Friskvårdsbidrag – bra att veta som arbetsgivare

Lön & HR | 17.12.2018

av Anna Andrén

Varför ska man erbjuda friskvårdsbidrag? Vilka regler gäller och vad räknas som en friskvårdsaktivitet? Detta är några av frågeställningarna kring friskvårdsbidrag som vi besvarar i den här artikeln.


Fördelarna med att erbjuda friskvårdsbidrag

Som arbetsgivare har du ingen skyldighet att erbjuda dina medarbetare friskvårdsförmåner, detta är helt frivilligt. Däremot ger ett friskvårdserbjudande en rad fördelar både för dig som arbetsgivare och arbetstagare. Att erbjuda ett friskvårdsbidrag eller aktivitet för att utöva friskvård ger en tydlig signal att ni vill underlätta för era anställda att utöva hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdserbjudande kan bidra till:

  • Ett hälsosamt liv långsiktigt
  • Ökad frisknärvaro
  • Förebyggande av arbetsrelaterade belastningsskador
  • Att ni får nöjdare medarbetare.

 

Vilka regler gäller för friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidrag räknas enligt Skatteverket som en personalvårdsförmån som är skattefri för de anställda. För att förmånen ska kunna räknas som en skattefri personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde och erbjudas till alla anställda.

Om friskvårdsbidrag erbjuds till ett urval av anställda, eller om värdet skiljer mellan olika anställningsgrupper, blir hela eller delar av erbjudandet skattepliktigt. Erbjudandet kan dock differentieras beroende på anställningens sysselsättningsgrad, om anställningen är tidsbegränsad eller för timanställda som enbart arbetar vid vissa tillfällen.

Missa inte vårt nyhetsbrev där vi delar med oss av fler intressanta artiklar inom lön & HR. Prenumerera här

Friskvårdsbidrag belopp

Friskvårdsaktiviteten ska som sagt vara av mindre värde för att det ska vara skattefritt, vilket i praktiken betyder att friskvårdsbidraget ej får överstiga 5000 kr. Överskridande belopp beskattas. Aktiviteten ska också vara av enklare slag som inte innebär behov av avancerad utrustning eller påkostade anläggningar.

Skattefriheten gäller bara för kostnaden för själva aktiviteten, det betyder att inköp eller hyra av redskap och utrustning för att utöva friskvård inte betraktas som en skattefri förmån, samma gäller för startavgifter eller inträdesavgifter.


Vad räknas som friskvård?

Friskvårdsbidraget innefattar de flesta vanliga motions- och friskvårdsaktiviteterna. På Skatteverkets hemsida hittar du en förteckning på de vanligast förekommande friskvårdsaktiviteterna som ingår.


Arbetsgivarens inställning spelar stor roll

Likaväl som att det är frivilligt för arbetsgivaren att erbjuda friskvårdsbidrag är det också helt frivilligt för arbetstagaren att utnyttja erbjudandet. För att åstadkomma en förändring till ett hälsosammare liv krävs ett större engagemang från arbetsgivarens sida än att enbart erbjuda ett bidrag i kronor. Ledningens inställning spelar stor roll till hur den anställde utnyttjar erbjudandet. Cheferna måste vara en del av friskvårdssatsningen genom att visa och prata om att det är viktigt.

För att nå dem som har svårt att komma igång kan det behövas extra stöttning och peppning genom gemensamma aktiviteter eller etablera ambassadörer på arbetsplatsen som kan inspirera. Den största nyttan är ju att få anställda som inte utövar någon friskvård alls att börja röra på sig och bygga upp sin hälsa. Att fokusera på dem som redan är motionärer ger ju mindre avkastning i friskvårdssatsningen.


Fler lästips! 10 råd till bättre medarbetarsamtal


Fler sätt att motivera

Friskvårdsinsatser som friskvårdsbidrag är ett sätt att få anställda att utveckla och bibehålla sin hälsa. Men det finns förstås andra möjligheter som kan påverka till ett hälsosammare liv. Aktiviteter som föreläsningar om motion, kurser om vikt och rökavvänjning, hälsokontroller med mera kan också ge inspiration till era medarbetare.


Rådgivning inom friskvård

Azets experter har lång erfarenhet av rådgivning till företag. Inom friskvård kan vi stötta både vid nyetablering av friskvårdsersättning och vid förändringar av befintligt erbjudande, skriva policys, hantera administration med mera. Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ert företag.  

Kontakta oss 

 

Om Azets

Vi hjälper er med allt inom ekonomi, lön & HR. Genom att samarbeta med Azets frigör ni tid till er kärnverksamhet samtidigt som ni får stöd, analyser och verktyg till det värdeskapande arbetet som på sikt ökar lönsamheten. Vi erbjuder outsourcing av löneadministrationHR-tjänsterinterimslösningar samt hjälp med redovisning och outsourcing av hela eller delar av ekonomifunktionen.

Om författaren Anna Andrén

Anna Andrén är senior HR rådgivare och har tidigare varit gruppchef för lönekonsulter på Azets. Innan dess arbetat som konsult och chef med HR processer och HR system som fokus. Har bland annat erfarenhet av shared service, kravställning, tester och implementeringar av HR- och service management lösningar.