Förmånsbilar - hur förmånliga blir de i framtiden?

Lön & HR | 26.11.2020

av Azets Sverige

Regelverken kring tjänstebilar, och kanske särskilt förmånsbilar, är under lupp och det kan upplevas som att förslagen haglar ner för tillfället. Vilka är förslagen och hur påverkas arbetsgivare och arbetstagare? Och blir förmånsbilarna så förmånliga?

Regeringen är tydlig i sin ambition om att påskynda omställningen till grönare trafik och minskade utsläpp. Regelverken kring tjänstebilarna, och kanske särskilt förmånsbilarna, ses nu över och många förslag har kommit.

Regeringen har presenterat ändringar i regelverken för att dels främja miljöperspektivet, men också för att minska de ekonomiska fördelarna med bil som förmån i förhållande till lön och andra typer av förmåner. Frågetecken kring om bilar som förmån på sikt kommer betraktas som förmånligt uppstår lätt och diskussioner pågår på flera håll. Men hur påverkas egentligen arbetsgivaren och arbetstagaren utifrån de presenterade förslagen, och vilka är de egentligen?

Förmånsbil i Sverige

I Sverige finns det enligt uppgifter omkring 260.000 förmånsbilar och de flesta av dessa köps av privata företag. Bakgrunden till att bilen är en uppskattad förmån är att den, som det ser ut just nu, är en kostnadseffektiv förmån för den anställde.

Förmånsvärdet är schablonbaserat och understiger det faktiska marknadsvärdet, vilket innebär att kostnaden som den enskilde medarbetaren behöver bära är relativt låg i förhållande till kostnaden som det skulle innebära att privat införskaffa en likvärdig bil. Och det gäller även om medarbetaren genom kombinationer av netto- och bruttoavdrag täcker den totala kostnaden för bilen.

Presenterade förändringar

Utifrån de förslag, och till viss del beslut, som presenterats från regeringen i olika omgångar kan det ställas frågande om förmånsbilen kommer vara en gynnsam förmån i framtiden.
Presenterade förslag / beslut

  1. 1 januari 2021 - nuvarande nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar försvinner och förändringen påverkar befintliga och nya bilar samt omfattar både laddbara fordon och de som drivs på gas. Förändringen är beslutad och kommer innebära en ökning av förmånsvärdet med över 800kr/mån.

  2. 1 april 2021 - bonus-malus-systemet föreslås förändras för nya bilar som registreras från 1 april och framåt. Definitivt beslut gällande detta initiativ väntas komma i december då liggande budgetproposition ska beslutas. Effekten väntas bli att många personbilar och lätta lastbilar får ett högre förmånsvärde än med dagens system. Vissa riktigt miljövänliga bilar, med ren eldrift, förväntas dock i och med detta initiativ få ett något sänkt förmånsvärde medan även laddhybrider förväntas få ett höjt förmånsvärde.

  3. 1 juli 2020 - det senaste initiativet som kommer från regeringen gäller värderingen av bilen som förmån. Förmånsvärdet förväntas höjas med upp till 25% för alla typer av förmånsbilar. Syftet är att det för individen ska innebära samma kostnad att ha en förmånsbil som att införskaffa en ny bil privat. Förslaget är dock ute på remiss och det återstår att se det slutgiltiga resultatet efter det. Om det godkänns träder det i kraft 1 juli och gäller enbart nya bilar som registreras från det datumet.

Effekter

Den sammantagna effekten av de tre initiativen skulle kunna innebära en ökning av förmånsvärdet på uppemot 34%, vilket då också påverkar sociala avgifter för arbetsgivaren och skatten för medarbetaren. Fossila bilar påverkas mest, därefter laddhybrider och minst elbilar.

Hur mycket det slår för en arbetsgivare beror naturligtvis på hur många förmånsbilar som finns i bolaget samt vad det är för typ av bilar. Miljöbilar kommer även fortsättningsvis vara mer förmånliga.

Se över företagets bilpolicy

Det kan vara en god idé att se över om formuleringarna i nuvarande bilpolicy kanske ska justeras något för att undvika större kostnadsökningar för arbetsgivare och medarbetare framöver. Kanske ska det också framöver fokuseras mer på totalkostnaden (TCO) för bilarna än prisbasbelopp och inköpspris som ofta brukar vara fallet idag.

En annan anledning att se över policyn kan vara om det i dag finns regleringar som reglerar möjligheter till att välja dyrare bilmodeller än vad arbetsgivaren är villig att stå för. Hur kommer denna reglering hanteras om förmånsvärdet ökas kraftigt från en dag till en annan? Kommer arbetsgivaren ta smällen eller kommer det bli medarbetarens ansvar?

Det är som sagt många förslag som ligger på bordet och vi vet inte hur besluten kommer tas, men arbetsgivare behöver hålla sig ajour med utvecklingen för att undvika framtida felaktigheter och kostnadsökningar.

Hur förmånligt det i framtiden kommer att vara är alltså svårt att besvara på rak arm. Det tycks som att det även fortsättningsvis kommer vara mer förmånligt med rena miljöbilar i förhållande till andra bilar. Och sen kvarstår ju också förmånen för medarbetaren att inte behöva oroa sig för plötsliga kostnader vid behov av omfattande service och reparation, eftersom det är något som även fortsättningsvis ingår i förmånsvärdet.

Vi på Azets är experter på allt inom lön, HR och redovisning. Hör gärna av er till oss om ni behöver hjälp eller rådgivning.

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

När är det lönsamt med förmånsbil?

I dagsläget är det oftast mer lönsamt att ha en förmånsbil, då det beskattas annorlunda en din vanliga lön samt att den ofta kan användas privat.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.