Lägre arbetsgivaravgift för sommararbetande ungdomar

Lön & HR | 10.05.2022

av Katarzyna Kaniecka

Ungdomsarbetslösheten steg i samband med pandemin, men det finns en morot för arbetsgivare att anställa ungdomar under sommaren och ge dem en hjälpande hand ut i arbetslivet. Här kommer några påminnelser om ni planerar att anställa sommarpersonal.

Coronapandemin blev en extra utmaning för våra ungdomar. Många var före pandemin anställda i utsatta branscher som t ex restaurang- och turismnäringen och förlorade därför sina jobb. Några fick inställd militärtjänstgöring och andra fick avboka sina långresor och utlandsstudier pga restriktioner. Arbetslösheten bland svenska ungdomar steg till 24,8% under 2021. 

De flesta stödåtgärder i krispaketen för covid har upphört - men det finns faktisk ett stöd som kommer att gälla under sommaren 2022 som en åtgärd för att minska arbetslöshet bland ungdomar, nämligen sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

 

Regler kring sociala avgifter

Sedan tidigare har vi en tillfällig sänkning av sociala avgifter som gäller ungdomar i åldern 19-23 år. Från 1 januari 2021 tom 31 mars 2023 gäller den lägre avgiften på 19,73 procent på ersättningar upp till 25.000 kr per kalendermånad och person.

Under sommarmånaderna 2021 införde regeringen ytterligare sänkning av sociala avgifter för den här åldersgruppen och samma sänkning kommer även att gälla under juni, juli och augusti 2022. Det innebär att arbetsgivare kommer betala endast 10,21 procent på ersättningar upp till 25.000 kr. Sociala avgifter på ersättningar som överstiger den här gränsen ska beräknas med ordinarie 31,42 procent.

Tänk på att lönen ofta betalas ut släpande och sociala avgifter beräknas enligt kontantmetoden, det vill säga den månaden som ersättning betalas ut - inte månaden som lönen tjänas in. Det innebär att ungdomar som ni anställer i t ex augusti och får löneutbetalning först i september inte kommer omfattas av det extra tillfälliga stödet som ju gäller för utbetalningar i juni, juli och augusti.

 

Påminn om regler kring skatt

Som arbetsgivare behöver ni inte göra skatteavdrag om den anställde inte kommer tjäna mer än 20.431 kronor under år 2022. Det är dock inte arbetsgivaren som gör den bedömningen och på egen hand kan dra slutsatsen om noll skatteavdrag. Istället är det anställde som ska inkomma med ett intyg och genom det försäkra sin arbetsgivare att man inte kommer tjäna in mer än ovannämnda belopp. 

Det kan vara bra att påminna era sommaranställda ungdomar om intyget - det är blankett SKV 434 som man hittar på Skatteverkets hemsidan som ska fyllas i och lämnas in till arbetsgivaren.

För dem som kommer tjäna mer än 20.431 kr under 2022, men inte kommer jobba hela året, kan det vara aktuellt att ansöka om jämkning för skolungdom och studerande - blankett SKV 4301 - för att få ett lägre skatteavdrag. I det fallet behöver arbetstagaren invänta beslut från Skatteverket och lämna in det till arbetsgivaren för att den ska börja gälla. 

Om ert bolag har lönesystem som är direkt kopplat mot Skatteverket via deras API-funktion för s k FOS-förfrågan (Frågan om skatteavdrag) kan ni slippa pappersadministration som gäller jämkning och få beslutet digitalt direkt i ert lönesystem.  

 

Glöm dessutom inte…

Som arbetsgivare behöver man även hantera en del andra saker vid anställning av sommarpersonal. Tänk på det här:

  • regler kring semesterlön och semesterersättning
  • regler kring lönenivå
  • vad som gäller säsongsanställda enligt bolagets kollektivavtal
  • arbetstider för minderåriga
  • försäkringar
  • anställningsavtal eller skriftlig information om anställningsvillkor
  • vad som gäller kring sjuklön
  • vad som gäller i fåmansbolag om ägare anställer sina barn

Psst - glöm inte ange slutdatum i anställningsavtalet!

 

Ta hjälp av våra experter

Vi på Azets håller oss ständigt uppdaterade kring lagar och regler inom löneadministration, HR och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning och stöd till företag.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets