Friskvård - bra att veta om friskvårdsbidrag som arbetsgivare

Lön & HR | 13.09.2023

av Katarzyna Kaniecka

Varför ska man erbjuda friskvårdsbidrag? Vilka regler gäller och vad räknas som en friskvårdsaktivitet?  Följer eran policy gällande regler eller behöver den anpassas? Detta är några av frågeställningarna kring friskvårdsbidrag som vi besvarar i den här artikeln.

 

Fördelarna med att erbjuda friskvårdsbidrag

Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att erbjuda dina medarbetare friskvårdsförmåner, detta är helt frivilligt. Däremot ger ett friskvårdserbjudande en rad fördelar både för dig som arbetsgivare och arbetstagare. Att erbjuda ett friskvårdsbidrag eller aktivitet för att utöva friskvård ger en tydlig signal att ni vill underlätta för era anställda att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdserbjudande kan bidra till:

  • Ett hälsosamt liv långsiktigt
  • Ökad frisknärvaro
  • Förebyggande av arbetsrelaterade belastningsskador
  • Att ni får nöjdare medarbetare.

 

Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag räknas enligt Skatteverket som en personalvårdsförmån som är skattefri för de anställda. För att förmånen ska kunna räknas som en skattefri personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde och erbjudas på lika villkor till alla anställda oavsett anställningsform.

I oktober 2022, gick Skatteverket ut med nytt ställningstagande om att arbetsgivare kan välja att erbjuda alla anställda lika stort friskvårdsbidrag oavsett deras arbetstid och anställningsform, men kan även välja att proportionera denna.  

En arbetsgivare har alltså möjlighet att proportionera friskvårdsbidraget i förhållande till arbetstid och sysselsättningsgrad. Till exempel, om de tillsvidareanställda får ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr kan arbetsgivaren ge de som enbart arbetar sex månader 1 500 kr i friskvårdsbidrag. På motsvarande sätt kan arbetsgivaren även ge den som arbetar deltid under hela året ett friskvårdsbidrag som står i proportion till arbetstid. Även för timanställda och projektanställda kan bidraget proportioneras efter beräknad arbetstid. Vid beräkningen av arbetstid bör all arbetstid inräknas, även t.ex. arbete i bostaden. När det gäller anställda som är sjukskrivna eller föräldralediga så tillhör de fortfarande personalen och bör i detta sammanhang bedömas utifrån sin ordinarie arbetstid vad gäller rätt till friskvårdsbidrag.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

 

Hantering av friskvård vid årsskiftet 2023/2024 

Det finns några regler som du behöver beakta vid utbetalning av friskvård i samband med årsskiftet 2023/2024.

  • Endast kostnader som har uppkommit under anställningstiden kan ersättas skattefritt. Underlaget som den anställde lämnar in ska vara daterat under 2023.
  • Den anställde kan endast åberopa ett och samma kvitto på motion eller friskvård en gång och detta under det beskattningsår som det är betalat. Undantag kan göras vid årsskiften där man tar arbetsgivarens lönerutiner i hänsyn när lönerna ofta stängs i början av december. Då kan den anställdes betalningar i november och december år 1 ersättas av arbetsgivaren med friskvårdsbidrag år 2. Det bidraget ska då också tas med i underlaget för 5 000-kronorsgränsen för år 2 (överstiger ersättningen gränsen blir hela summan skattepliktig istället) eller arbetsgivarens eget maxbelopp.
  • Ett friskvårdsbidrag som betalas av den anställde år 2023 och betalas ut till anställd i januari 2024 kan inte tillgodoräknas det skattefria bidraget för år 2023.
  • Ett friskvårdsbidrag som inte utnyttjats ett år kan i övrigt inte flyttas med till nästkommande år.

 

Friskvårdsbidrag belopp

Friskvårdsaktiviteten ska som sagt vara av mindre värde för att det ska vara skattefritt, vilket i praktiken betyder att friskvårdsbidraget ej får överstiga 5000 kr. Vid överskridande av gränsvärde beskattas hela beloppet. 

För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktiviteten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre värde och skattefritt.

Skattefriheten gäller bara för kostnaden för själva aktiviteten, det betyder att inköp eller hyra av redskap och utrustning för att utöva friskvård inte betraktas som en skattefri förmån. Det gäller dock inte om hyra av redskap ingår obligatoriskt i priset för själva aktiviteten som t ex hyra av skor och klot vid bowling.

 

Vad räknas som friskvård?

Friskvårdsbidraget innefattar de flesta vanliga motions- och friskvårdsaktiviteterna. Det går att använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar ömhet och stelhet. Det går också att använda bidraget till kostrådgivning och rådgivning i samband med rökavvänjning.

Tidigare hade Skatteverket en förteckning på de vanligast förekommande friskvårdsaktiviteterna som ingår. Den omfattande listan är nu borttagen, eftersom det kunde tolkas som att aktiviteter som saknades på listan inte var godkända aktiviteter.

 

Arbetsgivarens inställning spelar stor roll

Likaväl som att det är frivilligt för arbetsgivaren att erbjuda friskvårdsbidrag är det också helt frivilligt för arbetstagaren att utnyttja erbjudandet. För att åstadkomma en förändring till ett hälsosammare liv krävs ett större engagemang från arbetsgivarens sida än att enbart erbjuda ett bidrag i kronor. Ledningens inställning spelar stor roll till hur den anställde utnyttjar erbjudandet. Cheferna måste vara en del av friskvårdssatsningen genom att visa och prata om att det är viktigt.

För att nå dem som har svårt att komma igång kan det behövas extra stöttning och peppning genom gemensamma aktiviteter eller etablera ambassadörer på arbetsplatsen som kan inspirera. Den största nyttan är ju att få anställda som inte utövar någon friskvård alls att börja röra på sig och bygga upp sin hälsa. Att fokusera på dem som redan är motionärer ger ju mindre avkastning i friskvårdssatsningen.

Fler lästips! 10 råd till bättre medarbetarsamtal

Fler sätt att motivera

Friskvårdsinsatser som friskvårdsbidrag är ett sätt att få anställda att utveckla och bibehålla sin hälsa. Men det finns förstås andra möjligheter som kan påverka till ett hälsosammare liv. Aktiviteter som föreläsningar om motion, kurser om vikt och rökavvänjning, hälsokontroller med mera kan också ge inspiration till era medarbetare.

Rådgivning inom friskvård

Azets experter har lång erfarenhet av löneadministration och rådgivning till företag. Inom friskvård kan vi stötta både vid nyetablering av friskvårdsersättning och vid förändringar av befintligt erbjudande, skriva policys, hantera administration med mera. Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ert företag.

Kontakta oss 

 

FAQ - Vanliga frågor

Hur mycket är Friskvårdsbidraget 2023?

Vid överskridande av gränsvärde beskattas hela beloppet. Det är upp till företaget hur mycket de vill erbjuda sina anställda i friskvård. Friskvårdsaktiviteten ska vara av mindre värde för att det ska vara skattefritt, vilket i praktiken betyder att friskvårdsbidraget ej får överstiga 5000 kr.

Vad krävs för att få friskvårdsbidrag?

Vid överskridande av gränsvärde beskattas hela beloppet. Det är upp till företaget hur mycket de vill erbjuda sina anställda i friskvård. Friskvårdsaktiviteten ska vara av mindre värde för att det ska vara skattefritt, vilket i praktiken betyder att friskvårdsbidraget ej får överstiga 5000 kr.

Kan arbetsgivare neka friskvårdsbidrag?

Likaväl som att det är frivilligt för arbetsgivaren att erbjuda friskvårdsbidrag är det också helt frivilligt för arbetstagaren att utnyttja erbjudandet.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets