Coronapandemin: Senaste nytt om åtgärder kopplade till socialförsäkringen och läkarintyg 2020

Lön & HR | 17.12.2020

av Azets Sverige

Regeringen förtydligar sina planerade åtgärder kopplade till socialförsäkringen och Försäkringskassan ändrar återigen förhållningsreglerna avseende läkarintyg.

Många har väntat på besked från regeringen gällande vilka stödåtgärder som kommer att upphöra i samband med årsskiftet och vilka som kommer att förlängas med tanke på att coronapandemin har slagit hårt i en andra våg även i Sverige. 

Turerna har varit många på senaste tiden och så sent som den 1 november ändrade Försäkringskassan tillbaka till de normala kraven om att läkarintyg ska inkomma efter sjukdag 14. Den 16 december är reglerna förändrande på nytt. Regeringen har strax dessförinnan gått ut med sina åtgärdsförslag inom socialförsäkringen som avser månaderna efter årsskiftet. Många stödåtgärder löper annars ut i samband med januaris intåg. 

Regeringens information om åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen har nu meddelat att de avser föreslå och besluta om att förlänga flera av de tillfälliga åtgärderna inom sjukförsäkringen som tidigare införts under året med anledning av pandemin. Syftet med förlängningen är liksom tidigare att bromsa smittspridningen och därmed också belastningen på sjukvården, men också att lindra de negativa ekonomiska följdeffekterna för arbetsgivarna.

Stöd som nu avses förlängas fram till 30 april 2021 är:

  • Karensavdraget. Individen har sedan mars 2020 kunnat vända sig till Försäkringskassan för att få ersättning för det karensavdrag som arbetsgivaren gör i samband med inledande sjukfrånvaro.  Schablonbeloppet föreslås höjas från 804 till 810 kr.

  • Schblonersättning till egenföretagare vid sjukdom. Egenföretagare har via Försäkringskassan kunnat få ersättning för de första 14 karensdagarna och schablonbeloppet om 804 kr föreslås även det höjas till 810 kr.

  • Sjuklönekostnader. Under perioden april till juli 2020 fick arbetsgivare ersättning för hela sjuklönekostnaden, och under perioden augusti till december 2020 är detta begränsat till ersättning för ökade sjuklönekostnader. Samma regelverk för stöd som givits sedan augusti är det nu som föreslås gälla fyra månader till. 

  • Läkarintyg. Kravet om att inkomma med läkarintyg från och med den 8:e kalenderdagen föreslås även kommande månader förskjutas till den 15:e kalenderdagen. 


Regeringen har meddelat att det kommer förtydliganden gällande förlängningarna framöver och det är möjligt att små justeringar görs utifrån hur regelverken ser ut idag. 

  • Rehabiliteringskedjan. Ett förslag som utifrån tidsaspekten skiljer sig från de övriga förslagen om förlängningar ovan gäller rehabilitering. Regeringen föreslår förlänga detta stöd till 30 juni 2021 och förslaget kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av 2021. Till följd av att många människor i Sverige fått vänta längre än normalt på vård föreslår regeringen en förlängning av det tillfälliga undantaget som säger att det är först vid dag 365, och inte 180, som prövning mot normalt förekommande arbete ska ske om behandling, vård eller rehabilitering tvingats skjutas upp. 

Försäkringskassans krav om läkarintyg ändras på nytt

I samband med att regeringen presenterat sina förslag och planerade beslut kopplat till socialförsäkringen och sjukförsäkringen så tycks Försäkringskassan också ha reviderat sina beslut på nytt. 

Vi ser nu en återgång till det regelverk som Försäkringskassan tillämpat under stora delar av 2020 där krav om inkommet läkarintyg från dag 22 i sjukperioden gäller. Dag 22 gäller för de som har en sjukdomsperiod som börjar 15 december eller senare. Det innebär således att för de som insjuknat under perioden 1 november 2020 och 14 december gäller reglerna om att läkarintyg ska inkomma till Försäkringskassan från dag 15 i sjukperioden. 

När det gäller läkarintyg för VAB, tillfällig föräkldrapenning, behöver läkarintyg återigen inte heller inkomma till Försäkringskassan förrän sjukdag 22. Liksom för de med egen sjukdom gäller det insjuknande från den 15 december.  

Vi på Azets följer utvecklingen och håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste händelserna. Har du som arbetsgivare frågor eller funderingar kring HR och lön är ni välkomna att kontakta oss.

Så kan Azets hjälpa till med outsourcing inom lön
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra artiklar inom ekonomi, lön & HR och få värdefulla insikter och tips. Fyll i formuläret nedan för att prenumerera. 

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.