Brexit påverkar regelverken kring socialförsäkringstillhörigheten - men hur?

Lön & HR | 26.10.2020

av Katarzyna Dabrowka

Den 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Från utträdet fram till 31 december 2020 råder en övergångsperiod då EU-rätten fortfarande gäller för Storbritannien. Från och med 1 januari 2021 betraktas Storbritannien som ett land utanför EU, vilket innebär att t ex socialförsäkringssystem som för närvarande koordineras inom EU kommer att förändras. Men hur?

Fram till årsskiftet gäller reglerna kring socialförsäkringstillhörigheten som om Storbritanninen fortfarande skulle vara ett land inom EU. Huvudregeln inom EU säger att en medarbetare ska vara socialförsäkrad i det land denna jobbar även om det finns öppningar för undantag. Det är dock alltid det land vars socialförsäkringssystem en medarbetare tillhör som är det land i vilket de sociala avgifterna ska betalas, och utan rätt intyg på plats finnas en risk att sociala avgifter behöver betalas i mer än ett land.

Vad gäller från 1 januari 2021?

När EU-förordningen nu inte längre kommer inkludera Storbritannien behöver en socialförsäkringskonvention mellan Sverige och Storbritannien ses över, alternativt blir det den nationella lagstiftningen i respektive land som gäller.

Sverige och Storbritannien har ett bilateralt socialförsäkringsavtal sedan 1988 som inte tillämpades på flera år, eftersom EU-förordningen började gälla istället. Troligen kommer förändringen dock innebära att en medarbetare enbart kan kvarstå i hemlandets socialförsäkring i maximalt tolv månader, vilket är betydligt kortare tid än om utsändningen sker inom EU.

Om den existerande konventionen kommer att vara giltig i framtiden vet man inte ännu, men vi behöver vara redo för eventuella ändringar.

Säkerställ rätt intyg och betala sociala avgifter

Oavsett vad som i slutändan blir beslutat är det viktigt att ni som arbetsgivare säkerställer att utsända medarbetare har rätt intyg och att sociala avgifter sedan betalas utifrån informationen i dessa intyg.

Azets fortsätter bevaka utvecklingen av Storbritanniens utträdesavtal för att hålla våra kunder informerade. Har ni funderingar kring regelverk och lönefrågor vad gäller att sända medarbetare till och från Sverige? Vill ni ha råd eller praktisk hjälp? Ta gärna kontakt med oss på Azets!

Kontakta oss

 

Vill ni ha hjälp inom lön, HR eller ekonomi?

Låt våra experter hjälpa er. Azets erbjuder HR-tjänster och hjälp till företag som vill outsourca sin löneadministration, få hjälp med redovisning samt uthyrning av interimskonsulter. Tveka inte att kontakta oss!

post author

Om författaren Katarzyna Dabrowka

Katarzyna arbetar som Lönekonsult/Expats specialist på Azets