Bostadsförmån – en lockande förmån men vad blir kostnaden för arbetsgivaren?

Lön & HR | 27.11.2019

av Azets Sverige

I konkurrensen om rätt kompetens och för att attrahera nya medarbetare ser många arbetsgivare över de förmåner som erbjuds inom företaget. Utmaningen kan vara att hitta kostnadssmarta komplement till lönen som i slutändan är förmånliga för både er som arbetsgivare och den anställde. En förmån som kan vara kostnadsneutral för arbetsgivaren, men fortfarande förmånlig för den enskilde medarbetaren är fri bostad – ofta kallad bostadsförmån eller tjänstebostad. 

Bostadsförmån, eller förmånen att arbetsgivaren bekostar en bostad åt en anställd, kan vara mycket fördelaktig i storstadsregioner eller på andra orter där det råder bostadsbrist eller konkurrens om centrala bostäder.

 

En skattepliktig förmån

När en arbetsgivare bekostar en bostad åt en anställd, oavsett om det är fullt ut eller delvis, så uppkommer en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren är skyldig att betala sociala avgifter på förmånsvärdet och innehålla preliminärskatt samt redovisa detta korrekt på AGI rätt månad. Arbetsgivaren ska då utgå från en särskild schablonvärdering när förmånsvärdet tas upp, dock så kan det värdet skilja sig från det marknadsvärde som den enskilde medarbetaren behöver uppge i sin inkomstdeklaration. I det av Skatteverket beslutade schablonvärdet ingår bostadens hyra, uppvärmning, vatten och sophämtning.

I de fall som schablonvärdet skiljer sig från marknadsvärdet är det enbart den enskilde medarbetaren som påverkas. Det slutgiltiga värdet av förmånen kan alltså skilja sig åt för er som arbetsgivare och er medarbetare.

 

Bostadsförmånen kan bli kostnadsneutral men hur går man tillväga?

Om ni önskar att en förmån ska vara kostnadsneutral för er som arbetsgivare, och således inte innebära en faktisk löneökning för medarbetaren, behöver nettolöneavdrag och löneväxling tillämpas.  Nettolöneavdrag behöver göras för att minska förmånsvärdet och på så vis förhindra ökat underlag för sociala avgifter. Ett nettolöneavdrag som motsvarar det fulla förmånsvärdet gör att arbetsgivaren helt undviker sociala avgifter för bostaden. 

Kostnaden som arbetsgivaren har för bostaden kan dock överstiga det schablonvärde som utgör förmånen och för den del av kostnaden som överstiger förmånsvärdet kan arbetsgivaren göra ett bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdraget ska dock minskas med hänsyn till att ni som arbetsgivare inte behöver betala sociala avgifter för den minskade bruttolönen. Genom att kombinera netto- och bruttoavdrag kan alltså ni som arbetsgivare uppnå kostnadsneutralitet och er medarbetare får fortfarande en förmånlig kostnad för sitt boende. 

Något som alltid är viktigt att tänka på i de fall en förmån erbjuds mot bruttoavdrag är att bruttoavdraget då är en form av löneväxling som normalt kan påverka både sjukpenninggrundande inkomst och pensionsunderlaget för den enskilde.  

 

Övriga utgifter och omkostnader för bostadsförmånen kan värderas separat

Om ni som arbetsgivare även bekostar exempelvis garage, försäkringar, möbler, internetuppkoppling eller hushållsnära tjänster är det tillkommande förmåner. De ingår således inte i bostadsförmånen utan ska värderas separat och ligger till grund för sociala avgifter och skattepåverkan för den enskilde.

Kostnaden för administrationen och hanteringen av förmåner bör beaktas i samband med införande av nya förmåner på företaget men självfallet är det upp till er som arbetsgivare om ni vill stå för kostnadsökningen som en del i det strategiska personalarbetet. 

 

Azets kan regelverket utan och innan kring förmåner och andra lönefrågor

Ni kan alltid vända er till oss på Azets för rådgivning kring förmåner och löneväxling oavsett om det gäller fri bostad eller något annat – vi står redo att hjälpa till så kontakta oss direkt eller läs mer om våra tjänster. Azets är experter inom lön och ekonomi och vi erbjuder tjänster som löneoutsourcing samt hjälp med redovisning.

 

Om ni önskar läsa mer om schablonvärden och bostadsförmånens villkor så har Skatteverket mer information om just bostadsförmån och tjänstebostad här.

 

FAQ - Vanliga frågor

Vad är en bostadsförmån?

En bostadsförmån är när ett företag bekostar en bostad helt eller delvis åt en anställd. Detta är en skattepliktig förmån, och kan var mycket fördelaktig i regioner som storstäder eller orter med bostadsbrist.

Hur räknar man ut bostadsförmån?

Värdet av bostadsförmånen ska beräknas utifrån marknadsvärdet, dvs. vad det hade kostat för den anställde att hyra bostaden privat. Arbetgivaren är skyldig att betala social avgifter på förmånsvärdet och preliminär skatt utifrån en schablonvärdering (bostadens hyra, uppvärmning, vatten och sophämtning).
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha nyheter som denna direkt i din inkorg? Prenumerera på Azets månatliga nyhetsbrev här.

Ja tack, jag vill ta emot Azets nyhetsbrev, information om tjänster och inbjudningar.

Jag är informerad om att jag kan läsa mer om hur Azets behandlar mina personuppgifter i Azets integritetspolicy. Jag kan när som helst göra ändringar i min prenumeration eller avprenumerera från kommunikation från Azets.

post author

Om författaren Azets Sverige

Azets producerar artiklar och nyheter som hjälper dig och ditt företag att arbeta smartare inom ekonomi, lön & HR.