Från karensdag till karensavdrag – vad innebär den nya lagen?

Lön & HR | 28/11/2018

av Azets Sverige

 

En ny lag gällande karensavdrag träder i kraft 1 januari 2019. Förändringen innebär att karensavdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Lagstiftarens syfte med att införa den nya lagen är för att den som blir sjuk ska få samma påverkan på lönen oberoende av tidpunkt för insjuknandet. Här berättar vi mer om vad den nya lagen innebär.

Förändringen innebär att karensavdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Lagstiftarens syfte med att införa den nya lagen är för att den som blir sjuk ska få samma påverkan på lönen oberoende av tidpunkt för insjuknandet.

Den nya lagen om karensavdrag betyder rent praktiskt att sjuklön kan betalas ut redan från första sjukdagen och inte från andra sjukdagen som det görs idag. Nuvarande karensdag kommer att ersättas med ett karensavdrag som motsvarar 20 % av genomsnittlig sjuklön baserad på veckoinkomsten. Det innebär att det blir samma karensavdrag oavsett när arbetstagaren är borta från arbetet på grund av sjukdom.

En konsekvens av den nya lagen är att den som insjuknar under arbetstid kommer att få ett fullt
karensavdrag oavsett när på dagen personen sjukanmäler sig. Det kommer således framöver inte finnas något som motsvarar dagens delade karensdag. Karensavdraget görs dock från sjuklönen vilket innebär att ett karensavdrag aldrig kan överstiga den sjuklön som en medarbetare får.

Sjukperioder som påbörjats innan årsskiftet beräknas enligt nuvarande regler.

Mer information och bakgrund till lagförändringen hittar du här på Regeringens hemsida.

 

Svårt att hålla koll på lagar och regler? Vi hjälper er!

Vi på Azets håller oss ständigt uppdaterade kring lagar och regler inom löneadministrationHR och ekonomi. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. Våra experter har lång erfarenhet av rådgivning och stöd till företag.

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.