Snabba insatser eller långsiktig strategi – hur navigerar ni inom HR-området?

Lön & HR | 24.02.2020

av Andreas Anker

Det är viktigt att HR-organisationen arbetar fram de strategiska initiativen för att sätta riktningen framåt. Men det kan vara lätt att fastna i hur saker och ting alltid har varit och administrativa HR-uppgifter prioriteras ofta på grund av skriande behov och inrutade mönster.

Det ligger ofta en förväntan på HR-organisationen att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat, regelefterlevnad samt starkt employer branding. Trots det är det många gånger de traditionella administrativa HR-uppgifterna som prioriteras på grund av skriande behov och inrutade mönster. Att göra en strategisk förflyttning från administrativa uppgifter till strategiska initiativ med en underliggande affärsnytta och kostnadsmedvetenhet kan vara svårt och är ingenting som sker av sig självt.

I en strävan mot ständiga förbättringar, ökad kvalitet och minskade kostnader är det viktigt att titta på både de traditionella HR-uppgifterna och arbeta fram de strategiska initiativen som sätter riktningen framåt, dit företaget som arbetsgivare vill vara och verka i framtiden.

Det handlar om allt från hur lönekartläggningen görs för att uppnå sitt syfte, hur de administrativa processerna optimeras och kvalitetssäkras till hur förhandlingen hanteras för att parterna ska gå därifrån med känslan av gemensam vinst eller i alla fall acceptans. Det kan också handla om hur uppsägningen sköts för att individen ska kunna lämna samtalet med bilden av en bra arbetsgivare.

Minska tidstjuvar

Genom att aktivt verka för att minska tidstjuvar i vardagen, skapa effektivare processer och öka digitaliseringen kan tiden istället användas för att skapa nytta och hållbarhet för framtiden. Effektivitet handlar inte om att göra så mycket som möjligt på kort tid, utan att istället göra rätt saker som verkligen gör skillnad. Det handlar många gånger om prioriteringar och att strategiskt fatta beslut om var resurserna gör mest nytta. Vad kan vi göra idag som ger förbättrade förutsättningar imorgon?


Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Sök råd för komplexa frågor

Generellt finns det alltid tid att spara eller kvalitet att förbättra inom alla traditionella HR-uppgifter. Det är därför alltid bra att ha någon att bolla tankar och idéer med för att kunna utvecklas framåt tillsammans. Arbetsrätt, förhandlingar, uppsägningar och omställningar kan exempelvis vara både tuffa, komplexa och svåra att hantera på egen hand, oavsett om erfarenheten som chef är lång eller utbildningen till HR-specialist gedigen.

Det kan dessutom vara lätt att fastna i hur saker och ting alltid har varit, utan att hinna med de förändringar som sker runt omkring. System utvecklas, regelverk förändras och människorna på arbetsmarknaden påverkas av samhällets utveckling. Det är inte alltid lätt att själv styra om i samma takt som förändringarna sker.  

Gör en plan

Hur ser er plan ut för att möta framtiden? Vilka styrkor, kompetenser och resurser besitter ni och vad saknar ni för att ta er fram på denna spännande resa med målet i sikte? Se till att göra en plan inför framtiden. 

Azets kan HR

Vi på Azets finns här för att hjälpa, driva och utmana er på vägen oavsett om det gäller arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingar, chefsstöd, systemlösningar eller något annat inom HR-området. Vi är även specialister på traditionell HR-administration såsom avtal, processer, systemlösningar, rekrytering och personalhandböcker, och kan frigöra tid hos er för att ni ska kunna lägga mer tid på de strategiska initiativen om det är där ni finner era drivkrafter.

Förutom HR tjänster erbjuder vi även outsourcing av löneadministrationhjälp med redovisning och interimslösningar.

Kontakta oss 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Andreas Anker

Andreas Anker arbetar som Senior HR rådgivare på Azets. Tidigare har Andreas arbetat som HR-chef med fokus på bland annat arbetsrätt, HR- & löneprocesser samt förhandling. Andreas har bland annat 10-12 års erfarenhet av direkt och indirekt personalpåverkande processer i branscher som bemanning inom Norden, telecom och facility management.