En unik avtalsrörelse 2020

Lön & HR | 26.10.2020

av Azets Sverige

Avtalsrörelsen vi befinner oss i år har blivit historisk. På grund av coronapandemin har majoriteten av de kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden blivit prolongerade, en situation som gör att avtalsrörelsen 2020 blivit unik. Se till att hålla er uppdaterade om vad som händer i avtalsrörelsen.

Med en tillbakablick på avtalsrörelsens historia kan vi se att situationen med årets avtalsrörelse vi nu befinner oss i är unik. På den svenska arbetsmarknaden finns det ca 670 kollektivavtal gällande löner och anställningsvillkor. Under 2020 skulle hela 485 av dessa avtal omförhandlas.

Det som nu har skett är att majoriteten av de kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden har blivit prolongerade. Detta innebär att befintliga avtal som redan löpt ut tidigare i år har förlängts i befintlig form och innehåll - något facken och arbetsgivarna har kommit överens om. Att enskilda avtal prolongeras händer, men det unika just nu är att så många avtal är prolongerade samtidigt.

Den svenska modellen

Den svenska modellen tillkom 1938 genom Saltsjöbadsavtalet med anledning av att det hade varit turbulent på arbetsmarknaden under 1900-talets början. Arbetstagarna i Sverige tampades med dåliga anställningsvillkor och anställningstrygghet gällande ledighet och lön, vilket innebar att strejker var vanliga. De svenska politikerna belyste problemen och ville skapa en trygghet och lugn på arbetsmarknaden.

Syftet med Saltsjöbadsavtalet var att arbetsmarknadsparterna själva skulle sluta avtal och regleringar på arbetsmarknaden utan regeringens inblandning, men med de svenska lagarna i grunden. Vad som är unikt med den svenska modellen är att den är anpassningsbar utifrån arbetsmarknadens olika branscher samt att det är arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna som gemensamt förhandlar vad som gäller kring villkor och löner.

Så fungerar en avtalsrörelse

Redan innan kollektivavtalets giltighetstid löpt ut förbereder sig arbetsmarknadens parter. Respektive part ser över de frågor man vill förhandla fram förändringar i. Det kan bland annat innebära lönehöjningar och förändrade villkor.

Parterna träffas därefter för att överlämna respektives yrkande och fastslå tider för avtalsförhandlingar. Därefter kan förhandling inledas, där yrkandena gås igenom för att få ett förtydligande om vad dessa faktiskt innebär rent konkret.

Målet är att parterna ska ha landat i ett nytt avtal innan utsatt deadline för avtalsförhandlingarna. Det är inte sällan förhandlingarna pågår i väldigt nära anslutning till deadline samt sent in på kvällarna.

Båda parters förhoppningar är att komma överens om ett nytt avtal som ska gälla för kommande tid. Vanligtvis brukar avtalstiden vara ett till tre år.

Om parterna inte kommer överens i slutskedet av förhandlingarna kan de välja att ajournera till en senare tidpunkt. Om parterna därefter kommer överens och avtalstiden redan löpt ut, gäller det nya avtalet retroaktivt. I det fall man inte når varandra över huvud taget, eller står väldigt långt ifrån varandra, kan parterna varsla om konflikt. Det hör till vanligheten att fackförbundet väljer att varsla om konflikt i syfte att landa ett nytt avtal.

Det hör även till vanligheterna att parterna kommer överens om de nya kollektivavtalen. Emellanåt kan det hända att vissa avtal prolongeras. Men det är ytterst sällan en hel avtalsrörelse prolongeras, vilket nu har hänt under 2020.

Håll er uppdaterade om avtalsrörelsen

Just nu inväntar samhället att industrin som är ledande i avtalsrörelsen ska få till normeringen av det “lönemärke” som ligger till grund för resterande parter. Det har varit svårt att förutspå vad som komma skall på grund av läget just nu och den ekonomiska osäkerhet som råder.

Vi på Azets följer avtalsrörelsen aktivt och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar om hur detta påverkar ert företag är ni välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.