Lönen är inte allt – se över förmånerna till era medarbetare

Lön & HR | 25.09.2019

av Azets Sverige

Det har de senaste åren blivit allt vanligare att ge sina anställda förmåner som ett komplement till lönen. Förmåner kan användas som ett sätt att attrahera de rätta profilerna på arbetsmarknaden och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det kan också vara ett sätt att ha kvar kompetenta och engagerade medarbetare långsiktigt i företaget. Oavsett vilka förmåner som erbjuds är det bra att synliggöra sitt förmånspaket så att det är tydligt för medarbetarna vad företaget faktiskt bekostar.

Anpassa förmånerna efter verksamheten ni bedriver

Det finns inga generella regelverk för vilka förmåner ett företag ska erbjuda sina anställda. Det är därför en god idé att se över er egen verksamhet innan ni definierar ert förmånspaket. Utgångspunkten bör vara att förmånerna ska vara kopplade till verksamhetens mål, vision och affärsidé. Det är bra om det finns en plan för vad förmånen ska åstadkomma för den egna verksamheten.

Beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver är det mer lämpligt med en viss typ av förmåner än andra. Ett företag som marknadsför sig som hållbarhets-medvetna och socialt ansvarstagande skulle t ex kunna erbjuda sina medarbetare en extra ledig dag för att ägna åt volontärarbete. Kunskapsintensiva företag som har många medarbetare med specifik kompetens inom ett visst område, t ex ingenjörer eller forskare skulle kunna bidra till samhällsutvecklingen genom att låta medarbetarna dela med sig av sina kunskaper och insikter i olika forum för barn på betald arbetstid.


Skattepliktiga förmåner och kollektivavtal

Oberoende av vilka förmåner ni beslutar att erbjuda era medarbetare är det viktigt att de hanteras korrekt i lönehanteringen. De flesta förmåner är skattepliktiga för den anställde och underlag för sociala avgifter för arbetsgivaren. 

För företag med kollektivavtal finns ett antal beslutade förmåner. Vanligtvis handlar det om pension, föräldralön och olika typer av försäkringar. Det finns dock inga regler för hur många förmåner ni får ha, så att erbjuda fler än de kollektivavtalade är upp till er som arbetsgivare.

Tänk på detta när ni erbjuder förmåner

Förmåner kan ges till samtliga anställda eller vara individuellt överenskomna i anställningsavtalet. De kan ges utöver lön eller istället för lön, de kan ges löpande eller som engångsförmån i samband med en särskild insats. Det har blivit allt vanligare att använda förmåner som en del i löneförhandlingen med en möjlighet för medarbetaren att avstå från löneförhöjning för att istället exempelvis få hjälp med hushållsnära tjänster för att underlätta vardagen.

Innan ni beslutar om vilka förmåner ni som arbetsgivare erbjuder bör ni göra en beräkning på vad det kommer att kosta i form av pengar, men också i form av ökad administration. Det bör sedan ställas i paritet till vad ni som arbetsgivare räknar med att få för vinning av förmånen i form av engagemang, lojalitet, motivation, minskad sjukfrånvaro eller liknande. 

Ta fram en skriftlig policy 

För att synliggöra era förmåner rekommenderar vi att ni tar fram en skriftlig policy där eventuella villkor framgår. Policyn bör ta upp vad som sker om medarbetaren t ex är frånvarande från arbetet under en längre tid. Då kan en situation uppstå med mindre eller ingen lön och vissa förmåner kan vara brutto- eller nettolöneavdrag. 

Oavsett vilka förmåner ni erbjuder era anställda vill vi påminna om att det är få saker som slår känslan av att känna sig uppskattad och värdefull av sin arbetsgivare. Därför är de mest enkla sakerna, som ett par biobiljetter eller en middag till någon som gjort en extra bra insats, mycket värda.


Vill ni ha hjälp med en översyn av era befintliga förmåner och riktlinjer?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster till svenska och internationella företag samt hjälp till företag som vill outsourca löneadministrationenfå hjälp med redovisning samt interimslösningar. Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag.

Kontakta oss


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.