Coronapandemin: Information till arbetsgivare gällande åtgärder kopplat till socialförsäkringen

Lön & HR | 04.02.2022

av Katarzyna Kaniecka

Den 2 februari fattade riksdagen beslut kring den ändringsbudget som presenterades av regeringen i december 2021. Den innehåller en del åtgärder som ska begränsa smittspridning av covid-19. Sedan tidigare har det även beslutats om ändringar i socialförsäkringen för deltidsanställda som trädde i kraft den 1 februari. Här sammanfattar vi viktig information som arbetsgivare behöver känna till. 

Situationen i samhället har varit mycket ansträngd och regeringen har vid flera tillfällen aviserat om de kommande stöden. Många restriktioner tas nu bort samtidigt som en rad åtgärder antas och kommer att gälla retroaktivt från och med olika datum. Det är viktigt att arbetsgivare har koll på detta för att kunna tillämpa stöden vid rätt tidpunkt och för att kunna hjälpa anställda med information kring vad som gäller vid olika typer av frånvaro.

Åtgärder i socialförsäkringen - det här gäller:

  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. Det gäller från 27 december 2021 till och med 31 mars 2022

  • Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden för anställda med sjuklön för de första 14 dagarna slopas tillfälligt. Det gäller retroaktivt från 19 januari 2022 t.o.m 31 mars 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från den 8 december 2021.

  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Åtgärden gäller under perioden 8 december 2021 till och med 31 mars 2022. Ansökan görs till Försäkringskassan och du som arbetsgivaren ska göra karensavdraget som vanligt. Ett schablonbelopp på 810 kronor före skatt betalas ut till arbetstagaren.

  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Det gäller för perioden 1 december 2021 till och med 31 mars 2022. Ersättning regleras av Skatteverket och bedöms vid uppgifter om bolagets sjuklönekostnader inlämnade vid månatliga arbetsgivardeklarationer. Ingen ansökan krävs från bolaget.

  • Ersättning till personer i riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs. De personer som tillhör en definierad riskgrupp, och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19, har rätt till ersättning med högst 810 kronor per dag. Även vissa anhöriga till riskgrupper ges rätt till ersättning. Bestämmelser gäller från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs till och med 31 mars 2022.

  • Intyg för VAB lämnas dag 15 istället för dag 8 och gäller från 19 januari 2022 till och med 31 mars 2022

  • Skattefriheten för förmån av fri parkering för att minska trängsel i kollektivtrafiken förlängs  till och med 31 mars 2022. Lagändringen kommer träda i kraft den 1 mars 2022.

  • Ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka under 2020 och 2021 och som behöver avstå från sitt arbete kan få förebyggande ersättning för VAB. Läkarutlåtande krävs och bedömning görs av Försäkringskassan. Det förlängs till och med 31 mars 2022.

Flexibel förläggning av arbete vid deltidssjukskrivning

Vi vill även passa på att påminna om en lagändring som påverkar hanteringen av deltidssjukskrivna, som det beslutats om i ordinarie budget sedan tidigare. Enligt hittills gällande regelverket skulle arbetstiden för en deltidssjukskriven fördelas jämnt mellan alla veckoarbetsdagar. Ändringarna som trädde i kraft 1 februari innebär att man har möjlighet att förlägga den anställdes arbetstid mer flexibelt och fördela olika på olika veckodagar. Det ska dock göras i samråd mellan Försäkringskassan, läkare, arbetsgivare och den sjukskrivne. En flexibel fördelning av arbetstiden kan inte innebära en försämring i rehabilitering och möjligheten för att återgå till arbete.

Tänk på att ni fortfarande ska följa företagets kollektivavtal för beräkningar av sjukavdrag. Har företaget inget kollektivavtal och reglerar beräkningar kring sjukavdrag för långtidssjukskrivna i egen policy kan det eventuellt vara aktuellt att se över den. 

Vi på Azets följer utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring HR och lön är ni välkomna att kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?
Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration
, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

FAQ - Vanliga frågor

Hur räknar man ut Sjuklönekostnad?

Den dagliga sjuklönekostnaden blir 80% av den anställdes lön samt värdet av deras förmåner som skulle kunnat användas under sjukperioden. På detta ska även ett karensavdrag göras för 20% av kostnaden för sjukperioden.

Hur och på vilket underlag beräknas rätten till sjuklön?

Det är arbetsgivarens uppgift att avgöra när den anställde gör en sjukanmälan om sjukdomen förhindrar den anställde att utföra sitt arbete, där den i så fall har rätt till sjuklön i 1-14 dagar.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Katarzyna Kaniecka

Katarzyna arbetar som Business Process Improvement Manager på Azets