Höjd pensionsålder 2023 - vad innebär det?

Lön & HR | 13.10.2022

av Eva Klingborg

I takt med att befolkningen lever allt längre, har riksdagen beslutat att justera pensionsåldern. Det innebär att från och med den 1 januari 2023 höjs pensionsåldern för samtliga medborgare som är födda 1961 och 1962. Vad innebär denna förändring och vad behöver du som arbetsgivare tänka på? 

Grunden för beslutet om justering av pensionsåldern är en överenskommelse som fattats av pensionsgruppen där representanter från partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Moderaterna ingår. Överenskommelsen togs 2017 och består av 3 steg varav det första steget trädde i kraft 2020. Det innebar att den tidigaste åldern att ta ut allmän pension höjdes till 62 år. Den 1 januari 2023 införs nästa steg i denna överenskommelse. Då höjs åldern till 63 år för tidigaste uttag av den allmänna pensionen. Steg 3 i överenskommelsen innebär ytterligare en höjning, från 63 till 64 år, men detta beräknas inte ske förrän 2026.

 

Vem berörs av justeringen av pensionsåldern?

Det är upp till var och en när man vill ta ut allmän pension men det finns en tidigaste ålder, vilket är den åldern som nu justeras. Den nedre gränsen ändras nu från 62 till 63 år och detta gäller från den 1 januari 2023.

Denna förändringen berör de som är födda 1961 och 1962. 

När det gäller garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg så ser det en aning annorlunda ut. Liknande för allmän pension så gäller de från ett visst födelseår, men här måste man ha fyllt minst 66 år och vara född 1958 eller 1959 för att få ta del av dessa förmåner. Gränsen för detta förmåner var tidigare 65 år.

Är du född 1957 eller tidigare finns det alltså inga förändringar gällande garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg, utan då gäller fortfarande 65 år. 

 

Ny pensionsålder innebär även en justering av skatteregler

Nu när en förändring görs för pensionsåldrarna, behövs även vissa skatteregler ändras som en anpassning till de nya åldersgränserna.

Därmed kommer det förhöjda grundavdraget på pension höjas till en ålder på 67 år från 66 år. Resultatet av detta blir att de som är födda från 1957 får ta del av det lägre skatteavdraget det år som de fyller 67 år, vilket alltså blir år 2024.

Det finns dock skatteregler som inte behöver anpassas utefter den höjda pensionsålder. Ett av dessa är det förhöjda jobbskatteavdraget, där förslaget är att det förblir såsom det gäller idag. Detta avdrag ska alltså fortfarande gälla för de som vill fortsätta jobba efter att de fyllt 66 år. 

 

Hur påverkar dessa ändringar mig som arbetsgivare?
För att du och dina anställda ska känna sig trygga med hantering av pension kan det vara en god idé att sätta sig ner med dessa punkter och frågeställningar: 

  • Påminn gärna dina anställda om att man ansöker om uttag av sina pensionsdelar i god tid, innan man går i pension. Alla medborgare ansöker hos Pensionsmyndigheten för att få sin Allmänna Pension utbetald. Man har säkert tillhört olika kollektivavtal genom olika anställningar och har därmed olika förvaltare av sina tjänstepensioner. Det kan till exempel vara hos Collectum, Fora, KPA eller någon annan pensionsförvaltare. Då ansöker man hos dem.
  • Har du medarbetare som närmar sig 66 år? Har ni haft ett samtal om hur yrkeslivet ska se ut fortsättningsvis för medarbetaren? Hen har rätt att kvarstå i tjänst fram till hen fyller 69 år. 
  • Om önskan finns från medarbetaren att gå ner i tid - finns det en ersättningsplan?
  • Har företaget en policy om fortsatt inbetalning av tjänstepension efter fyllda  65 eller 66 år? I de flesta kollektivavtal finns en övre gräns för vid vilken ålder arbetsgivaren slutar betala tjänstepension. Hur ser det ut hos er och vill ni fortsätta betala om arbetstagaren står kvar i tjänst? Hur administrerar ni denna överenskommelse i så fall?
  • Jobbskatteavdraget justeras via skattetabellen och gäller enbart den anställde.
  • Många arbetsgivare har pensionsålder specificerad i sin policy. Vill du ha hjälp att se över hur du informerar dina anställda både kring detta och annat i policyn, hjälper vi på Azets dig gärna med den uppgiften.

 

Det finns många frågor och val som en blivande pensionär och arbetsgivare ställs inför. Om ni har frågor om policyer, hur ni informerar anställda om deras pensioner eller andra pensionrelaterade funderingar, är ni varmt välkomna att ta hjälp av oss på Azets.

 

Kontakta oss!

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sina löner, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

 

FAQ - Vanliga frågor

När höjs pensionsåldern till 66?

Från och med 1 Januari 2023 är pensionsåldern höjd till 63 år. Nästa höjning beräknas göras 2026 till 64 år. Ingen planerad höjning till 66 är beräknad.

För vem höjs pensionsåldern?

Förändringen omfattar samtliga medborgare som är födda 1961-1962.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

Om författaren Eva Klingborg

Eva klingborg är pensionansvarig inom Payroll på Azets.