbeta från utlandet - vad måste arbetsgivare tänka på?

Lön & HR | 21.04.2023

av Jonas Larsson

Would you like to read the article in English? Click here

Under det senaste året har ett dramatiskt skifte skett och blivit vardag för många – från att arbeta på kontoret alla dagar i veckan till att istället arbeta hemifrån på hel - eller deltid. Detta hybrida arbetssätt har även gjort det praktiskt möjligt att fortsätta arbeta för sin svenska arbetsgivare, men utanför Sveriges gränser, kanske i ett varmare land. 

När en anställd vill jobba från ett annat land, finns det dock vissa skatterisker där ni som arbetsgivare måste ta hänsyn till olika skatteregler och avtal om dubbelbeskattning mellan Sverige och det andra landet som er anställde ska jobba från. 

 

Arbetsgivarens skattskyldighet

Om den anställde självmant vill arbeta från utlandet så kan ni som arbetsgivare komma att bli skattskyldig enligt det andra landets regler. Exempelvis, så kan det bli gällande om arbetsgivaren anses ha ett fast driftställe i det andra landet och därför ska registreras för inkomstskatt där. Enligt huvudregeln finns det tre förutsättningar för att det ska räknas som ett fast driftställe; det ska finnas en särskild plats för verksamheten, platsen ska vara stadigvarande och verksamheten ska bedrivas helt eller delvis från platsen. Den sammanlagda arbetstiden kan också bedömas som fast driftställe. Det kan också uppstå en skatterisk för arbetsgivaren i och med olika skatteavtal mellan Sverige och det andra landet. Här måste man specifikt undersöka skatteregler och avtal mellan länderna. 

 

183-dagarsregeln

När du som arbetsgivare låter en arbetstagare arbeta utomlands är den anställdes arbetsinkomst normalt sett inte skattepliktig i det land som arbetstagaren befinner sig i om arbetstagaren vistas där mindre än sex månader (183 dagar). Detta måste dock undersökas enligt det andra landets skatteregler.

 

Obegränsat skattskyldig

Er anställda som ska arbeta utomlands kan antingen vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. 

Obegränsat skattskyldig innebär att den anställde är skyldig att betala skatt i Sverige för all inkomst som personen har, oavsett var inkomsten kommer ifrån. För att en person ska anses vara obegränsad skattskyldig måste denne uppfylla ett av dessa krav:

  1. Arbetstagaren ska vara bosatt i Sverige. Det räcker med att arbetstagaren har ett reellt hem i Sverige.
  2. Arbetstagaren ska stadigvarande befinna sig i Sverige under en period på minst sex månader per år. Enligt praxis definieras stadigvarande i Sverige när en person skulle ha 1–2 övernattningar per vecka i Sverige.
  3. Arbetstagaren ska ha en väsentlig anknytning till Sverige. En person anses ha väsentlig anknytning till Sverige när denne har familj i Sverige, exempelvis man, fru eller barn. En bostad, fastighet eller ett företag i Sverige kan också anses som väsentlig anknytning till Sverige.

Om den anställde inte uppfyller något av kriterierna för att vara obegränsat skattskyldig, räknas denne som begränsat skattskyldig. En begränsat skattskyldig är bara skattskyldig i Sverige för vissa inkomster som har anknytning till Sverige, exempelvis lön som erhålls genom verksamhet i Sverige samt kapitalinkomster som härrör från i Sverige belägen fastighet. 

 

Väsentlig anknytning

Den som flyttar utomlands ska under de första fem åren visa att hen inte har väsentlig anknytning till Sverige för att inte bli betraktad som obegränsat skattskyldig här. Detta gäller endast svenska medborgare eller den som under minst tio år varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. Vad som är viktigt att lyfta fram är att detta är svenska skatteregler. En arbetstagare som väljer att arbeta utomlands oavsett hur länge arbetstagaren tänkt arbeta i det landet, kan behöva undersöka det landets skatteregler. Detta gäller fastän det avser exempelvis en arbetsdag eller en arbetstid på fem månader.

 

Dubbelbeskattning

En arbetstagare som arbetar utomlands på distans, kan komma att bli dubbelbeskattad för inkomsten. Men genom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det andra landet kan skatten i ett av länderna räknas av mot skatten i det andra eller vara bestämt att inkomsten bara ska beskattas i ett av länderna. Det finns också svenska skatteregler om avräkning av utländsk skatt.

 

Socialförsäkring

Den anställdes socialförsäkring och arbetsgivarens arbetsgivaravgifter ska tas i hänsyn vid arbete från utlandet. Här ska utlandsarbetets omfattning tas i beaktande vid bedömning om var den anställde skall vara socialförsäkrad. 

 

Sammanfattning

Det är ganska många bedömningar som ni som arbetsgivare behöver göra innan ni godkänner att en anställd kan arbeta från utlandet. Skattefrågorna ska redas ut av Skatteverket i Sverige och det land den anställde ska arbeta i. Frågor gällande socialförsäkringen och arbetsgivaravgiften utreds av Försäkringskassan i Sverige och motsvarande i utlandet.

Vid sidan av skatt och sociala avgifter så ska ni som arbetsgivare också bedöma arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhetsfrågor innan ni godkänner att er anställda arbetar utomlands. Observera även att det kan finnas undantag till punkterna i denna artikeln och att förändringar i omvärlden konstant sker. Se gärna dessa punkter som riktmärken för vad ni behöver ha i åtanke. 

 

Vill du hålla dig uppdaterad på nyheter inom HR, lön och ekonomi? Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Jonas Larsson

Jonas arbetar inom lön på Azets som Expatriat Specialist och säkerställer intern och extern support inom lönehantering för Expatriater. Jonas tar även ett helhetsgrepp på utbildning samt utveckling av interna rutiner och processer.