LAS-utredningen 2020 - hur går det?

Lön & HR | 15.12.2020

av Azets Sverige

Det kanske inte har undgått någon att det under 2020 har pågått en utredning gällande LAS även om den lite har kommit i skymundan av kollektivavtalsförhandlingar och coronapandemin. Här går vi igenom lite kort läget kring utredningen.

LAS:en är i sig relativt grundläggande. Den beskriver bland annat hur en anställning kan påbörjas respektive avslutas. Syftet med den politiska utredningen som i sig var relativt omfattande, var att se över en modernisering av arbetsrätten. Detta med anledning av januariöverenskommelsen där man menade på att lagen var så pass begränsad och aningen förlegad. 

Kort om förslagen i utredningen

Det man bland annat tittade på i utredningen handlade om att se över utvidgade undantag från turordningsreglerna. Idag kan endast två personer undantas från turordningen hos en arbetsgivare med max tio anställda. 

Nu föreslås möjligheten undanta fem anställda och är tänkt att gälla alla arbetsgivare oavsett storlek. Det var också tal om ett förstärkt skydd för personer som innehar tidsbegränsade anställningar, med anledning av att många har korta och ibland lite otydliga sådana. Utöver det fanns det också krav på arbetsgivaren om kompetensutveckling av sina medarbetare samt möjlighet till minskade kostnader vid uppsägning av personer som sägs upp på grund av personliga skäl. Detta med anledning av att i dagens läge kan det bli väldigt kostsamt då medarbetaren uppbringar lön även under tvistetiden. 

När utredningen presenterades tidigare i år fick den mycket kritik, däribland från regeringen. Där det talades om att att utredningen var för arbetsgivarvänlig. 

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Arbetsmarknadsparterna startade separat utredning

Under tiden den politiska utredningen löpte, startade arbetsmarknadsparterna en separat utredning om hur man kan modernisera LAS. Parternas önskemål var att man har kvar den så kallade svenska modellen, där arbetsmarknadens parter gör upp om reglering genom kollektivavtal på arbetsmarknaden, utan inblandning av regering. 

Efter att förhandlingarna kraschade fortsatte Svenskt näringsliv och PTK (förhandlings- och samverkansrådet PTK) att jobba vidare med utredningen utan LO, som avstått partsöverenskommelsen. Det med anledning av att man bland annat tyckte att man inte fick tillräckligt stor trygghet för sina medlemmar. 

Trots att LO valt att avstå har fackförbunden IF Metall och Kommunal låtit meddela att man ställer sig bakom den överenskommelse som träffades mellan PTK och Svenskt näringsliv under oktober. Med anledning av att tidigare nämnda förbund ansluter till överenskommelsen står nu mer än hälften av LO:s medlemmar bakom uppgörelsen.

Vad händer nu?

Det senaste vi har hört är att regeringen har uttalat att den politiska LAS-utredningen ska skrotas och att man ska titta på arbetsmarknadsparternas förslag istället, som förmodligen skickas in kommande år på remiss.

Vi på Azets följer utredningen aktivt och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar om hur detta påverkar ert företag är ni välkomna att höra av er till oss

För mer information om hur Azets kan hjälpa er inom lön och HR läs mer här

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.